Logga in med telefonnummer i stället för användarnamn

Du kan logga in på Google-kontot med ditt telefonnummer om det finns ett fält på inloggningsskärmen där det står E-postadress eller telefonnummer.

Det ger en till möjlighet att logga in om du skulle ha glömt användarnamnet.

Logga in med ditt telefonnummer

Du kan logga in med ditt telefonnummer om du har lagt till det i Google-kontot.

 1. Ange ditt telefonnummer på en inloggningsskärm där det finns ett fält som heter E-postadress eller telefonnummer.
 2. Välj Nästa.
 3. Slutför inloggningen som vanligt.

Lägga till eller ändra telefonnummer i kontot

Kanske lade du till ett telefonnummer när du skapade Google-kontot, konfigurerade enheten eller uppdaterade inställningarna.

Så här kontrollerar du att rätt nummer har kopplats till kontot:

 1. Öppna Google-kontot.
 2. Klicka på Säkerhet på navigeringspanelen till vänster.
 3. Klicka på Logga in med hjälp av mobilen på panelen Logga in på Google.
 4. Klicka på Konfigurera.
 5. Nu kan du
  • Lägga till ett telefonnummer: Välj Lägg till alternativt telefonnummer under Återställningstelefonnummer. (Om du inte har ett återställningstelefonnummer rekommenderar vi att du lägger till ett.)
  • Ändra telefonnumret: Välj Redigera Redigera bredvid numret. Välj Uppdatera telefonnummer.
 6. Ange ditt telefonnummer. Använd ett nummer som
  • bara tillhör dig
  • du inte använder för att logga in på något annat Google-konto
  • du inte använder för att hålla kontakten med andra i Googles tjänster, som Hangouts eller Foto.
 7. Följ anvisningarna på skärmen.

Obs! Om det står Numret har inte verifierats bredvid telefonnumret väljer du Verifiera nu och följer stegen på skärmen.

Åtgärda problem

Om det står i ett felmeddelande att Google-kontot inte hittades kanske telefonnumret inte har kopplats till kontot.

Lägg till ditt telefonnummer enligt anvisningarna.

Om det inte går att logga in med telefonnumret använder du användarnamnet eller e-postadressen.