Verificar el Compte de Google

Quan configureu un Compte de Google amb un correu electrònic que no sigui de Google, us enviarem un codi de verificació a l'adreça electrònica que hàgiu fet servir per crear el compte. Si no verifiqueu la vostra adreça, no podreu crear un Compte de Google.

Iniciar la sessió al correu electrònic per verificar el compte

  1. Mentre creeu el compte, rebreu un correu electrònic de Google. Obriu-lo i cerqueu-hi el codi de verificació.
  2. Per acabar de crear el compte, introduïu el codi de verificació quan se us demani.

Per comprovar si el compte s'ha verificat, inicieu la sessió al Compte de Google. Si encara no s'ha verificat, veureu un missatge en què se us demanarà que el verifiqueu.