ชื่อผู้ใช้อื่น

คุณอาจเห็นชื่อผู้ใช้อื่นอย่างน้อยหนึ่งชื่อนอกเหนือไปจากชื่อผู้ใช้หลักของคุณที่ด้านบนของ Google แดชบอร์ด ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้งานผลิตภัณฑ์ใดของ Google ชื่อผู้ใช้อื่นเหล่านี้สามารถใช้งานร่วมกับบัญชี Google ของคุณได้ในหลายรูปแบบ

ด้านล่างนี้คือชื่อผู้ใช้บางส่วนที่คุณอาจพบบน หน้าแดชบอร์ดของคุณ คลิกที่ลิงก์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

  ที่อยู่อีเมลอื่น

  คุณอาจเคยเพิ่มที่อยู่อีเมลอื่นลงในบัญชีของคุณด้วยการคลิกลิงก์ แก้ไข ถัดจาก "ที่อยู่อีเมล" บนหน้าบัญชีของฉัน คุณสามารถใช้ที่อยู่อีเมลอื่นเพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณและเพื่อกู้คืนรหัสผ่าน

  หากคุณเคยเพิ่มที่อยู่อีเมลอื่นลงในบัญชีของคุณ คุณจะเห็นอีเมลดังกล่าวใต้ชื่อผู้ใช้หลักบนหน้าบัญชีของฉัน

  วิธีการแก้ไขที่อยู่อีเมลอื่น:

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ
  2. คลิก แก้ไข ถัดจาก "ที่อยู่อีเมล" ในหน้าบัญชีของฉัน
  3. ในส่วน "เพิ่มที่อยู่อีเมลอื่นไว้ในบัญชีของคุณ" ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลใหม่ หรือนำที่อยู่อีเมลที่ไม่ต้องการใช้ออก
  4. คลิก บันทึก

  ชื่อเล่น

  คุณอาจเพิ่มชื่อเล่นไว้ในบัญชีของคุณด้วยการคลิกลิงก์ แก้ไข ถัดจาก "ที่อยู่อีเมล" ในหน้าบัญชีของฉัน

  หากคุณเคยเพิ่มชื่อเล่นไว้ในบัญชีของคุณ คุณจะเห็นชื่อดังกล่าวใต้ชื่อผู้ใช้หลักของคุณที่หน้าแดชบอร์ดของคุณ โปรดทราบว่าชื่อเล่นไม่ใช่ชื่อเฉพาะ ซึ่งหมายความว่าชื่อเล่นหนึ่งชื่ออาจเชื่อมโยงกับบัญชี Google หลายๆ บัญชีได้ คุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณด้วยชื่อเล่นได้

  เมื่อต้องการแก้ไขชื่อเล่นในบัญชี Google ของคุณ:

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ
  2. คลิก แก้ไข ถัดจาก "ที่อยู่อีเมล" ในหน้าบัญชีของฉัน
  3. พิมพ์ชื่อเล่นใหม่ หรือลบชื่อเล่นปัจจุบันของคุณหากคุณไม่ต้องการใช้ชื่อเล่นใดๆ
  4. คลิก บันทึก

  ชื่อใน Picasa Web Albums

  ชื่อใน Picasa Web Albums ของคุณจะแสดงถัดจากภาพโปรไฟล์ของคุณ กระบวนการสำหรับการสร้างหรือเปลี่ยนชื่อของคุณจะแตกต่างกัน ไม่ว่าคุณจะเชื่อมโยงบริการ Picasa Web Albums เข้ากับโปรไฟล์ Google ของคุณแล้วหรือไม่ก็ตาม

  Picasa Web Albums ที่ไม่มีโปรไฟล์ Google:

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Picasa Web Albums
  2. คลิกไอคอนรูปเฟืองไอคอนรูปเฟืองที่ด้านบนของหน้าเว็บ แล้วเลือก การตั้งค่าภาพถ่าย
  3. บนแท็บ ทั่วไป ในส่วน "ชื่อเล่นของคุณ" ให้ป้อนชื่อเล่นที่คุณต้องการแสดง
  4. คลิก บันทึก

