Преглед и управление на активността в профила ви

Когато използвате наши сайтове, приложения и услуги, част от активността ви се запазва в профила ви в Google. По всяко време можете да намерите и изтриете тези данни от „Моята активност“, както и да спрете запазването на повечето активности.

Всичко за „Моята активност“

„Моята активност“ е централно място, където можете да преглеждате и управлявате активността си – например извършените от вас търсения, посетените уебсайтове и видеоклиповете, които сте гледали.

Как работи активността

С цел персонализиране на практическата ви работа активността ви в определени услуги на Google, като Търсене, YouTube или Chrome, може да се запазва под формата на данни в профила ви. Тази информация помага да направим практическата ви работа с Google по-бърза и по-полезна.

Видовете активност, които се показват в „Моята активност“, могат да включват свързана информация, като например за местоположението, и зависят от това кои продукти на Google използвате и кои контроли за активността са включени.

Кога активността се запазва в профила ви

Активността се запазва, когато сте влезли в профила си в Google.

Контролите за активността служат за управление на повечето видове активност, които се запазват в профила ви.

Намиране и преглед на активността

Активността ви е представена като отделни елементи, като се започва с най-скорошните данни.

Намиране на активност

 1. Отворете профила си в Google.
 2. Кликнете върху Данни и поверителност в левия навигационен панел.
 3. Под „Настройки на историята“ кликнете върху Моята активност.
 4. За достъп до активността ви:
  • Прегледайте активността си, организирана по ден и час.
  • С помощта на лентата за търсене и филтрите в горната част можете да намерите конкретна активност.

Получаване на информация за активността

За да прегледате информация за даден елемент, в долната му част докоснете Подробности. Ще видите датата и часа на активността и причината да бъдат запазени данните. Възможно е също да видите информация за местоположението, устройството и приложението.

Изтриване на активността

Научете как да изтривате предишните търсения, историята на сърфиране и останалата активност от „Моята активност“. Можете също да настроите автоматично изтриване на по-старата активност.

Изискване на допълнителна стъпка за преглед на цялата ви история в „Моята активност“

За да защитите по-добре поверителността си на споделени устройства, можете да изберете за преглед на цялата ви история в „Моята активност“ да се изисква допълнителна стъпка за потвърждение.

 1. Отворете activity.google.com.
 2. Над активността си изберете Управление на потвърждаването за „Моята активност“.
 3. Включете или изключете опцията за допълнително потвърждение.

Изключване и изтриване на активност

Можете да контролирате повечето видове информация в „Моята активност“.

 1. Отворете профила си в Google.
 2. Кликнете върху Данни и поверителност вляво.
 3. Под „Настройки на историята“ кликнете върху настройката за активността или историята, която не искате да се запазва.
 4. Под съответната настройка изберете Изключване.
 5. Изпълнете стъпките, за да изключите настройката, или изберете Изключване или Изключване и изтриване на активността.
  • Ако изберете Изключване и изтриване на активността, изпълнете стъпките, за да посочите и потвърдите активността, която искате да изтриете.

Пояснение: Част от активността не се запазва в „Моята активност“.

Временно спиране на запазването на активността

Можете да търсите и сърфирате в мрежата частно.

Пояснение: Ако влезете в профила си в Google в прозорец за частно сърфиране, активността ви при търсене може да бъде съхранена в този профил.

Отстраняване на проблеми

Активността ви не се показва

Ако търсенията ви, посетените от вас уебсайтове или друга активност не се показват в „Моята активност“, се уверете в следното:

 • Влезли сте в профила си в Google. Активността ви се запазва само в този случай.
 • Устройството ви е онлайн. Офлайн активността няма да се покаже в „Моята активност“, докато устройството ви не се свърже с интернет.
 • Включени са правилните настройки. Прегледайте контролите за активността, за да се уверите, че се запазват желаните от вас видове активност.
 • Влезли сте само в един профил. Ако едновременно сте влезли в няколко профила от един и същ браузър или устройство, активността ви може да се запазва в профила по подразбиране.

Забележка: Запазването на активността в профила ви не се поддържа от някои услуги на Google.

Намирате активност, която не разпознавате

В „Моята активност“ може да намерите следните типове непозната активност.

Активност от уебсайтове и приложения, които използват услуги на Google

Някои уебсайтове и приложения използват наши услуги, като например Търсене, Карти или Ads. Ако ползвате тези сайтове и приложения, докато сте влезли в профила си в Google, активността ви може да се покаже в „Моята активност“. В случай че използвате споделено устройство или влизате в няколко профила, може да намерите активността от друг профил, в който сте влезли.

Някои уебсайтове и приложения може да споделят с Google определена активност.

Научете повече за Активност в мрежата и приложенията.

Предвидена активност

Понякога Google предвижда какво искате да видите и ви предоставя съответното съдържание.

 • Ако например сте включили автоматичното пускане в YouTube, в „Моята активност“ може да се показват видеоклипове, които са се възпроизвеждали автоматично въз основа на онези, които сте гледали.

Друга непозната активност

Възможно е да намерите непозната активност в следните случаи:

 • Влезли сте в няколко профила едновременно от един и същ браузър или устройство.
  • Активността от друг профил, в който сте влезли, може да се запазва в „Моята активност“.
 • Активиране, което не сте възнамерявали да извършите, е установено от Google Асистент.
 • Не сте излезли от споделено устройство, като например обществен компютър.
 • На устройството ви са зададени друга дата и друг час.
  • Активността от него може да се показва с неправилна дата.
 • Друг човек е осъществил достъп до профила ви без ваше разрешение.

Ако смятате, че дадена активност може да е извършена от друг човек, вземете мерки, с чиято помощ да защитите профила си.

Преглед на друга активност

В „Моята активност“ не се показват всички данни, които са запазени в профила ви. Ако например сте включили История на местоположенията, съответните данни ще се съхраняват в хронологията ви в Карти.

За да прегледате другите видове активност, която се запазва в профила ви:

 1. Отворете профила си в Google.
 2. Кликнете върху Данни и поверителност вляво.
 3. В „Настройки на историята“ кликнете върху Моята активност.
 4. В лентата за търсене над активността си кликнете върху „Още“ Още и след това Друга активност в Google.
 5. Изберете съответната опция под активността, която искате да прегледате.

Научете повече за информацията, която събираме, и причините да правим това.

Отворете профила си в Google, за да прегледате и управлявате другите данни за него.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню