Xác minh tài khoản Google của bạn

Xác minh bằng email

Khi bạn tạo tài khoản Google, chúng tôi sẽ gửi liên kết xác minh tới địa chỉ email bạn đã sử dụng để tạo tài khoản. Hãy nhấp vào liên kết trong email đó để xác minh rằng bạn sở hữu địa chỉ này. Nếu bạn không xác minh địa chỉ của mình, bạn có thể không truy cập được một số sản phẩm hoặc tính năng của Google. Nếu bạn đã thêm Gmail khi tạo tài khoản Google, bạn sẽ không nhận được email xác minh.

Nếu bạn không chắc chắn tài khoản của mình đã được xác minh hay chưa, bạn có thể tìm hiểu bằng cách đăng nhập vào trang Tài khoản Google của bạn. Bạn sẽ thấy thông báo yêu cầu bạn xác minh tài khoản của mình nếu tài khoản chưa được xác minh.

Nếu bạn đã nhấp vào liên kết để yêu cầu gửi email xác minh nhưng chưa nhận được email đó, hãy kiểm tra các bước khắc phục sự cố của chúng tôi.

Đăng ký bằng địa chỉ Yahoo!

Nếu bạn sử dụng địa chỉ email Yahoo! để đăng ký tài khoản Google, bạn sẽ có tùy chọn xác minh địa chỉ đó bằng cách đăng nhập vào Yahoo! bằng địa chỉ email và mật khẩu Yahoo! của bạn. Bạn có thể thực hiện cách xác minh an toàn, bảo mật này vì Google và yahoo.com hỗ trợ OpenID cửa sổ mới giúp bạn xác minh rằng bạn thực sự đã đăng ký các trang web tham gia.

  1. Đăng ký tài khoản Google bằng địa chỉ Yahoo! (bao gồm bất kỳ địa chỉ nào kết thúc bằng yahoo.com, ymail.com hoặc rocketmail.com).
  2. Trên trang tiếp theo, nhấp vào "Xác minh bằng cách đăng nhập tại yahoo.com".
  3. Hộp đăng nhập Yahoo! hiện ra. Nhập địa chỉ và mật khẩu Yahoo! của bạn rồi nhấp "Đăng nhập".
  4. Một màn hình sẽ hiện ra hỏi bạn có đồng ý cho phép www.google.com sử dụng ID Yahoo! của bạn để chia sẻ thông tin của bạn trên Yahoo! hay không. Nhấp vào "Đồng ý" để hoàn thành quá trình này.
Luôn kiểm tra thanh địa chỉ của bất kỳ trang nào yêu cầu tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn để đảm bảo rằng trang đó có thể đáng tin cậy. Google sẽ không bao giờ hỏi tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn trong email và bạn đừng bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân như thông tin đăng nhập, thông tin ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của mình qua email.
hc_author_kelly

Kaley là thành viên của nhóm hỗ trợ tài khoản đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Vui lòng cung cấp đề xuất về cách cải thiện bài viết của cô ấy ở phía dưới.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
  • Hoàn toàn không hữu ích
  • Không hữu ích lắm
  • Có phần hữu ích
  • Rất hữu ích
  • Cực kỳ hữu ích