Λάβετε βοήθεια για την ανάγνωση κειμένου στην οθόνη

Αν χρειάζεστε βοήθεια για την ανάγνωση κειμένου σε οθόνη, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας για ορισμένα προϊόντα Google στον Λογαριασμό σας Google.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αναγνώστη οθόνης

Η ρύθμιση αναγνώστη οθόνης ισχύει μόνο για τα Έγγραφα, τα Υπολογιστικά φύλλα, τις Παρουσιάσεις, τις Φόρμες και τα Σχέδια Google σε κάποιο πρόγραμμα περιήγησης, όπως το Chrome. Όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα προϊόντα, ο αναγνώστης οθόνης μπορεί να εκφωνήσει το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Προκειμένου να λειτουργήσει αυτή η ρύθμιση, θα πρέπει να διαθέτετε έναν αναγνώστη οθόνης, όπως το NVDA, το JAWS, το VoiceOver ή το ChromeVox.

  1. Ανοίξτε τον Λογαριασμό σας Google. Μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε.
  2. Στην ενότητα Δεδομένα και εξατομίκευση, επιλέξτε Προσβασιμότητα.
  3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον αναγνώστη οθόνης.

Ίσως χρειαστεί να ακολουθήσετε επιπλέον βήματα για να ρυθμίσετε τον αναγνώστη οθόνης για τα Έγγραφα, τα Υπολογιστικά φύλλα, τις Φόρμες και τα Σχέδια Google

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των χρωμάτων υψηλής αντίθεσης

Η ρύθμιση χρωμάτων υψηλής αντίθεσης ισχύει μόνο για το Google Voice, τον ιστότοπο Google Developers και άλλους ιστοτόπους τεκμηρίωσης προγραμματιστών σε κάποιο πρόγραμμα περιήγησης, όπως το Chrome. Σε αυτόν τον ιστότοπο, τα χρώματα υψηλής αντίθεσης μπορούν να συμβάλλουν έτσι ώστε να είναι πιο ευδιάκριτο το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη.

  1. Ανοίξτε τον Λογαριασμό σας Google. Μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε.
  2. Στην ενότητα Δεδομένα και εξατομίκευση, επιλέξτε Χρώματα υψηλής αντίθεσης.
  3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα Χρώματα υψηλής αντίθεσης.

Σχετικά άρθρα