Przeglądanie aktywności na koncie i zarządzanie nią

Gdy korzystasz ze stron, aplikacji i usług Google, część Twojej aktywności jest zapisywana na koncie Google. Możesz przeglądać tę aktywność i usuwać jej elementy na stronie Moja aktywność. Możesz też w dowolnym czasie zatrzymać zapisywanie większości danych o aktywności.

Moja aktywność – informacje

Na stronie Moja aktywność możesz przeglądać aktywność dotyczącą szukanych słów, odwiedzonych stron czy obejrzanych filmów, a także nią zarządzać.

Jak to działa

Gdy używasz pewnych usług Google, np. wyszukiwarki, YouTube czy Chrome, dane o Twojej aktywności mogą być zapisywane na Twoim koncie. Dzięki temu korzystanie z naszych usług może stać się szybsze i wygodniejsze.

Rodzaje aktywności widoczne na stronie Moja aktywność zależą od tego, jakich usług Google używasz i jakie ustawienia Zarządzania aktywnością są włączone.

Kiedy aktywność jest zapisywana na koncie

Aktywność jest zapisywana, gdy zalogujesz się na swoje konto Google.

Ustawienia Zarządzania aktywnością pozwalają zarządzać większością aktywności zapisywanej na Twoim koncie.

Znajdowanie i wyświetlanie aktywności

Aktywność jest wyświetlana jako lista elementów, począwszy od tych najnowszych. Mogą one być częścią grup aktywności określonego rodzaju. Uwaga: grupy nie muszą zawierać całej aktywności danego rodzaju.

Znajdowanie aktywności​

 1. Wejdź na swoje konto Google.
 2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Dane i personalizacja.
 3. W panelu Aktywność i oś czasu kliknij Moja aktywność.
 4. Wyświetl swoją aktywność:
  • przeglądaj aktywność uporządkowaną według daty i godziny;
  • użyj paska wyszukiwania i filtrów u góry strony, by znaleźć określoną aktywność.

Aktywność możesz wyświetlić w postaci grup lub pojedynczych elementów. Aby zmienić widok, w prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Widok elementów lub Widok grup.

Wyświetlanie szczegółów aktywności

 • Aby wyświetlić wszystkie elementy grupy, kliknij Więcej Więcej a potem Szczegóły.
 • Aby wyświetlić szczegóły elementu: w elemencie kliknij Szczegóły. Zobaczysz datę i godzinę aktywności oraz dowiesz się, dlaczego została zapisana. Mogą się też wyświetlić informacje o lokalizacji, urządzeniu lub aplikacji.

Usuwanie aktywności

Dowiedz się, jak usunąć wcześniejsze wyszukiwania, historię przeglądania i inną aktywność na stronie Moja aktywność. Możesz też ustawić automatyczne usuwanie starszej aktywności.

Wyłączanie zapisywania aktywności

Masz kontrolę nad większością danych wyświetlanych na stronie Moja aktywność.

 1. Wejdź na swoje konto Google.
 2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Dane i personalizacja.
 3. W sekcji „Zarządzanie aktywnością” kliknij Zarządzanie aktywnością.
 4. Wyłącz aktywność, której nie chcesz zapisywać.

Uwaga: niektóre rodzaje aktywności nie są uwzględniane na stronie Moja aktywność.

Tymczasowe wyłączenie zapisywania aktywności

Możesz wyszukiwać i przeglądać strony internetowe w trybie prywatnym.

Uwaga: jeśli w oknie przeglądania prywatnego zalogujesz się na konto Google, Twoje wyszukiwania mogą być zapisywane na tym koncie.

Rozwiązywanie problemów

Aktywność się nie wyświetla

Jeśli Twoje wyszukiwania, odwiedzone strony i inna aktywność nie wyświetlają się na stronie Moja aktywność, upewnij się, że:

 • Jesteś zalogowany. Aktywność jest zapisywana tylko wtedy, gdy zalogujesz się na swoje konto Google.
 • Twoje urządzenie jest połączone z internetem. Jeśli urządzenie nie jest połączone z internetem, aktywność offline nie jest zapisywana w Mojej aktywności.
 • Włączone są odpowiednie ustawienia. Otwórz Zarządzanie aktywnością, by upewnić się, że zapisywane są odpowiednie typy aktywności.
 • Jesteś zalogowany tylko na jedno konto. Jeśli w jednej przeglądarce lub na jednym urządzeniu zalogowałeś się na wiele kont, aktywność może być zapisywana na koncie domyślnym.

Uwaga: niektóre usługi Google nie zapisują aktywności na Twoim koncie.

Widzisz aktywność, której nie rozpoznajesz

Na stronie Moja aktywność możesz zobaczyć te rodzaje nietypowej aktywności.

Aktywność na stronach i w aplikacjach używających usług Google

Niektóre strony i aplikacje używają usług Google takich jak wyszukiwarka, Mapy czy Reklamy. Jeśli korzystasz z takich stron i aplikacji po zalogowaniu się na swoje konto Google, ta aktywność może się pojawić na stronie Moja aktywność. Jeśli korzystasz z urządzenia, którego używają inni, lub logujesz się na kilka kont, możesz zobaczyć aktywność z innego konta. 

Niektóre strony i aplikacje mogą udostępniać Google określoną aktywność.

Dowiedz się więcej o Aktywności w internecie i aplikacjach.

Przewidywana aktywność

Niekiedy Google przewiduje, jaką treść chcesz zobaczyć w następnej kolejności, i wyświetla Ci ją. Oto przykład:

 • Jeśli masz włączoną funkcję autoodtwarzania w YouTube, na stronie Moja aktywność mogą się wyświetlić filmy, które zostały automatycznie odtworzone w oparciu o wcześniej obejrzane treści.

Inna nietypowa aktywność

Możesz zobaczyć nietypową aktywność w tych sytuacjach:

 • W jednej przeglądarce lub na jednym urządzeniu zalogowałeś się na wiele kont jednocześnie. Może być tu zapisana aktywność innego konta.
 • Nie wylogowałeś się na urządzeniu używanym przez inne osoby, na przykład na ogólnie dostępnym komputerze.
 • Na urządzeniu masz ustawioną inną datę i godzinę. Do aktywności z tego urządzenia może być przypisana nieprawidłowa data.
 • Ktoś uzyskał dostęp do Twojego konta bez Twojej zgody.

Jeśli uważasz, że aktywność na Twoim koncie nie jest wynikiem Twoich działań, zabezpiecz swoje konto.

Przeglądanie innej aktywności

W Mojej aktywności nie wyświetla się cała aktywność zapisywana na Twoim koncie. Jeśli na przykład włączysz Historię lokalizacji, związana z nią aktywność będzie zapisywana na osi czasu Map.

Aby wyświetlić inną aktywność, która jest zapisywana na Twoim koncie:

 1. Wejdź na swoje konto Google.
 2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Dane i personalizacja.
 3. W panelu Aktywność i oś czasu kliknij Moja aktywność.
 4. W prawym górnym rogu strony kliknij Więcej Więcej a potem Inna aktywność w Google.
 5. Wybierz odpowiednią opcję poniżej aktywności, którą chcesz zobaczyć.

Dowiedz się, jakie informacje gromadzimy i w jakim celu to robimy.

Aby wyświetlić inne informacje o koncie i nimi zarządzać, wejdź na stronę swojego konta Google.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?