  Picasa Web Albums ที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ Google:

  คุณสามารถสร้างหรือเปลี่ยนชื่อที่แสดงผ่านโปรไฟล์ Google โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Picasa Web Albums
  2. คลิกไอคอนรูปเฟืองไอคอนรูปเฟืองที่ด้านบนของหน้าเว็บ แล้วเลือก การตั้งค่าภาพถ่าย
  3. คลิกแท็บทั่วไป
  4. ในส่วน "ชื่อเล่นของคุณ" ให้คลิกลิงก์ "แก้ไขโปรไฟล์ของคุณ"
  5. เปลี่ยนชื่อของคุณในโปรไฟล์ Google แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุ: โดยค่าเริ่มต้น ชื่อเล่นใน Picasa Web Albums ของคุณจะเป็นหมายเลขรหัสโปรไฟล์ Google ที่คุณได้รับตอนลงชื่อสมัครใช้บริการครั้งแรก คุณสามารถหารหัสโปรไฟล์ Google ของคุณได้ใน URL โปรไฟล์ของคุณ: http://profiles.google.com/ [รหัสเฉพาะโปรไฟล์ Google ของคุณ]

  คุณสามารถดูชื่อเล่นใน Picasa ของคุณได้ที่ Google แดชบอร์ด โปรดจำไว้ว่าคุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อเล่นใน Picasa ของคุณ

  ชื่อผู้ใช้ก่อนหน้าไม่เชื่อมโยงกับ Gmail

  หากคุณได้เพิ่ม Gmail ในบัญชี Google ที่มีอยู่ และคุณได้ยืนยันที่อยู่ีอีเมลเดิมที่คุณใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชีแล้ว ที่อยู่อีเมลดังกล่าวจะยังคงแสดงบน Google แดชบอร์ดของคุณ และยังคงปรากฏเป็นชื่อผู้ใช้อื่นหลังจากที่คุณเพิ่ม Gmail ในบัญชีของคุณ

  หากคุณต้องการลบที่อยู่อีเมลเดิมออกจากบัญชีของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้แล้วคลิก แก้ไข ถัดจาก "ที่อยู่อีเมล" จากนั้นคลิก ลบออก ถัดจากที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการจะนำออกจากบัญชีของคุณ หากคุณไม่นำที่อยู่อีเมลนั้นออก คุณจะยังสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยที่อยู่อีเมลนั้นได้

  หากคุณไม่ได้ยืนยันที่อยู่อีเมลเดิม ที่อยู่อีเมลดังกล่าวจะไม่สามารถเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณได้อีกหลังจากที่คุณเพิ่ม Gmail

  ชื่อผู้ใช้ Gmail เดิม

  หากคุณได้ใช้ Gmail ก่อนหน้านี้แต่ตัดสินใจลบออกจากบัญชี Google ชื่อผู้ใช้ Gmail เก่าของคุณจะยังคงปรากฏใน Google แดชบอร์ด คุณยังคงสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้นี้ได้ แต่คุณจะไม่สามารถเข้าถึงกล่องจดหมายของคุณได้ เรียนรู้วิธีการคืนสถานะ Gmail สำหรับบัญชีของคุณ

  ชื่อผู้ใช้ Google Talk

  หากคุณเป็นผู้ใช้ Google Talk ชื่อผู้ใช้ Talk ของคุณจะปรากฏบน Google แดชบอร์ดด้วยเช่นกัน คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้ Talk ของคุณได้ แต่จะไม่สามารถลบชื่อผู้ใช้นี้ออกจากบัญชีของคุณได้ หากคุณต้องการเพิ่ม Gmail ในบัญชี Google ของคุณ ชื่อผู้ใช้ Talk ของคุณจะถูกใช้เป็นชื่อผู้ใช้ Gmail ของคุณ

