Tên người dùng thay thế

Tùy vào sản phẩm của Google mà bạn sử dụng, bạn có thể thấy nhiều tên người dùng trong Trang tổng quan Google hoặc trang Cài đặt tài khoản của mình. Bên dưới là một số tên người dùng mà bạn có thể thấy. 

Địa chỉ email thay thế 
Bạn có thể đã thêm địa chỉ email thay thế vào tài khoản của mình bằng cách chọn Email trong mục “Thông tin cá nhân” trên trang Cài đặt tài khoản. Bạn có thể sử dụng địa chỉ email thay thế để đăng nhập vào tài khoản Google cũng như để khôi phục mật khẩu của mình.

Nếu bạn đã thêm địa chỉ email thay thế vào tài khoản, bạn sẽ thấy địa chỉ này hiển thị trong mục Email trên trang Cài đặt tài khoản.

Cách chỉnh sửa địa chỉ email thay thế:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.
 2. Trong mục “Thông tin cá nhân,” chọn Email.
 3. Trong mục "Email khác", chọn Chỉnh sửa.
 4. Nhập địa chỉ email mới hoặc xóa các địa chỉ email không mong muốn.
 5. Chọn Lưu.
Biệt hiệu

Bạn có thể đã thêm biệt hiệu vào tài khoản của mình bằng cách chọn Chỉnh sửa bên cạnh “Email khác” trong mục "Email” của trang Cài đặt tài khoản.

Xin lưu ý rằng biệt hiệu đó không phải là duy nhất, có nghĩa là một biệt hiệu có thể được đính kèm với nhiều tài khoản Google. Bạn không thể đăng nhập vào tài khoản Google bằng biệt hiệu của mình.

Cách chỉnh sửa biệt hiệu:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 2. Trong mục “Thông tin cá nhân”, chọn Biệt hiệu
 3. Nhập biệt hiệu mới hoặc xóa biệt hiệu hiện tại nếu bạn không muốn có biệt hiệu.
 4. Chọn Xong.
Tên người dùng Gmail trước đây

Nếu trước đây bạn sử dụng Gmail nhưng sau đó xóa Gmail khỏi tài khoản Google, tên người dùng Gmail cũ sẽ vẫn xuất hiện trên Trang tổng quan Google của bạn. Bạn vẫn có thể đăng nhập vào tài khoản Google bằng tên người dùng này nhưng bạn sẽ không thể truy cập vào hộp thư đến của mình. Hãy tìm hiểu cách khôi phục Gmail cho tài khoản của bạn.

Tên người dùng Google Groups

Nếu bạn tham gia Google Groups, bạn sẽ được yêu cầu nhập biệt hiệu để sử dụng cho nhóm đó. Bạn có thể thấy biệt hiệu này trong mục "Nhóm của tôi" nếu bạn đăng nhập vào Google Groups. Xin lưu ý rằng bạn không thể đăng nhập vào tài khoản Google của mình bằng biệt hiệu này.

Cách thay đổi tên người dùng Google Groups:

 1. Đăng nhập và chọn “Nhóm của tôi”
 2. Bên cạnh tên người dùng của bạn, chọn Chỉnh sửa.
 3. Trong cửa sổ bật lên, chọn Chỉnh sửa và nhập tên mà bạn chọn.
 4. Chọn Lưu.

Lưu ý: Mọi thay đổi mà bạn thực hiện đối với biệt hiệu của bạn trong Google Groups sẽ không được phản ánh trên trang Tài khoản của tôi.

hc_author_kelly

Kaley là thành viên của nhóm hỗ trợ tài khoản đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Vui lòng cung cấp đề xuất về cách cải thiện bài viết của cô ấy ở phía dưới.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
 • Hoàn toàn không hữu ích
 • Không hữu ích lắm
 • Có phần hữu ích
 • Rất hữu ích
 • Cực kỳ hữu ích