ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ใช้การตรวจสอบความปลอดภัยแบบใหม่ ปรับปรุงความปลอดภัยของบัญชี Google ด้วยการตรวจสอบเพียง 2 นาที

ดูและควบคุมกิจกรรมในบัญชี

คุณจะค้นหาและดูการค้นหา ประวัติการท่องเว็บ และกิจกรรมอื่นๆ ที่บันทึกไว้ในบัญชี Google ได้ในกิจกรรมของฉัน คุณควบคุมสิ่งที่บันทึกไว้และลบกิจกรรมที่ผ่านมาออกจากบัญชีได้

"กิจกรรมของฉัน" คืออะไร

"กิจกรรมของฉัน" เป็นสถานที่ส่วนกลางในการดูและจัดการกิจกรรม เช่น การค้นหาที่คุณทำ เว็บไซต์ที่คุณเข้าชม และวิดีโอที่คุณดู

วิธีการทำงานของกิจกรรม

เมื่อคุณใช้บริการบางอย่างของ Google เช่น Search, YouTube หรือ Chrome กิจกรรมนี้จะได้รับการบันทึกไว้เป็นข้อมูลในบัญชีของคุณ กิจกรรมนี้จะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์จาก Google ที่เร็วและมีประโยชน์ยิ่งขึ้น

ประเภทกิจกรรมที่แสดงใน "กิจกรรมของฉัน" ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของ Google ที่คุณใช้และส่วนควบคุมกิจกรรมที่เปิดอยู่

เมื่อใดที่กิจกรรมจะได้รับการบันทึกไว้ในบัญชี

กิจกรรมจะได้รับการบันทึกไว้เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google

ส่วนควบคุมกิจกรรม เช่น กิจกรรมบนเว็บและแอปและประวัติการดู YouTube จะควบคุมกิจกรรมส่วนใหญ่ที่บันทึกไว้ในบัญชี

ค้นหาและดูกิจกรรม

กิจกรรมแต่ละรายการจะเรียงโดยเริ่มต้นจากล่าสุด รายการเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ซึ่งได้รวมกิจกรรมที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน (หมายเหตุ: กลุ่มอาจไม่ได้รวมทุกกิจกรรมที่คล้ายกัน)

ค้นหากิจกรรม

 1. ไปยังกิจกรรมของฉัน คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. เลือกวิธีที่คุณต้องการค้นหาและดูกิจกรรม
เรียกดูกิจกรรม
 • เลื่อนลงไปดูกิจกรรมซึ่งจัดเรียงตามวันและเวลา
 • หากต้องการดูแต่ละรายการแทนการดูแบบกลุ่ม บนแบนเนอร์ "กิจกรรมของฉัน" ให้เลือก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น มุมมองรายการ
 • หากต้องการดูแบบกลุ่มแทนการดูแต่ละรายการ บนแบนเนอร์ "กิจกรรมของฉัน" ให้เลือก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น มุมมองกลุ่ม
ค้นหาและกรองกิจกรรม
 1. เลือกแถบค้นหาหรือกรองตามวันที่และผลิตภัณฑ์บริเวณใกล้ด้านบนของหน้า
 2. จากที่นี่ คุณจะดำเนินการดังต่อไปนี้ได้
  • ป้อนข้อความค้นหา
  • เพิ่มช่วงวันที่
  • เลือกผลิตภัณฑ์ของ Google ที่จะรวม (หมายเหตุ: บางผลิตภัณฑ์ของ Google ไม่บันทึกกิจกรรมใน "กิจกรรมของฉัน")
 3. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก "ค้นหา" ค้นหา

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม

 • หากต้องการดูรายการทั้งหมดในกลุ่ม จากกลุ่ม ให้เลือก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น รายละเอียด
 • หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ จากรายการ ให้เลือก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น รายละเอียด คุณจะเห็นวันที่และเวลาของกิจกรรมและเหตุผลที่ได้รับการบันทึกไว้ นอกจากนี้คุณยังอาจเห็นตำแหน่ง อุปกรณ์ และข้อมูลแอป

ลบกิจกรรม

เรียนรู้วิธีลบการค้นหา ประวัติการท่องเว็บ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ผ่านมาใน "กิจกรรมของฉัน"

เปลี่ยนกิจกรรมที่จะบันทึก

คุณสามารถควบคุมข้อมูลส่วนใหญ่ที่บันทึกไว้ใน "กิจกรรมของฉัน" วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้มีดังนี้

 1. ไปยังส่วนควบคุมกิจกรรม คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. จากที่นี่ คุณสามารถดำเนินการดังนี้
  • บันทึกกิจกรรม: เปิดสวิตช์กิจกรรมที่คุณต้องการบันทึก เลือกเปิด
  • หยุดการบันทึกกิจกรรม: ปิดสวิตช์กิจกรรมที่คุณไม่ต้องการบันทึก เลือกหยุดชั่วคราว

