Промяна на това, кой управлява профила ви за търговска марка

Ако сте собственик на профил за търговска марка, можете:

 • да добавите хора, които да ви помагат за управлението на профила и използваните чрез него услуги на Google;
 • да посочвате в каква степен да контролира профила всеки човек;
 • да променяте основния собственик на профила. 

Научете повече за профилите за търговска марка.

Преглед или добавяне на хора

За да видите кой управлява профила ви за търговска марка или да поканите нови хора:

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението „Настройки“ и след това Google Профил в Google.
 2. В горната част докоснете Данни и персонализиране.
 3. Под „Нещата, които създавате и правите“ докоснете Към Google Табло за управление.
 4. Докоснете Профили за търговска марка и след това Към профилите за търговска марка.
 5. За да видите подробности и опции, докоснете профил.
 6. Изберете Управление на разрешенията. Ще видите списък с хората, които могат да управляват профила.
 7. За да поканите нови хора, изберете Ask people to manage.
 8. Въведете имейл адресите им.
 9. Под имената на хората изберете роля за тях:
  • Собствениците могат да изпълняват най-много действия и да контролират кой да управлява профила. Той трябва да има един основен собственик.
  • Мениджърите могат да използват услугите на Google, които поддържат профили за търговска марка – например да споделят изображения в Google Снимки или да публикуват видеоклипове в YouTube.
  • Мениджърите за комуникации могат да правят същите неща като останалите мениджъри, но нямат възможност да използват YouTube.
 10. Докоснете Поканване и след това Готово.

Поканените от вас хора ще получат имейл с опция да приемат поканата.

Промяна на ролите или премахване на хора

Важно: Трябва да сте били собственик на профила в продължение на 7 дни, преди да можете да премахвате мениджъри или собственици. В противен случай ще получите съобщение за грешка. 

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението „Настройки“ и след това Google Профил в Google.
 2. В горната част докоснете Данни и персонализиране.
 3. Под „Нещата, които създавате и правите“ докоснете Към Google Табло за управление.
 4. Докоснете Профили за търговска марка и след това Към профилите за търговска марка.
 5. За да видите подробности и опции, изберете профил.
 6. Докоснете Управление на разрешенията. Ще видите списък с хората, които могат да управляват профила.
 7. Оттук можете:
  • Да промените нечия роля: До името на човека изберете текущата му роля, след което посочете нова.
  • Да премахнете някого: До името на човека изберете иконата за премахване Премахване. При подкана потвърдете избора си.
 8. Докоснете Готово.

Можете да премахнете себе си като собственик или мениджър. Ако сте основният собственик и искате да се откажете от профила, първо трябва да зададете тази роля за друг човек.

Промяна на основния собственик на профила ви за търговска марка

Всеки мениджър или собственик на профила за търговска марка може да стане основен собственик, при условие че:

 • човекът, извършващ промяната, е бил собственик в продължение на поне 7 дни;
 • потенциалният нов основен собственик е бил мениджър или собственик в продължение на поне 7 дни.

Ако някое от тези условия не е изпълнено, ще получите съобщение за грешка.

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението „Настройки“ и след това Google Профил в Google.
 2. В горната част докоснете Данни и персонализиране.
 3. Под „Нещата, които създавате и правите“ докоснете Към Google Табло за управление.
 4. Докоснете Профили за търговска марка и след това Към профилите за търговска марка.
 5. Изберете профила, който искате да управлявате.
 6. Докоснете Управление на разрешенията.
 7. Намерете посочено лицето, на което искате да прехвърлите правото на основен собственик.
  • ​Забележка: Ако не можете да намерите съответния човек, трябва да го добавите като собственик. След като той приеме поканата ви, опитайте отново от стъпка 1.
 8. До съответното име докоснете стрелката надолу Стрелка надолу и след това Основен собственик и след това Прехвърляне.