Преглед и управление на активността в профила ви

Когато използвате наши сайтове, приложения и услуги, част от активността ви се запазва в профила ви в Google. По всяко време можете да преглеждате и изтривате тези данни от „Моята активност“, както и да спрете запазването на повечето активности.

Какво представлява „Моята активност“

„Моята активност“ е централно място, на което можете да преглеждате и управлявате активността си – например извършените търсения, посетените уебсайтове и видеоклиповете, които сте гледали.

Как работи активността

Когато използвате определени услуги на Google, например Търсене, YouTube или Chrome, активността ви може да се запазва като данни в профила ви. Тази информация помага да направим практическата ви работа с Google по-бърза и по-полезна.

Видовете активност, които се показват в „Моята активност“, зависят от това кои продукти на Google използвате и кои контроли за активността са включени.

Кога активността се запазва в профила ви

Активността се запазва, когато сте влезли в профила си в Google.

Контролите за активността служат за управление на повечето видове активност, които се запазват в профила ви.

Намиране и преглед на активността

Активността ви е представена като отделни елементи, като се започва с най-скорошните данни. Елементите може да са част от групи, които включват подобна активност. (Забележка: Възможно е групите да не обхващат всички подобни елементи.)

Намиране на активност​

 1. Отворете профила си в Google.
 2. Кликнете върху Данни и персонализиране в левия навигационен панел.
 3. В панела Активност и хронология кликнете върху Моята активност.
 4. Прегледайте активността си:
  • Прегледайте активността си, организирана по ден и час.
  • Използвайте лентата за търсене и филтрите в горната част, за да намерите конкретна активност.

Можете да преглеждате активността си по групи или по отделни елементи. За да промените изгледа, горе вдясно кликнете върху „Още“ Още и след това По отделни елементи или По групи.

Преглед на подробности за активността

 • За да прегледате всички елементи в дадена група, от нея кликнете върху „Още“ Още и след това Подробности.
 • За да прегледате подробностите за даден елемент, от него кликнете върху Подробности. Ще видите датата и часа на активността и защо данните са запазени. Възможно е също да видите информация за местоположението, устройството и приложението.

Изтриване на активността

Научете как да изтривате предишните търсения, историята на сърфиране и останалата активност от „Моята активност“. Можете също да настроите автоматично изтриване на по-старата активност.

Спиране на запазването на активността

Можете да контролирате повечето видове информация, която се показва в „Моята активност“.

 1. Отворете профила си в Google.
 2. Кликнете върху Данни и персонализиране в левия навигационен панел.
 3. Под „Контроли за активността“ кликнете върху Управление на контролите ви за активността.
 4. Изключете активността, която не искате да се запазва.

Забележка: Част от активността не се запазва в „Моята активност“.

Временно спиране на запазването на активността

Можете да търсите и сърфирате в мрежата частно.

Забележка: Ако влезете в профила си в Google в прозорец за частно сърфиране, активността ви при търсене може да бъде съхранена в този профил.

Отстраняване на проблеми

Активността ви не се показва

Ако търсенията ви, посетените от вас уебсайтове или друга активност не се показват в „Моята активност“, се уверете в следното:

 • Влезли сте в профила си в Google. Активността ви се запазва само в този случай.
 • Устройството ви е онлайн. Офлайн активността няма да се покаже в „Моята активност“, докато устройството ви не се свърже с интернет.
 • Включени са правилните настройки. Прегледайте контролите за активността, за да потвърдите, че се запазват желаните от вас видове активност.
 • Влезли сте в само един профил. Ако едновременно сте влезли в няколко профила от един и същ браузър или устройство, активността ви може да се запазва в този по подразбиране.

Забележка: Запазването на активността в профила ви не се поддържа от някои услуги на Google.

Виждате непозната активност

В „Моята активност“ може да видите следните типове непозната активност.

Активност от уебсайтове и приложения, които използват услуги на Google

Някои уебсайтове и приложения използват наши услуги, като например Търсене, Карти или Ads. Ако ползвате тези сайтове и приложения, докато сте влезли в профила си в Google, активността ви може да се покаже в „Моята активност“. В случай че използвате споделено устройство или влизате в няколко профила, може да видите активността от друг профил, в който сте влезли. 

Някои уебсайтове и приложения може да споделят с Google определена активност.

Научете повече за Активност в мрежата и приложенията.

Предвидена активност

Понякога Google предвижда какво искате да видите и ви предоставя съответното съдържание. Ето един пример:

Друга необичайна активност

Възможно е да видите непозната активност, ако:

 • Едновременно сте влезли в няколко профила от един и същ браузър или устройство. Активността от другия профил, в който сте влезли, може да се запазва тук.
 • Не сте излезли от споделено устройство, като например обществен компютър.
 • На устройството ви са зададени друга дата и друг час. Активността от него може да се показва с неправилна дата.
 • Друг човек е осъществил достъп до профила ви без разрешението ви.

Ако смятате, че дадена активност може да е извършена от друг човек, вземете мерки, с чиято помощ да защитите профила си.

Преглед на друга активност

В „Моята активност“ не се показва цялата активност, която се запазва в профила ви. Ако например сте включили История на местоположенията, съответната активност ще се съхранява в хронологията ви в Карти.

За да прегледате другите видове активност, която се запазва в профила ви:

 1. Отворете профила си в Google.
 2. Кликнете върху Данни и персонализиране в левия навигационен панел.
 3. В панела Активност и хронология кликнете върху Моята активност.
 4. Горе вдясно на страницата си кликнете върху „Още“ Още и след това Друга активност в Google.
 5. Изберете съответната опция под активността, която искате да прегледате.

Научете повече за информацията, която събираме, и причините да правим това.

Отворете профила си в Google, за да прегледате и управлявате другите данни за него.