Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Zobrazení a kontrola aktivity na účtu

Na stránce Moje aktivita naleznete svá vyhledávání, historii prohlížení a další aktivitu, která se ukládá do účtu Google. Nad ukládanými daty máte plnou kontrolu a dřívější aktivitu můžete z účtu kdykoli smazat.

Princip stránky Moje aktivita

Moje aktivita je centrální místo, které slouží k zobrazení a správě aktivity, jako jsou uskutečněná vyhledávání, navštívené weby nebo sledovaná videa.

Jak aktivita funguje

Když používáte určité služby Google, například Vyhledávání, YouTube nebo Chrome, vaše aktivita se může ukládat do účtu v podobě dat. Údaje o vaší aktivitě umožňují Googlu poskytovat rychlejší a užitečnější služby.

Typy aktivit, které se na stránce Moje aktivita zobrazují, závisí na tom, které Ovládací prvky aktivity jsou zapnuté.

Kdy se aktivita ukládá do účtu

Aktivita se ukládá, když jste přihlášeni k účtu Google.

Většinu aktivit, které jsou do účtu ukládány, určují Ovládací prvky aktivity, jako je Aktivita na webu a v aplikacíchHistorie sledování YouTube.

Vyhledání a zobrazení aktivity

Aktivita je uvedena jako výčet jednotlivých položek, počínaje od nejnovějších. Tyto položky mohou být součástí balíčků, které sdružují podobné typy aktivit. (Poznámka: Balíčky nemusejí zachycovat veškerou podobnou aktivitu.)

Vyhledání aktivity

 1. Přejděte na stránku Moje aktivita. Možná bude potřeba přihlásit se k účtu Google.
 2. Určete, jak chcete aktivitu vyhledat a zobrazit.
Procházení aktivity
 • Přejděte dolů. Uvidíte svou aktivitu uspořádanou podle dne a času.
 • Zobrazení jednotlivých položek namísto balíčků: na banneru Moje aktivita vyberte možnosti Dalšía poté Zobrazení položek.
 • Zobrazení balíčků namísto jednotlivých položek: na banneru Moje aktivita vyberte možnosti Dalšía poté Zobrazení balíčků.
Vyhledávání a filtrování aktivity
 1. V horní části stránky vyberte vyhledávací pole nebo možnost Filtrovat podle data a služby.
 2. K dispozici budou následující možnosti:
  • Zadejte vyhledávací dotaz.
  • Zadejte období.
  • Vyberte, které služby Google chcete zahrnout. (Poznámka: Některé služby Google aktivitu do Mojí aktivity neukládají.)
 3. V horní části stránky vyberte Hledat Hledat.

Zobrazení podrobností o aktivitě

 • Chcete-li zobrazit všechny položky v balíčku, u příslušného balíčku vyberte možnosti Dalšía poté Podrobnosti.
 • Chcete-li zobrazit podrobnosti o položce, u příslušné položky vyberte možnosti Dalšía poté Podrobnosti. Zobrazí se datum a čas, kdy aktivita proběhla, a důvod, proč byla uložena. Můžete si také prohlédnout údaje o poloze, zařízení a aplikaci.

Smazání aktivity

Přečtěte si, jak na stránce Moje aktivita smazat dřívější vyhledávání, historii prohlížení a další aktivitu.

Změna nastavení ukládané aktivity

Většinu informací ukládaných do Mojí aktivity máte plně pod kontrolou. Nastavení můžete změnit následovně:

 1. Přejděte na Ovládací prvky aktivity. Možná bude potřeba přihlásit se k účtu Google.
 2. K dispozici budou následující možnosti:
  • Ukládat aktivitu: Použijte přepínač vedle aktivity, kterou chcete ukládat. Uveďte jej do polohy zapnuto.
  • Přestat ukládat aktivitu: Použijte přepínač vedle aktivity, kterou nechcete ukládat. Uveďte jej do polohy pozastaveno.

Poznámka: Část vaší aktivity v Mojí aktivitě není zahrnuta.

