Dodatna korisnička imena

Ovisno o Googleovim proizvodima koje upotrebljavate, na vašoj Google nadzornoj ploči ili stranici postavki računa možda će se prikazivati više korisničkih imena. U nastavku je navedeno nekoliko korisničkih imena koja se mogu prikazivati. 

Zamjenska e-adresa 
Možda ste dodali zamjensku e-adresu na svoj račun odabirom opcije E-adresa u odjeljku "Osobni podaci" na stranici postavki računa. Pomoću zamjenske e-adrese možete se prijavljivati na svoj Google račun i oporaviti zaporku.

Ako ste dodali zamjensku e-adresu na svoj račun, ona će se prikazivati u odjeljku E-adresa na stranici postavki računa.

Da biste uredili zamjensku e-adresu:

 1. Prijavite se na Google račun.
 2. U odjeljku "Osobni podaci" odaberite E-adresa.
 3. U odjeljku "Druge e-adrese" odaberite Uredi.
 4. Upišite novu e-adresu ili uklonite neželjene e-adrese.
 5. Odaberite Spremi.
Nadimak

Možda ste dodali nadimak na svoj račun odabirom veze Uredi pokraj opcije "Druge e-adrese" u odjeljku "E-adresa" na stranici postavki računa.

Napominjemo da nadimci nisu jedinstveni, što znači da se jedan nadimak može odnositi na nekoliko Google računa. Na Google račun ne možete se prijaviti svojim nadimkom.

Uređivanje nadimka:

 1. Prijavite se na svoj račun.
 2. U odjeljku "Osobni podaci" odaberite Nadimak
 3. Unesite novi nadimak ili izbrišite postojeći ako ga ne želite imati.
 4. Odaberite Gotovo.
Staro korisničko ime za Gmail

Ako ste ranije upotrebljavali Gmail, ali ste ga poslije uklonili sa svojeg Google računa, vaše staro korisničko ime za Gmail još će se uvijek prikazivati na vašoj Google nadzornoj ploči. Tim se korisničkim imenom još uvijek možete prijaviti na svoj Google račun, ali ne možete pristupiti pristigloj pošti. Saznajte kako vratiti Gmail na svoj račun.

Korisničko ime za Google grupe

Ako se pridružite Google grupi, trebat ćete unijeti nadimak za upotrebu u toj grupi. Taj nadimak možete vidjeti u odjeljku "Moje grupe" ako se prijavite na Google grupe. Tim se nadimkom ne možete prijaviti na svoj Google račun.

Korisničko ime za Google grupe možete promijeniti na sljedeći način:

 1. Prijavite se i odaberite "Moje grupe".
 2. Pored svojeg korisničkog imena odaberite Uredi.
 3. U skočnom prozoru odaberite Uredi i upišite ime koje želite.
 4. Odaberite Spremi.

Napomena: promjene nadimka na Google grupama neće se prikazivati na stranici Moj račun.

hc_author_kelly

Kaley je članica tima za podršku za Račune i autorica ove stranice pomoći. U nastavku možete ostaviti prijedloge za poboljšanje njezina članka.