Xác minh Tài khoản Google

Khi bạn thiết lập Tài khoản Google bằng email không phải của Google, chúng tôi sẽ gửi mã xác minh đến địa chỉ email bạn đã sử dụng để tạo tài khoản. Nếu không xác minh địa chỉ của mình, bạn sẽ không thể tạo Tài khoản Google.

Đăng nhập vào email của bạn để xác minh tài khoản

  1. Trong quá trình tạo tài khoản, bạn sẽ nhận được một email từ Google. Hãy mở email và tìm mã xác minh.
  2. Để hoàn tất việc tạo tài khoản, hãy nhập mã xác minh khi được nhắc.

Để xem liệu tài khoản của bạn đã được xác minh chưa, hãy đăng nhập vào Tài khoản Google. Bạn sẽ thấy thông báo yêu cầu bạn xác minh tài khoản của mình nếu bạn chưa xác minh.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?