Thêm Gmail

Nếu bạn thêm Gmail vào Tài khoản Google của mình, tên người dùng chính của tài khoản đó sẽ thay đổi vĩnh viễn sang tennguoidungcuaban@gmail.com.

Sau khi bạn thêm Gmail, địa chỉ email ban đầu được liên kết với tài khoản của bạn sẽ trở thành địa chỉ email thay thế. Nếu bạn đã xác minh địa chỉ email ban đầu trước khi thêm Gmail, bạn sẽ có thể đăng nhập bằng địa chỉ email này.

Thêm Gmail vào một Tài khoản Google hiện có

  1. Truy cập vào mail.google.com.
  2. Điền vào biểu mẫu và nhấp Gửi.
  3. Làm theo hướng dẫn để xác minh tài khoản của bạn. 

Mẹo: Nếu sử dụng tính năng Đăng nhập bằng Google hoặc Chrome Remote Desktop, bạn có thể gặp sự cố nếu thay đổi địa chỉ email chính của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
70975
false