Odstraňování problémů

Aktivita se nezobrazuje

Pokud se vyhledávání, navštívené weby a další aktivity v Mé aktivitě neobjevují, ověřte následující skutečnosti:

 • Jste přihlášeni. Aktivita se ukládá, pouze když jste přihlášeni k účtu Google.
 • Zařízení je online. Offline aktivita se v Mojí aktivitě zobrazí až poté, co se zařízení připojí k internetu.
 • Jsou zapnuta správná nastavení. Přejděte na Ovládací prvky aktivity a ověřte, zda se požadovaná aktivita ukládá.
 • Jste přihlášeni pouze k jednomu účtu. Pokud jste ve stejném prohlížeči nebo zařízení v jednu chvíli přihlášeni k více účtům, vaše aktivita se může ukládat do jiného účtu.

Poznámka: Některé služby Google ukládání aktivity do účtu nepodporují.

Zobrazuje se aktivita, kterou nepoznáváte

V Mojí aktivitě se mohou zobrazovat následující typy neznámé aktivity.

Aktivita z webů a aplikací, které používají služby Google

Některé weby a aplikace používají služby Google, jako je Vyhledávání, Mapy nebo Reklamy. Pokud tyto weby nebo aplikace použijete, zatímco jste přihlášeni k účtu Google, příslušná aktivita se může zobrazit v Mojí aktivitě.

Některé weby a aplikace mohou určitou aktivitu sdílet s Googlem.

Další informace o aktivitě na webu a v aplikacích

Předpokládaná aktivita

Někdy Google předvídá, co byste mohli chtít dále vidět, a tento obsah vám nabídne. Zde je několik příkladů.

 • Pokud je zapnuto Dynamické vyhledávání Google, v Mojí aktivitě se mohou zobrazovat předpokládaná vyhledávání. Tato aktivita se uloží, když zadáte vyhledávací dotaz, ale výsledky si nezobrazíte (protože například kliknete na stránce někam jinam).
 • Pokud je zapnuto automatické přehrávání YouTube, v Mojí aktivitě se mohou zobrazovat videa, která se přehrála automaticky na základě původně sledovaného obsahu.

Jiná neobvyklá aktivita

Neznámá aktivita se může zobrazovat v těchto případech:

 • Ve stejném prohlížeči nebo zařízení jste v jednu chvíli přihlášeni k několika účtům. Do vašeho účtu se může ukládat aktivita z jiného přihlášeného účtu.
 • Neodhlásili jste se ze sdíleného zařízení, například z veřejného počítače.
 • Ve vašem zařízení je nastaveno jiné datum a čas. Aktivity z tohoto zařízení se mohou zobrazovat s nesprávným datem. 
 • Váš účet bez vašeho svolení používá někdo jiný.

Pokud jste přesvědčeni, že aktivitu ve vašem účtu provedl někdo jiný, postupujte podle pokynů k zabezpečení účtu.

Jste ve zjednodušeném režimu

Pokud se zobrazí oznámení, že pracujete ve zjednodušeném režimu, prohlížeč nebude využívat všechny funkce Mojí aktivity. Přečtěte si, jak prohlížeč upgradovat.

Zobrazení jiné aktivity

V Mojí aktivitě se nezobrazuje veškerá aktivita ukládaná do účtu. Například pokud jste zapnuli Historii polohy, tato aktivita se ukládá na časovou osu v Mapách.

Postup zobrazení dalších aktivit uložených v účtu:

 1. Přejděte na stránku Moje aktivita. Možná bude potřeba přihlásit se k účtu Google.
 2. Na banneru Moje aktivita vyberte možnosti Dalšía poté Jiná aktivita na Googlu.
 3. Pod požadovanou aktivitou vyberte odpovídající možnost.

Přečtěte si, jaké informace shromažďujeme a proč.

Chcete-li zobrazit další informace o účtu, případně v nich něco upravit, přejděte na stránku Můj účet.