  ชื่อผู้ใช้ Google Talk จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากคุณไม่ได้สร้างบัญชี Google ใหม่ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถ เปลี่ยนชื่อแทน ซึ่งเป็นชื่อที่แสดงซึ่งปรากฏแก่ผู้ใช้คนอื่นๆ เมื่อผู้ใช้เพิ่มคุณลงในรายการที่อยู่ติดต่อของพวกเขา หากคุณถูกเพิ่มเข้าในรายการที่ติดต่อของเพื่อนของคุณแล้ว เมื่อคุณอัปเดตชื่อแทนของคุณ ชื่อที่แสดงของคุณในรายการที่ติดต่อของเพื่อนดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลง

  ชื่อแทนของ Google Talk

  ชื่อแทนของ Google Talk ของคุณเป็นชื่อที่แสดงแก่ผู้ใช้คนอื่นๆ เมื่อผู้ใช้เพิ่มคุณลงในรายการที่ติดต่อของพวกเขา หากคุณถูกเพิ่มเข้าในรายการที่ติดต่อของเพื่อนของคุณแล้ว เมื่อคุณอัปเดตชื่อแทนของคุณ ชื่อที่แสดงของคุณในรายการที่ติดต่อของเพื่อนดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลง

  หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อแทน:

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Talk
  2. คลิก การตั้งค่า ที่ด้านบนของรายชื่อเพื่อน
  3. ไฮไลต์ที่ ทั่วไป ที่ด้านซ้ายของหน้าต่าง แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชี
  4. คลิก แก้ไข ที่อยู่ถัดจาก ข้อมูลส่วนบุคคล
  5. ป้อนข้อมูลในช่อง ชื่อ และ นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งคู่
  6. คลิก บันทึก

  ชื่อผู้ใช้ Google Groups

  ถ้าคุณเข้าร่วม Google Group ระบบจะขอให้คุณป้อนชื่อเล่นเพื่อใช้กับกลุ่มนั้น คุณสามารถดูชื่อเล่นนี้ได้ในส่วน "โปรไฟล์และสถิติของฉัน" หากคุณลงชื่อเข้าใช้ Google Groups โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณด้วยชื่อเล่นนี้ได้

  หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อเล่นใน Google Groups ของคุณ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ลงชื่อเข้าใช้และคลิกลิงก์ จัดการสมาชิกภาพของฉัน ที่ด้านล่างของส่วนกลุ่มของฉันที่หน้าหลักของ Google Groups
  2. ป้อนชื่อเล่นที่คุณต้องการใช้สำหรับแต่ละกลุ่มที่คุณเข้าร่วม หรือระบุชื่อเล่นเพียงชื่อเดียวสำหรับทุกกลุ่ม
  3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว

  หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณดำเนินการกับชื่อเล่นใน Google Groups จะไม่ปรากฏในหน้าบัญชีของฉัน

  ชื่อผู้ใช้ YouTube

  หากคุณได้ลิงก์บัญชี YouTube กับบัญชี Google ที่มีอยู่ ชื่อผู้ใช้นั้นจะแสดงบน Google แดชบอร์ด เมื่อคุณลิงก์บัญชี YouTube กับบัญชี Google ที่มีอยู่ บัญชีทั้งสองจะเชื่อมโยงกัน ดังนั้นคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้บัญชี Google ที่มีอยู่และรหัสผ่านบัญชี Google คุณจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน YouTube ได้อีก เรียนรู้เพิ่มเิติม

  ปัจจุบันนี้ คุณยังไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ YouTube ของคุณได้ เนื่องจากมีข้อมูลจำนวนมากที่ผูกติดอยู่กับแต่ละบัญชี อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลงชื่อสมัครใช้บัญชี YouTube ใหม่โดยใช้ชื่อผู้ใช้ที่คุณต้องการได้

หากหน้าบัญชีของฉันแสดงชื่อผู้ใช้ที่คุณไม่ได้เพิ่มลงในบัญชี Google และคุณเชื่อว่าบัญชีของคุณอาจถูกขโมย โปรดดูขั้นตอนการแก้ปัญหาของเรา