Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Dodatna korisnička imena

Ovisno o tome koji Googleov proizvod upotrebljavate, možete vidjeti više korisničkih imena na svojoj Google nadzornoj ploči ili stranici Moj račun. U nastavku je navedeno nekoliko korisničkih imena koja se mogu prikazivati. 

Zamjenska e-adresa 
Pomoću zamjenske e-adrese možete se prijavljivati na svoj Google račun i oporaviti zaporku.

Ako ste na račun dodali zamjensku e-adresu, ona će se prikazivati pod stavkom E-pošta u odjeljku "Osobni podaci i privatnost" na stranici Moj račun

Da biste uredili (ili dodali) zamjensku e-adresu:

 1. Prijavite se na Moj račun
 2. U odjeljku "Osobni podaci i privatnost" odaberite Vaši osobni podaci.
 3. Odaberite opciju E-pošta. 
 4. U odjeljku "Druge e-adrese" odaberite Uredi.
 5. Upišite novu e-adresu ili uklonite neželjene e-adrese.
 6. Odaberite Spremi.
Nadimak

Možda ste dodali nadimak na svoj račun tako što ste odabrali Uredi pored opcije "Ostale e-adrese" u odjeljku "E-pošta" stranice Moj račun.

Napominjemo da nadimci nisu jedinstveni, što znači da se jedan nadimak može odnositi na nekoliko Google računa. Na Google račun ne možete se prijaviti svojim nadimkom.

Da biste uredili nadimak:

 1. Prijavite se na Moj račun
 2. U odjeljku "Osobni podaci i privatnost" odaberite Vaši osobni podaci.
 3. Odaberite Nadimak
 4. Unesite novi nadimak ili izbrišite postojeći ako ga ne želite imati.
 5. Odaberite Gotovo.
Staro korisničko ime za Gmail

Ako ste ranije upotrebljavali Gmail, ali ste ga poslije uklonili sa svojeg Google računa, vaše staro korisničko ime za Gmail još će se uvijek prikazivati na vašoj Google nadzornoj ploči. Tim se korisničkim imenom još uvijek možete prijaviti na svoj Google račun, ali ne možete pristupiti pristigloj pošti. Saznajte kako vratiti Gmail na svoj račun.

Korisničko ime za Google grupe

Ako se pridružite Google grupi, trebat ćete unijeti nadimak za upotrebu u toj grupi. Taj nadimak možete vidjeti u odjeljku "Moje grupe" ako se prijavite na Google grupe. Tim se nadimkom ne možete prijaviti na svoj Google račun.

Korisničko ime za Google grupe možete promijeniti na sljedeći način:

 1. Prijavite se i odaberite "Moje grupe".
 2. Pored svojeg korisničkog imena odaberite Uredi.
 3. U skočnom prozoru odaberite Uredi i upišite ime koje želite.
 4. Odaberite Spremi.

Napomena: promjene nadimka na Google grupama neće se prikazivati na stranici Moj račun.