Προσθήκη Gmail

Εάν προσθέσετε το Gmail στο Λογαριασμό σας Google, το κύριο όνομα χρήστη του λογαριασμού σας θα αλλάξει μόνιμα σε όνομα χρήστη@gmail.com.

Μετά την προσθήκη του Gmail, η αρχική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με το Λογαριασμό σας θα γίνει η εναλλακτική σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν πρώτα επιβεβαιώσατε την αρχική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και έπειτα προσθέσατε το Gmail, θα μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας αυτήν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προσθήκη Gmail σε υπάρχοντα Λογαριασμό Google

  1. Μεταβείτε στη διεύθυνση mail.google.com.
  2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Δημιουργία λογαριασμού.
  3. Συμπληρώστε τη φόρμα και ακολουθήστε τα βήματα σύνδεσης.