Správa účtu značky

Pro svou značku můžete nastavit a spravovat vyhrazený účet. Prostřednictvím tohoto účtu můžete používat některé služby Google (např. YouTube), a působit tak na internetu. 

Tip: Pokud používáte účet Google v rámci základní nebo střední školy, účet značky pomocí něj vytvořit nelze.

Jak účty značek fungují

Rozdíl mezi účtem značky a běžným účtem Google

Účet značky můžete spravovat ve spolupráci s dalšími uživateli – každý při tom bude používat vlastní účet Google. Nebudete potřebovat samostatné uživatelské jméno a heslo. Účet může mít několik vlastníků a správců.

 • Vlastníci mohou provádět většinu akcí a určují, kdo účet spravuje. Každý účet musí mít jednoho primárního vlastníka.
 • Správci mohou používat služby Google, které účty značek podporují, např. sdílet fotky ve Fotkách Google nebo publikovat videa na YouTube.
 • Správci komunikace mají stejné pravomoci jako správci, ale nemohou používat YouTube.
Služby Google, které podporují účty značek

S tímto účtem můžete používat některé služby Google (Fotky Google a YouTube). Prostřednictvím účtu značky můžete komunikovat se zákazníky a fanoušky a sdílet s nimi informace.

Chcete-li určit, kdo může zobrazit a používat váš obsah, upravte nastavení jednotlivých služeb.

Vytvoření účtu značky

Účet značky pro firmu můžete vytvořit v některé ze služeb Google. Lze ho vytvořit např. při vytváření kanálu YouTube.

Zobrazení účtů značek

Můžete vyhledat všechny své účty značek a přepínat mezi nimi.

Vyhledání účtů

 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete webový prohlížeč (např. Chrome nebo Safari).
 2. V účtu Google přejděte do sekce Účty značek.
 3. V sekci Vaše účty značek vyberte účet.

Přepínání mezi účty

V prohlížeči
 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete webový prohlížeč (např. Chrome).
 2. Přejděte do služby Google, kterou chcete použít.
 3. Vpravo nahoře vyberte svou profilovou fotku.
 4. Vyberte účet, který chcete použít. Pokud účet značky nebude k dispozici, příslušná služba zřejmě účty značek nepodporuje.
V některých aplikacích od Googlu

Mezi účty lze přepínat také v některých aplikacích od Googlu v telefonu či tabletu. Postup se může lišit podle aplikace.

 1. V telefonu nebo tabletu Android otevřete aplikaci od Googlu (např. YouTube).
 2. Vpravo nahoře klepněte na profilovou fotku účtu Google a pak Přepnout účet.
 3. Zvolte účet, který chcete použít.

Změny v účtu

Úpravy základních informací

Můžete přidat, změnit nebo odstranit základní informace o firmě nebo značce. Změny se projeví ve všech službách Google.

 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete webový prohlížeč (např. Chrome nebo Safari).
 2. V účtu Google přejděte do sekce Účty značek.
 3. Vyberte účet, který chcete upravit.
 4. Klepněte na Upravit informace o účtu.
 5. V sekci, kterou chcete upravit, klepněte na Upravit Upravit.
  • Volitelné: Vpravo dole se může zobrazovat ikona Přidat informace Přidat informace. Můžete na ni klepnout a přidat do účtu další informace.
 6. Přidejte, změňte nebo odstraňte požadované informace.

Přečtěte si, jak nastavit, které informace budou sdíleny.

Změna správce účtu

Pokud účet značky vlastníte, můžete přidat uživatele, kteří vám pomohou s jeho správou. Pro každou osobu můžete určit, jak velké bude mít v účtu pravomoci.

Přečtěte si, jak do účtu přidat nové správce.

Určení, kdy budete dostávat e‑maily
 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete webový prohlížeč (např. Chrome nebo Safari).
 2. V účtu Google přejděte do sekce Účty značek.
 3. Klepněte na Předvolby e-mailu.
 4. Určete, kdy chcete být informováni o účtech. Změny se uloží automaticky.

Smazání nebo obnovení účtu značky

Účet značky může smazat pouze vlastník. Pokud účet smažete, veškerý jeho obsah bude vymazán ze všech služeb Google.

Důležité: Abyste mohli smazat nebo obnovit účty, musíte být vlastníkem účtu alespoň sedm dní. Pokud jste vlastníkem méně než sedm dní, zobrazí se chybová zpráva.

Smazání účtu

Důležité: Pokud je váš účet značky propojen s účtem Moje firma na Googlu, smazat ho nelze. Pokud smažete záznam firmy ve službě Moje firma na Googlu, smažete tím také všechny připojené účty značek.

 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete webový prohlížeč (např. Chrome nebo Safari).
 2. V účtu Google přejděte do sekce Účty značek.
 3. Zvolte účet, který chcete smazat.
 4. Klepněte na Smazat účet.
 5. Zadejte heslo.
 6. Pozorně si přečtěte informace a potvrďte souhlas s podmínkami.
 7. Klepněte na Smazat účet.
Obnovení účtu

Pokud jste svůj účet nedávno smazali, můžete se pokusit o jeho obnovení.

 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete webový prohlížeč (např. Chrome nebo Safari).
 2. V účtu Google přejděte do sekce Účty značek.
 3. Klepněte na Smazané účty.
 4. Vedle požadovaného účtu klepněte na Obnovit tento účet značky Obnovit účet značky. Obnovené účty se zobrazí v seznamu účtů značek.