Промяна на това, кой управлява профила ви за търговска марка

Ако сте собственик на профил за търговска марка, можете:

 • да добавите хора, които да ви помагат за управлението на профила и използваните чрез него услуги на Google;
 • да посочвате в каква степен да контролира профила всеки човек;
 • да променяте основния собственик на профила.

Научете повече за профилите за търговска марка.

Преглед или добавяне на хора

За да видите кой управлява профила ви за търговска марка или да поканите нови хора:

 1. Отворете секцията Профили за търговска марка в профила си в Google.
 2. Изберете профила, който искате да управлявате.
 3. Изберете Управление на разрешенията. Ще видите списък с хората, които могат да управляват профила.
 4. За да поканите нови хора, изберете Ask people to manage.
 5. Въведете имейл адресите им.
 6. Под имената на хората изберете роля за тях:
  • Собствениците могат да изпълняват най-много действия и да контролират това, кой да управлява профила. Той трябва да има един основен собственик.
  • Мениджърите могат да използват услугите на Google, които поддържат профили за търговска марка – например да споделят снимки в Google Фото или да публикуват видеоклипове в YouTube.
  • Мениджърите за комуникации могат да правят същите неща като останалите мениджъри, но нямат възможност да използват YouTube.
 7. Изберете Поканване и след това Готово.

Поканените от вас хора ще получат имейл с опция да приемат поканата.

Промяна на ролите или премахване на хора

 1. Отворете секцията Профили за търговска марка в профила си в Google.
 2. Изберете профила, който искате да управлявате.
 3. Изберете Управление на разрешенията. Ще видите списък с хората, които могат да управляват профила.
 4. Оттук можете:
  • Да промените нечия роля: До името на човека изберете текущата му роля, след което посочете нова.
  • Да премахнете някого: До името на човека изберете иконата за премахване Премахване. При подкана потвърдете избора си.
 5. Изберете Готово.

Можете да премахнете себе си като собственик или мениджър. Ако сте основният собственик и искате да се откажете от профила, първо трябва да зададете тази роля за друг човек.

Промяна на основния собственик на профила ви за търговска марка

Важно: Прехвърлянето към друг човек на правото на основен собственик на профил за търговска марка отнема един ден.

 1. На компютъра си отворете секцията Профили за търговска марка на профила си в Google.
 2. Изберете профила, който искате да управлявате.
 3. Кликнете върху Управление на разрешенията.
 4. Намерете посочено лицето, на което искате да прехвърлите правото на основен собственик.
  • Забележка: Ако не можете да намерите съответния човек, трябва да го добавите като собственик. След като той приеме поканата ви, опитайте отново от стъпка 1.
 5. До съответното име кликнете върху стрелката надолу Стрелка надолу и след това Основен собственик и след това Прехвърляне.

Можете да спрете прехвърлянето, преди да завърши. Ако по-късно решите, че вече не искате този човек да е основният собственик, променете ролята му или го премахнете от профила.