ניהול חשבון המותג שלכם

אפשר להגדיר ולנהל חשבון במיוחד בשביל המותג שלכם. ניתן להשתמש אתו בשירותים מסוימים, כגון YouTube, ליצירת נוכחות באינטרנט.

חשוב: אם מוחקים דף עסקי ב-'Google לעסק שלי', גם כל חשבונות המותג שחיברתם אליו יימחקו.

הסבר על חשבונות מותג

ההבדל בין חשבונות מותג לחשבונות רגילים

ניתן לנהל חשבון מותג במשותף עם משתמשים אחרים. הניהול מתבצע דרך חשבון Google הקיים של כל משתמש. אין צורך בשם משתמש וסיסמה נפרדים. לחשבון יכולים להיות מספר בעלים ומנהלים.

שירותי Google התומכים בחשבונות מותג

אפשר להשתמש בשירותים מסוימים עם החשבון שלכם, כמו תמונות Google או YouTube. תוכלו לתקשר ולשתף מידע עם לקוחות ומעריצים באמצעות חשבון המותג שלכם.

כדי לנהל את הצגת התוכן לאנשים ואת האינטראקציה שלהם איתו, ניתן להתאים את ההגדרות של כל שירות.

יצירת חשבון מותג

אפשר ליצור חשבון לעסק או למותג שלכם בחלק מהשירותים של Google. לדוגמה, ניתן ליצור חשבון מותג בעת יצירת ערוץ YouTube.

הצגת חשבונות המותג

אפשר להציג את כל חשבונות המותג שלכם ולעבור ביניהם.

הצגת החשבונות

 1. פותחים דפדפן במחשב, כמו Chrome או Safari.
 2. עוברים אל הקטע 'חשבונות מותג' בחשבון Google שלכם.
 3. בקטע "חשבונות המותג שלך", בוחרים בחשבון.

מעבר בין חשבונות

 1. פותחים דפדפן במחשב, כמו Chrome או Safari.
 2. עוברים אל שירות Google שבו רוצים להשתמש.
 3. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על תמונת החשבון ואז כל חשבונות המותג שלך.
 4. בוחרים את החשבון שבו רוצים להשתמש.
  • אם החשבון שלכם לא מופיע, ייתכן שהשירות לא תומך בחשבונות מותג.

ביצוע שינויים בחשבונות שלכם

עריכת מידע בסיסי

ניתן להוסיף, לשנות או להסיר מידע בסיסי על העסק או המותג. השינויים שתבצעו יעודכנו בכל שירותי Google.

 1. פותחים דפדפן במחשב, כמו Chrome או Safari.
 2. עוברים אל הקטע 'חשבונות מותג' של חשבון Google שלכם.
 3. בוחרים את החשבון שרוצים לערוך.
 4. לוחצים על עריכת פרטי החשבון.
 5. בקטע שרוצים לשנות, לוחצים על סמל העריכה עריכה.
  • אופציונלי: בפינה השמאלית התחתונה, ייתכן שיוצג סמל להוספת מידע הוספת מידע. אפשר להקיש עליו כדי להוסיף מידע לחשבון.
 6. מוסיפים, משנים או מסירים את המידע הרצוי.

כיצד לקבוע איזה מידע משותף עם אחרים.

הגדרת מנהלים בחשבון ועריכת ההרשאות שלהם

הבעלים של חשבון מותג יכולים להוסיף אנשים שיעזרו בניהולו. אפשר לקבוע את מידת השליטה שתהיה לכל אחד מהם בחשבון.

למידע נוסף על הוספת מנהלים חדשים לחשבון.

הגדרת הודעות האימייל שנשלחות אליכם
 1. פותחים דפדפן במחשב, כמו Chrome או Safari.
 2. עוברים אל הקטע 'חשבונות מותג' בחשבון Google שלכם.
 3. לוחצים על העדפות אימייל.
 4. משנים את ההגדרות של הודעות האימייל שנשלחות. השינויים יישמרו באופן אוטומטי.

מחיקה או שחזור של חשבון

רק בעלים של חשבון מותג יכולים למחוק אותו. לאחר מחיקת החשבון, יוסר כל התוכן שלו בכל שירותי Google.

הערה: אם הדף שלכם מקושר לחשבון 'Google לעסק שלי', אי אפשר למחוק אותו.

מחיקת חשבון
 1. פותחים דפדפן במחשב, כמו Chrome או Safari.
 2. עוברים אל הקטע 'חשבונות מותג' בחשבון Google שלכם.
 3. בוחרים את החשבון שרוצים למחוק.
 4. לוחצים על מחיקת החשבון.
 5. מזינים סיסמה.
 6. קוראים את המידע בקפידה ומסכימים לתנאים.
 7. לוחצים על מחיקת החשבון.
שחזור חשבון

אם מחקתם חשבון לאחרונה, ייתכן שניתן לשחזר אותו.

 1. פותחים דפדפן במחשב, כמו Chrome או Safari.
 2. עוברים אל הקטע 'חשבונות מותג' בחשבון Google שלכם.
 3. לוחצים על חשבונות שנמחקו.
 4. ליד החשבון שרוצים לשחזר, לוחצים על הסמל 'שחזור של חשבון המותג הזה' שחזור של חשבון המותג הזה. החשבון ששוחזר יופיע ברשימת חשבונות המותג.