Správa účtu značky

Pro svou firmu nebo značku můžete vytvořit a spravovat speciální typ účtu, tzv. účet značky. S tímto účtem můžete používat některé služby Google (např. Google+ a YouTube) a svou značku tak prezentovat na internetu.

Jak účty značek fungují

Rozdíl mezi účtem značky a běžným účtem Google

Účet značky můžete spravovat ve spolupráci s dalšími uživateli – každý při tom bude používat vlastní účet Google. Pro účet značky není potřeba samostatné uživatelské jméno a heslo. 

Účet značky může mít několik vlastníků a uživatelů, kteří ho spravují.

Služby Google, které podporují účty značek

S účtem značky lze používat některé služby Google. Patří mezi ně následující:

 • Google+,
 • Fotky Google,
 • YouTube.

Prostřednictvím těchto služeb může vaše firma nebo značka komunikovat, navazovat kontakt a sdílet důležité informace se zákazníky a fanoušky.

Chcete-li určit, kdo může zobrazit a používat váš obsah, upravte nastavení jednotlivých služeb.

Vytvoření účtu značky

Pokud jste tak dosud neučinili, vytvořte si účet značky nebo firmy v jedné z následujících služeb:

Zobrazení účtů značek

Přístup k účtům značek
 1. V účtu Google přejděte do sekce Účty značek.
 2. Zobrazí se seznam vašich účtů značek.
 3. Chcete-li zobrazit podrobnosti a možnosti, vyberte požadovaný účet. Zde můžete spravovat účet a přejít přímo do služeb Google, které využívá.
Přepínání mezi účty ve službách

Ve službách Google, které podporují účty značek, můžete mezi účty snadno přepínat.

Přepnutí mezi účty v prohlížeči (např. Chrome nebo Safari):

 1. Přejděte na web služby Google, kterou chcete použít, např. plus.google.com.
 2. Vpravo nahoře vyberte svou profilovou fotku nebo jméno.
 3. V nabídce zvolte účet, který chcete použít. (Poznámka: Pokud účet značky nebude k dispozici, příslušná služba zřejmě účty značek nepodporuje.)

Mezi účty lze přepínat také v některých aplikacích od Googlu v telefonu či tabletu. Postup se liší podle aplikace.

Změny v účtu

Úpravy základních informací

Můžete přidat, změnit nebo odstranit základní informace o firmě nebo značce. Změny se projeví ve všech službách Google.

 1. V účtu Google přejděte do sekce Účty značek.
 2. Vyberte účet, který chcete upravit.
 3. Vyberte Upravit informace o účtu. Otevře se stránka Něco o mně, která souvisí s příslušným účtem.
 4. V sekci, kterou chcete upravit, vyberte Upravit Upravit.
 • Vpravo dole také můžete vybrat možnost Přidat Přidat. Takto lze přidat další informace.
 1. Přidejte, změňte nebo odstraňte požadované informace.

Tip: Můžete také přejít přímo na stránku Něco o mně a přepnout na účet značky.

Nastavení sdílení informací s ostatními uživateli

Změna správce účtu

Pokud účet značky vlastníte, můžete přidat uživatele, kteří vám pomohou s jeho správou. Pro každého uživatele můžete vybrat roli, čímž definujete jeho pravomoci při správě účtu.

Jak přidat uživatele, kteří vám pomohou účet spravovat

Určení, kdy budete dostávat e-maily
 1. V účtu Google přejděte do sekce Účty značek.
 2. Vyberte Předvolby e-mailu.
 3. Určete, kdy chcete být informováni o účtech značek.
 4. Změny se uloží automaticky.
Smazání nebo obnovení účtu značky

Smazání účtu

Účet značky může smazat pouze vlastník. Bude smazán veškerý obsah účtu ve všech službách Google. Pokud si to rozmyslíte, obsah účtu lze obnovit jen za určitých podmínek.

 1. V účtu Google přejděte do sekce Účty značek.
 2. Zvolte účet, který chcete smazat.
 3. Vyberte Smazat účet.
 4. Pozorně si přečtěte informace a potvrďte souhlas s podmínkami.
 5. Vyberte Smazat účet.

Obnovení účtu

Pokud jste smazali svůj účet, během 2–3 týdnů se jej můžete pokusit obnovit.

 1. V účtu Google přejděte do sekce Účty značek.
 2. Vyberte Smazané účty.
 3. Vedle požadovaného účtu vyberte ikonu obnovení Obnovit.

Obnovené účty se zobrazí v seznamu účtů značek.