Log ind med dit telefonnummer i stedet for et brugernavn

Du kan logge ind på din Google-konto med dit telefonnummer på enhver loginskærm med feltet "E-mailadresse eller telefonnummer".

Med denne valgmulighed kan du logge ind på en anden måde, hvis du ikke kan huske dit brugernavn.

Brug dit telefonnummer til at logge ind

Du kan logge ind med dit telefonnummer, hvis du har føjet det til din Google-konto.

 1. Angiv dit telefonnummer på en hvilken som helst loginskærm med feltet "Mailadresse eller telefonnummer".
 2. Vælg Næste.
 3. Log ind som normalt.

Tilføj eller skift telefonnummer på din konto

Du har muligvis tilføjet et telefonnummer, da du oprettede din Google-konto, konfigurerede din enhed eller opdaterede dine indstillinger.

Sådan tjekker du, at dit nuværende telefonnummer er knyttet til din konto:

 1. Gå til din Google-konto.
 2. Klik på Sikkerhed i navigationspanelet til venstre.
 3. Klik på Brug din telefon til at logge ind i panelet Login på Google.
 4. Klik på Konfigurer.
 5. Herfra kan du:
  • Tilføje et telefonnummer: Vælg Tilføj telefonnummer til gendannelse under "Telefon til gendannelse" (hvis du endnu ikke har et telefonnummer til gendannelse, anbefaler vi, at du tilføjer et).
  • Skifte telefonnummer: Vælg Rediger Rediger ud for dit telefonnummer. Vælg Opdater nummer.
 6. Angiv dit telefonnummer. Brug et nummer, som:
  • Kun tilhører dig
  • Du ikke bruger til at logge ind med på en anden Google-konto
  • Du ikke bruger til at få adgang til andre Google-tjenester, f.eks. Hangouts eller Fotos
 7. Følg vejledningen på skærmen.

Vigtigt! Hvis meddelelsen "Nummeret er ikke bekræftet" vises ud for dit nummer, skal du vælge Bekræft nu og følge vejledningen.

Løs problemer

Hvis du får fejlmeddelelsen "Din Google-konto blev ikke fundet" er dit telefonnummer muligvis ikke knyttet til din konto.

Følg vejledningen i, hvordan du tilføjer dit telefonnummer.

Hvis du ikke kan logge ind med dit telefonnummer, kan du logge ind med dit brugernavn eller din mailadresse.