Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Tên người dùng thay thế

Tùy thuộc vào sản phẩm của Google mà bạn sử dụng, bạn có thể thấy nhiều tên người dùng trong Trang tổng quan của Google hoặc trang Tài khoản của tôi. Bên dưới là một số tên người dùng mà bạn có thể thấy. 

Địa chỉ email thay thế 
Bạn có thể sử dụng địa chỉ email thay thế để đăng nhập vào Tài khoản Google cũng như để khôi phục mật khẩu của mình.

Nếu đã thêm địa chỉ email thay thế vào tài khoản của mình, bạn sẽ thấy địa chỉ này hiển thị dưới Email trong phần "Thông tin cá nhân và bảo mật" của trang Tài khoản của tôi

Để chỉnh sửa (hoặc thêm) địa chỉ email thay thế của bạn:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi
 2. Trong phần “Thông tin cá nhân và bảo mật”, hãy chọn Thông tin cá nhân của bạn. 
 3. Chọn Email. 
 4. Trong mục "Email khác", chọn Chỉnh sửa.
 5. Nhập địa chỉ email mới hoặc xóa các địa chỉ email không mong muốn.
 6. Chọn Lưu.
Biệt hiệu

Bạn có thể đã thêm biệt hiệu vào tài khoản của mình bằng cách chọn Chỉnh sửa bên cạnh “Email khác” trong phần "Email” của trang Tài khoản của tôi.

Xin lưu ý rằng biệt hiệu không phải là duy nhất, có nghĩa là bạn có thể đính kèm một biệt hiệu vào nhiều Tài khoản Google. Bạn không thể đăng nhập vào Tài khoản Google bằng biệt hiệu của mình.

Cách chỉnh sửa biệt hiệu:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi
 2. Trong phần “Thông tin cá nhân và bảo mật”, hãy chọn Thông tin cá nhân của bạn. 
 3. Chọn Biệt hiệu
 4. Nhập biệt hiệu mới hoặc xóa biệt hiệu hiện tại nếu bạn không muốn có biệt hiệu.
 5. Chọn Xong.
Tên người dùng Gmail trước đây

Nếu trước đây bạn sử dụng Gmail nhưng sau đó xóa Gmail khỏi Tài khoản Google, tên người dùng Gmail cũ sẽ vẫn xuất hiện trên Trang tổng quan Google của bạn. Bạn vẫn có thể đăng nhập vào Tài khoản Google bằng tên người dùng này nhưng sẽ không thể truy cập vào hộp thư đến của bạn. Hãy tìm hiểu cách khôi phục Gmail cho tài khoản của bạn.

Tên người dùng Google Groups

Nếu tham gia Google Groups, bạn sẽ được yêu cầu nhập biệt hiệu để sử dụng cho nhóm đó. Bạn có thể thấy biệt hiệu này trong mục "Nhóm của tôi" nếu đăng nhập vào Google Groups. Xin lưu ý rằng bạn không thể đăng nhập vào Tài khoản Google của mình bằng biệt hiệu này.

Cách thay đổi tên người dùng Google Groups:

 1. Đăng nhập và chọn “Nhóm của tôi”
 2. Bên cạnh tên người dùng của bạn, chọn Chỉnh sửa.
 3. Trong cửa sổ bật lên, chọn Chỉnh sửa và nhập tên mà bạn chọn.
 4. Chọn Lưu.

Lưu ý: Mọi thay đổi mà bạn thực hiện đối với biệt hiệu của mình trong Google Groups sẽ không được phản ánh trên trang Tài khoản của tôi.

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.