Určení, kdo bude účet značky spravovat

Jako vlastník účtu značky máte následující možnosti:

 • přidat uživatele, kteří vám pomohou se správou účtu a se službami Google, které prostřednictvím účtu značky používáte,
 • definovat pravomoci jednotlivých uživatelů účtu.
 • změnit primárního vlastníka účtu.

Další informace o účtech značek

Zobrazení a přidání uživatelů

Chcete-li zobrazit správce účtu značky nebo pozvat nové uživatele, postupujte takto:

 1. V účtu Google přejděte do sekce Účty značek.
 2. Zvolte účet, který chcete spravovat.
 3. Vyberte Spravovat oprávnění. Zobrazí se seznam uživatelů, kteří účet mohou spravovat.
 4. Chcete-li pozvat nové lidi, vyberte Pozvat nové uživatele Ask people to manage.
 5. Zadejte e-mailové adresy pozvaných uživatelů.
 6. Pod jmény uživatelů určete jejich role:
  • Vlastníci mohou provádět většinu akcí a určují, kdo účet spravuje. Každý účet musí mít jednoho primárního vlastníka.
  • Správci mohou používat služby Google, které účty značek podporují, např. sdílet fotky ve Fotkách Google nebo publikovat videa na YouTube.
  • Správci komunikaci mají stejné pravomoci jako správci, ale nemohou používat YouTube.
 7. Vyberte Pozvat a pak Hotovo.

Pozvaní uživatelé obdrží e‑mail, ve kterém bude možnost pozvánku přijmout.

Změna rolí a odstranění uživatelů

 1. V účtu Google přejděte do sekce Účty značek.
 2. Zvolte účet, který chcete spravovat.
 3. Vyberte Spravovat oprávnění. Zobrazí se seznam uživatelů, kteří účet mohou spravovat.
 4. K dispozici budou následující možnosti:
  • Změnit roli uživatele: Vedle jména uživatele vyberte stávající roli a poté novou roli.
  • Odstranit uživatele: Vedle jména uživatele vyberte ikonu odstranění Odstranit. Pokud k tomu budete vyzváni, akci potvrďte.
 5. Vyberte Hotovo.

Z role vlastníka nebo správce můžete odstranit i sami sebe. Pokud chce účet opustit primární vlastník, nejprve je potřeba nastavit roli primárního vlastníka u jiného uživatele.

Změna primárního vlastníka účtu značky

Důležité: Převod primárního vlastnictví účtu značky na jiného uživatele trvá jeden den.

 1. Na počítači otevřete v účtu Google sekci Účty značek.
 2. Zvolte účet, který chcete spravovat.
 3. Klikněte na Spravovat oprávnění.
 4. Vyhledejte člověka, na kterého chcete primární vlastnictví převést.
  • Poznámka: Pokud uživatele nemůžete najít, bude nutné ho přidat jako vlastníka. Až pozvánku přijme, zkuste to znovu od kroku 1.
 5. Vedle jména daného uživatele klepněte na šipku dolů Šipka dolůa pak Primární vlastník účtu a pak Převést.

Převod můžete zastavit až po dokončení. Pokud se později rozhodnete, že tento uživatel už nemá mít roli primárního vlastníka, změňte jeho roli nebo ho z účtu odstraňte.