Потвърждаване, че сте вие

С цел защитата на профила ви може да се наложи да докажете, че сте вие, когато влизате в профила си или опитвате да извършите действия, свързани с поверителни данни, като например:

 • промяна на паролата ви;
 • преглед на запазените пароли;
 • включване на потвърждаването в две стъпки;
 • изтегляне на данните ви.

В случай че сте собственик на канал в YouTube, може да получите подкана да потвърдите, че сте вие, когато извършвате определени действия в YouTube Studio.

Използване на телефона или ключа ви за сигурност

За да докажете, че сте вие, ще ви е необходим телефон или ключ за сигурност, регистриран в профила ви в продължение на поне 7 дни. Можете да използвате:

Съвет: Ако имате профил в Google от работата си, може да се наложи да потвърдите, че вие използвате корпоративното си устройство.

Ако получите подкана да потвърдите, че сте вие, изпълнете стъпките по-долу. Дръжте телефона си подръка и ако е възможно, уверете се, че е свързан с интернет.

 1. На екрана с подкана потвърдете, че сте вие, изпълнете задачата или изберете Още начини за потвърждаване. Ще имате някои или всички от следните опции:
  • получаване на подкана на телефона ви;
  • получаване на код за потвърждение чрез SMS съобщение;
  • получаване на код за сигурност на устройството ви с Android;
  • използване на опцията за заключване на екрана или отпечатъка ви на устройството ви с Android;
  • използване на ключ за сигурност, който е добавен към профила ви в Google.
 2. Изпълнете инструкциите на екрана и при подкана използвайте телефона си.

Защо може да видите тази стъпка

Тази допълнителна стъпка помага да защитите профила си. Ако някой научи потребителското име и паролата ви, тази стъпка ще му попречи да извършва в профила ви определени действия, свързани с поверителни данни.

Научете как да подобрите сигурността на профила си.

Отстраняване на проблеми

Не можете да извършите действие, свързано с поверителни данни

Ако сте влезли в профила си в Google, но не можете да потвърдите, че сте вие, за да завършите дадено действие, отворете съответната секция по-долу.
Не можете да използвате телефона си

Устройството ви с Android е офлайн

Ако телефонът ви с Android не е свързан с интернет, пак можете да го използвате, за да потвърдите, че сте вие.

 1. На страницата за вход в Google въведете потребителското име и паролата си.
 2. Ако на екрана видите подкана „Потвърдете, че сте вие“, докоснете Още начини за потвърждаване и след това Получаване на код за сигурност на телефона ви с Android.
 3. Изпълнете инструкциите на екрана.

Телефонът ви не е налице

Ако не можете да използвате телефона си или да опитате отново от друго устройство, което използвате често, изпълнете следните стъпки.

Не получавате подкана на телефона

Ако не получите подкана в рамките на няколко минути:

 1. Уверете се, че телефонът ви е свързан с интернет. Трябва да включите Wi-Fi или мобилните данни, за да получавате подкани.
 2. Уверете се, че сте влезли в профила си на телефона си.
 3. Отворете екрана за вход и докоснете Повторно изпращане.
Ако пак не получите подкана, докоснете Изпробване на друг начин и посочете друга опция.
Не получавате SMS съобщение

Ако не получите SMS съобщение в рамките на няколко минути:

 1. Уверете се, че телефонният ви номер е правилен.
 2. Уверете се, че сигналът на мрежата ви е силен или че телефонът е свързан с Wi-Fi.
 3. Отворете екрана за вход и изберете Повторно изпращане.
 4. Ако пак не получите SMS съобщение, изберете Още начини за потвърждаване и след това Използвайте телефона или таблета си, за да получите код за сигурност (дори ако съответното устройство е офлайн).
 5. Изпълнете инструкциите на екрана.
Научете повече за получаването на код за сигурност на устройството ви с Android.
Нямате възможност да потвърдите, че сте вие

За да бъде защитен профилът ви, може да не е разрешено да извършвате някои действия, свързани с поверителни данни, когато поне един от следните елементи не е бил свързан с профила ви в Google от поне 7 дни:

 • телефон;
 • телефонен номер;
 • ключ за сигурност.

Ако нямате възможност да потвърдите, че сте вие, можете да направите следните неща:

Не можете да влезете в профила си в Google

Ако не можете да влезете в профила си в Google, за да използвате услугите ни, като например Gmail, Диск или Снимки, научете как да възстановите профила си в Google.