Visa och styra aktivitet i kontot

När du använder Googles webbplatser, appar och tjänster sparas viss aktivitet i ditt Google-konto. Du kan se och radera denna aktivitet i Min aktivitet, och du kan när som helst sluta spara det mesta av aktiviteten.

Vad är Min aktivitet?

Min aktivitet är en samlingsplats där du kan se och hantera aktivitet som sökningar du har gjort, webbplatser du har besökt och videoklipp du har tittat på.

Hur fungerar det?

När du använder vissa av Googles tjänster, som Sök, YouTube eller Chrome, kan data om det du gör sparas i kontot som aktivitet. Med hjälp av aktiviteten får du en snabbare och mer användbar upplevelse på Google.

Vilket slags aktivitet som visas i Min aktivitet beror på vilka av Googles produkter du använder och vilka aktivitetsinställningar som har aktiverats.

När sparas aktivitet i kontot?

Aktiviteten sparas när du är inloggad på ditt Google-konto.

Vad som sparas i kontot styrs till största delen via aktivitetsinställningarna.

Hitta och visa aktivitet

Aktiviteten visas som poster i en lista med den senaste överst. Posterna kan ingå i grupper med liknande aktivitet. (Obs! All liknande aktivitet kanske inte har registrerats i en grupp.)

Hitta aktivitet​

  1. Öppna Gmail-appen på en iPhone eller iPad.
  2. Tryck på profilbilden eller initialen uppe till höger och sedan Hantera ditt Google-konto. Om du inte använder Gmail besöker du myaccount.google.com.
 1. Tryck på Data och anpassning högst upp.
 2. Tryck på Min aktivitet under Aktivitet och tidslinje.
 3. Så här visar du din aktivitet:
  • Bläddra igenom aktiviteten utifrån datum och klockslag.
  • Hitta specifik aktivitet med hjälp av sökfältet och filtren högst upp på sidan.

Du kan visa aktivitet som grupper eller enskilda objekt. Om du vill byta vy trycker du på Mer Mer uppe till höger och sedan Objektvy eller Gruppvy.

Visa mer information om aktiviteten

 • Visa alla objekt i en grupp: Klicka på Mer Mer på gruppen och sedan Information.
 • Visa information om ett objekt: Tryck på Information. Datum och klockslag för aktiviteten visas. Du ser också varför den har sparats. Dessutom kan information om plats, enhet och app visas.

Radera aktivitet

Läs mer om hur du raderar tidigare sökningar, webbhistorik och annan aktivitet i Min aktivitet. Du kan också ställa in att äldre aktivitet ska raderas automatiskt.

Sluta spara aktivitet

Du bestämmer över merparten av den information som visas i Min aktivitet.

  1. Öppna Gmail-appen på en iPhone eller iPad.
  2. Tryck på profilbilden eller initialen uppe till höger och sedan Hantera ditt Google-konto. Om du inte använder Gmail besöker du myaccount.google.com.
 1. Tryck på Data och anpassning högst upp.
 2. Tryck på Hantera aktivitetsinställningarna under Aktivitetsinställningar.
 3. Inaktivera aktiviteten som inte ska sparas.

Obs! All aktivitet finns inte med i Min aktivitet.

Sluta spara aktivitet tillfälligt

Du kan söka och surfa på webben privat.

Obs! Om du loggar in på Google-kontot när du surfar privat kan din sökaktivitet sparas i kontot.

Åtgärda problem

Aktiviteten visas inte

Om sökningar, webbplatser som du har besökt eller annan aktivitet inte visas i Min aktivitet kontrollerar du följande:

 • Är du inloggad? Aktiviteten sparas bara när du är inloggad på Google-kontot.
 • Är enheten online? Aktivitet som gjorts offline visas inte i Min aktivitet förrän enheten har anslutits till internet.
 • Är rätt inställningar aktiverade? Granska aktivitetsinställningarna och bekräfta att du sparar den aktivitet du vill.
 • Är du bara inloggad på ett konto? Om du är inloggad på flera konton samtidigt i en webbläsare eller på en enhet kan aktiviteten sparas i standardkontot.

Obs! Några av Googles tjänster saknar stöd för att spara aktivitet i kontot.

Aktivitet som du inte känner igen visas

Aktivitet av följande slag som du kanske inte känner igen kan visas i Min aktivitet.

Aktivitet från webbplatser och appar som använder Googles tjänster

Tjänster från Google – t.ex. Sök, Maps eller Annonser – används på vissa webbplatser och i vissa appar. Om du besöker en sådan webbplats eller app när du är inloggad på Google-kontot kan aktiviteten visas i Min aktivitet. Om du använder en delad enhet eller loggar in med flera konton kan aktivitet från ett annat inloggat konto visas. 

Vissa webbplatser och appar kan dela viss aktivitet med Google.

Läs mer om Webb- och app-aktivitet.

Aktivitetsförslag

Ibland gissar Google vad du vill se härnäst och visar dig det innehållet. Här är ett exempel:

Annan ovanlig aktivitet

Om du ser aktivitet som du inte känner kan det ha flera orsaker.

 • Du är inloggad på flera konton samtidigt i en webbläsare eller på en enhet. Aktivitet från andra konton som du är inloggad på kan sparas här.
 • Du har glömt att logga ut från en delad enhet, som en offentlig dator.
 • Enheten är inställd på en annan tid eller ett annat datum. Aktiviteten på enheten kanske visas med fel datum.
 • Någon annan har loggat in på ditt konto utan din tillåtelse.

Om du tror att någon annan har utfört aktiviteten bör du vidta åtgärder för att skydda kontot.

Visa annan aktivitet

All aktivitet som sparas i kontot visas inte i Min aktivitet. Om du till exempel har aktiverat Platshistorik sparas den aktiviteten på tidslinjen i Maps i stället.

Så här ser du annan aktivitet som har sparats i kontot:

  1. Öppna Gmail-appen på en iPhone eller iPad.
  2. Tryck på profilbilden eller initialen uppe till höger och sedan Hantera ditt Google-konto. Om du inte använder Gmail besöker du myaccount.google.com.
 1. Tryck på Data och anpassning högst upp.
 2. Tryck på Min aktivitet under Aktivitet och tidslinje.
 3. Välj Mer Mer på bannern Min aktivitet ​och sedan Annan aktivitet på Google.
 4. Välj önskat alternativ under den aktivitet du vill se.

Läs mer om informationen vi samlar in och varför.

Om du vill visa och styra andra kontouppgifter öppnar du Google-kontot.