Xác minh tài khoản Google của bạn

Xác minh bằng email

Khi bạn tạo tài khoản Google, chúng tôi sẽ gửi liên kết xác minh tới địa chỉ email bạn đã sử dụng để tạo tài khoản. Nhấp vào liên kết trong email đó để xác minh rằng bạn sở hữu địa chỉ này. Nếu bạn không xác minh địa chỉ của mình, có thể bạn sẽ không truy cập được vào các sản phẩm hoặc tính năng nhất định của Google.

Nếu bạn không chắc chắn liệu tài khoản của mình được xác minh hay chưa, bạn có thể tìm hiểu bằng cách đăng nhập vào trang chủ tài khoản Google cửa sổ mới. Bạn sẽ thấy thông báo yêu cầu bạn xác minh tài khoản của mình nếu tài khoản chưa được xác minh.

Nếu bạn đã nhấp vào liên kết để yêu cầu email xác minh nhưng bạn chưa nhận được email xác minh, vui lòng xem các bước khắc phục sự cố của chúng tôi.

Xác minh bằng OpenID

Nếu bạn sử dụng địa chỉ email Yahoo! để đăng ký tài khoản Google, bạn sẽ có tùy chọn xác minh địa chỉ đó bằng cách đăng nhập vào Yahoo! bằng địa chỉ email và mật khẩu Yahoo! của bạn. Quá trình xác minh an toàn, bảo mật này có thể thực hiện được do Google và yahoo.com hỗ trợ OpenID cửa sổ mới, giúp bạn xác minh rằng đó thực sự là bạn trên các trang web tham gia.

Cách xác minh bằng OpenID:

  1. Đăng ký tài khoản Google bằng địa chỉ Yahoo! (bao gồm bất kỳ địa chỉ nào kết thúc bằng yahoo.com, ymail.com hoặc rocketmail.com).
  2. Trên trang tiếp theo, nhấp vào "Xác minh bằng cách đăng nhập tại yahoo.com".
  3. Hộp đăng nhập Yahoo! sẽ xuất hiện. Nhập địa chỉ email và mật khẩu Yahoo! của bạn, sau đó nhấp vào "Đăng nhập".
  4. Một màn hình sẽ xuất hiện hỏi xem bạn có đồng ý cho phép www.google.com sử dụng ID Yahoo! của bạn để chia sẻ thông tin Yahoo! của bạn hay không. Nhấp vào "Đồng ý" nếu bạn muốn tiếp tục.
  5. Bạn đã thực hiện xong! Với tài khoản Google đã xác minh, giờ đây bạn đã có quyền truy cập vào nhiều sản phẩm và tính năng.
Luôn kiểm tra thanh địa chỉ của bất kỳ trang nào yêu cầu tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn để đảm bảo rằng trang đó có thể đáng tin cậy. Google sẽ không bao giờ hỏi tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn trong email và bạn đừng bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân như thông tin đăng nhập, thông tin ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của mình qua email.