หมายเหตุ: บางกิจกรรมจะไม่รวมอยู่ใน "กิจกรรมของฉัน"

แก้ไขปัญหา

กิจกรรมไม่ปรากฏ

หากการค้นหาของคุณ เว็บไซต์ที่คุณเข้าชม หรือกิจกรรมอื่นๆ ไม่ปรากฏใน "กิจกรรมของฉัน" ให้ตรวจสอบว่า

 • คุณได้ลงชื่อเข้าใช้ กิจกรรมจะได้รับการบันทึกเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เท่านั้น
 • อุปกรณ์ออนไลน์อยู่ กิจกรรมแบบออฟไลน์จะไม่ปรากฏใน "กิจกรรมของฉัน" จนกว่าอุปกรณ์จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 • เปิดการตั้งค่าที่เหมาะสม ไปที่ส่วนควบคุมกิจกรรมเพื่อยืนยันว่าคุณกำลังบันทึกชนิดของกิจกรรมที่คุณต้องการ
 • คุณลงชื่อเข้าใช้เพียงบัญชีเดียว หากมีการลงชื่อเข้าใช้หลายบัญชีในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์พร้อมกัน ระบบจะบันทึกกิจกรรมของคุณไว้ในบัญชีเริ่มต้น

หมายเหตุ: บางบริการของ Google ไม่สนับสนุนการบันทึกกิจกรรมลงในบัญชี

คุณเห็นกิจกรรมที่คุณไม่รู้จัก

คุณอาจเห็นประเภทของกิจกรรมที่ไม่คุ้นเคยเหล่านี้ใน "กิจกรรมของฉัน"

กิจกรรมจากเว็บไซต์และแอปที่ใช้บริการของ Google

บางเว็บไซต์และแอปใช้บริการของ Google เช่น Search, Maps หรือโฆษณา หากคุณเข้าชมเว็บไซต์และแอปเหล่านี้ขณะลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google อยู่ กิจกรรมนี้อาจปรากฏใน "กิจกรรมของฉัน"

บางเว็บไซต์และแอปอาจแชร์กิจกรรมบางอย่างกับ Google

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บและแอป

กิจกรรมที่คาดการณ์ไว้

บางครั้ง Google คาดการณ์สิ่งที่คุณต้องการจะเห็นต่อไปและแสดงเนื้อหานี้ให้คุณ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

กิจกรรมอื่นๆ ที่ผิดปกติ

คุณอาจเห็นกิจกรรมที่ไม่คุ้นเคยในกรณีต่อไปนี้

 • คุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีหลายบัญชีบนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์เดียวกันพร้อมกัน ระบบอาจบันทึกกิจกรรมจากบัญชีที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีอื่นไว้ที่นี่
 • คุณไม่ได้ออกจากระบบในอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น คอมพิวเตอร์สาธารณะ
 • อุปกรณ์ของคุณตั้งค่าวันที่และเวลาไว้เป็นอย่างอื่น กิจกรรมจากอุปกรณ์นี้จึงอาจปรากฏโดยมีวันที่ไม่ถูกต้อง 
 • มีบางคนเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากคิดว่ากิจกรรมในบัญชีของคุณดำเนินการโดยผู้อื่น ให้ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อช่วยรักษาบัญชีของคุณให้ปลอดภัย

คุณกำลังอยู่ในโหมด Lite

หากมีข้อความแจ้งว่า "คุณกำลังอยู่ในโหมด Lite" เบราว์เซอร์จะไม่ทำงานกับบางฟีเจอร์ใน "กิจกรรมของฉัน" เรียนรู้วิธีอัปเกรดเบราว์เซอร์ของคุณ

ดูกิจกรรมอื่นๆ

ไม่ใช่ทุกกิจกรรมที่บันทึกไว้ในบัญชีจะปรากฏขึ้นใน "กิจกรรมของฉัน" เช่น หากคุณเปิดประวัติตำแหน่ง กิจกรรมนั้นจะบันทึกลงในไทม์ไลน์ของ Maps แทน

หากต้องการดูกิจกรรมประเภทอื่นๆ ที่มีการบันทึกไว้ในบัญชี

 1. ไปที่กิจกรรมของฉัน คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. บนแบนเนอร์ "กิจกรรมของฉัน" เลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น กิจกรรมอื่นๆ ของ Google
 3. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมบริเวณด้านล่างของกิจกรรมที่คุณต้องการดู

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เรารวบรวมและเหตุผลที่รวบรวม

ในการดูและควบคุมข้อมูลบัญชีอื่นๆ โปรดไปที่บัญชีของฉัน

hc_author_accounts

นิคเป็นผู้เชี่ยวชาญของ Accounts และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงหน้านี้ให้เขาที่ด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร