Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Xác minh Tài khoản Google của bạn

Khi bạn tạo Tài khoản Google, chúng tôi sẽ gửi liên kết xác minh tới địa chỉ email bạn đã sử dụng để tạo tài khoản. Nếu bạn không xác minh địa chỉ của mình, có thể bạn sẽ không truy cập được vào các sản phẩm hoặc tính năng nhất định của Google.

Xác minh tài khoản của bạn

Để xác minh tài khoản của bạn, tất cả những gì bạn cần làm là nhấp vào liên kết được gửi cho bạn trong email xác minh của Google. Bạn sẽ nhận được email này ngay sau khi tạo tài khoản.

Nếu không chắc đã xác minh tài khoản của mình hay chưa, bạn có thể tìm hiểu bằng cách đăng nhập vào Tài khoản của tôi. Bạn sẽ thấy thông báo yêu cầu bạn xác minh tài khoản của mình nếu tài khoản chưa được xác minh.

Nếu bạn đã nhấp vào liên kết yêu cầu gửi email xác minh nhưng chưa nhận được email, hãy kiểm tra tại đây để tìm hiểu lý do điều này có thể xảy ra.

Lưu ý: Nếu đã thêm Gmail khi tạo Tài khoản Google thì bạn sẽ không nhận được email xác minh.

Đăng ký bằng địa chỉ Yahoo!

Nếu sử dụng địa chỉ email Yahoo! để đăng ký Tài khoản Google, bạn sẽ có tùy chọn xác minh địa chỉ đó bằng cách đăng nhập vào Yahoo! bằng địa chỉ email và mật khẩu Yahoo! của mình. Bạn có thể thực hiện cách xác minh an toàn, bảo mật này vì Google và yahoo.com hỗ trợ OpenID giúp bạn xác minh rằng bạn thực sự đã đăng ký các trang web tham gia.

  1. Đăng ký tài khoản Google bằng địa chỉ Yahoo! (bao gồm bất kỳ địa chỉ nào kết thúc bằng yahoo.com, ymail.com hoặc rocketmail.com).
  2. Trên trang tiếp theo, nhấp vào "Xác minh bằng cách đăng nhập tại yahoo.com".
  3. Hộp đăng nhập Yahoo! hiện ra. Nhập địa chỉ email và mật khẩu Yahoo! của bạn rồi nhấp vào "Đăng nhập".
  4. Một màn hình sẽ hiện ra hỏi bạn có đồng ý cho phép www.google.com sử dụng ID Yahoo! của bạn để chia sẻ thông tin của bạn trên Yahoo! hay không. Nhấp vào "Đồng ý" để hoàn thành quá trình.

Lưu ý: Luôn kiểm tra thanh địa chỉ của bất kỳ trang nào yêu cầu tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn để đảm bảo rằng trang đó có thể đáng tin cậy. Google sẽ không bao giờ hỏi tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn trong email và bạn đừng bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân như thông tin đăng nhập, thông tin ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của mình qua email.

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.