Sử dụng Tài khoản Google trên iPhone hoặc iPad

Bạn có thể sử dụng Tài khoản Google của mình trên thiết bị di động theo một số cách.

Đăng nhập trên Safari

Bạn có thể đăng nhập vào Tài khoản Google của mình trên Safari – trình duyệt có sẵn trên thiết bị của bạn. Khi đăng nhập trên Safari, bạn có thể:

 • Tận hưởng trải nghiệm phù hợp với bạn hơn khi dùng các sản phẩm của Google trên web
 • Đăng nhập vào các trang web và ứng dụng chỉ bằng một lần nhấn
 • Có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các chế độ cài đặt về quyền riêng tư

Khi bạn đã đăng nhập thành công, các chế độ kiểm soát hoạt độnglựa chọn ưu tiên về quảng cáo trong Tài khoản Google của bạn sẽ tự động áp dụng cho Safari.

Đăng nhập tự động

Khi bạn đăng nhập vào một ứng dụng của Google hoặc một sản phẩm của bên thứ ba bằng Tài khoản Google, bạn sẽ tự động đăng nhập vào Tài khoản Google trên Safari. Nhờ đó, bạn không cần phải đăng nhập lại vào tài khoản của mình trên thiết bị.

Nếu không muốn đăng nhập vào Safari bằng Tài khoản Google của mình, bạn có thể đăng xuất bất cứ lúc nào.

Kiểm tra xem bạn đã đăng nhập hay chưa

Cách xem bạn đã đăng nhập vào Safari bằng Tài khoản Google của mình hay chưa:

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Safari.
 2. Truy cập vào www.google.com.vn.
 3. Ở phía trên cùng bên phải, hãy tìm ảnh hồ sơ của bạn. Nếu thấy ảnh hồ sơ, tức là bạn đã đăng nhập. Nếu không thấy, tức là bạn chưa đăng nhập.
Đăng nhập hoặc chuyển đổi tài khoản

Cách đăng nhập vào Safari bằng Tài khoản Google:

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Safari.
 2. Truy cập vào www.google.com.vn.
 3. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn hoặc nhấn vào Đăng nhập.
 4. Làm theo các bước đăng nhập.

Lưu ý: Bạn có thể đăng nhập vào trang web của các sản phẩm khác của Google, nhưng các bước đăng nhập có thể khác.

Đăng xuất và gỡ bỏ tài khoản

Cách đăng xuất và gỡ bỏ Tài khoản Google khỏi Safari:

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Safari.
 2. Truy cập vào www.google.com.vn.
 3. Để đăng xuất, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở trên cùng bên phải sau đó Đăng xuất. (Nếu bạn nhìn thấy tuỳ chọn "Đăng nhập" thay vì ảnh hồ sơ thì tức là bạn đã đăng xuất.)
 4. Để gỡ bỏ một tài khoản, hãy chắc chắn bạn đã đăng xuất khỏi tài khoản đó. Nhấn vào Đăng nhập sau đó Đăng nhập bằng tài khoản khác sau đó Xoá.
 5. Chọn tài khoản mà bạn muốn gỡ bỏ, sau đó chọn Xong.

Bạn có thể thêm lại Tài khoản Google của mình trên Safari bất cứ lúc nào.

Lưu ý: Nếu không có Tài khoản Google trên bất kỳ ứng dụng nào của Google, thiết bị của bạn sẽ bị đăng xuất.

Đăng nhập vào ứng dụng của Google

Tải ứng dụng của các sản phẩm Google mà bạn yêu thích xuống, như Gmail hay YouTube, để sử dụng trên iPhone hoặc iPad.

Trước tiên, tải ứng dụng bạn muốn xuống

 1. Trên iPhone hoặc iPad, mở App Store.
 2. Tìm và tải các ứng dụng bạn muốn xuống. Hãy nhớ kiểm tra để đảm bảo các ứng dụng đó là của Google Inc.

Tiếp theo, đăng nhập bằng Tài khoản Google của bạn

Quá trình đăng nhập sẽ khác nhau theo từng sản phẩm. Dưới đây là một vài ứng dụng phổ biến của Google và hướng dẫn về cách thêm, chuyển đổi hoặc gỡ bỏ tài khoản.

Ứng dụng Google Tìm kiếm

Thêm hoặc chuyển đổi tài khoản

Cách đăng nhập vào ứng dụng Google bằng Tài khoản Google:

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google .
 2. Thêm Tài khoản Google của bạn.
  • Để thêm một tài khoản lần đầu tiên: Nhấn vào Đăng nhập.
  • Để thêm một tài khoản khác: Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn. Sau đó, nhấn vào tài khoản bạn đã đăng nhập.
 3. Chọn tài khoản bạn muốn sử dụng. (Nếu không thấy tài khoản trong danh sách, hãy chọn Thêm tài khoản và làm theo các bước đăng nhập.)

Đăng xuất và gỡ bỏ tài khoản của bạn

Để đăng xuất và gỡ bỏ Tài khoản Google khỏi ứng dụng Google, hãy làm như sau:

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google .
 2. Ở trên cùng bên trái, nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn. Sau đó, nhấn vào tài khoản bạn đã đăng nhập.
 3. Tại đây, bạn có thể:
  • Gỡ bỏ tài khoản của bạn: Chọn Quản lý. Bên cạnh tài khoản bạn muốn gỡ bỏ, hãy nhấn vào Xoá sau đó Xoá. Nhấn vào Quay lại Quay lại.
 4. Ở phía trên cùng bên phải, hãy chọn Xong.

Lưu ý: Nếu không có Tài khoản Google trên bất kỳ ứng dụng nào của Google, thiết bị của bạn sẽ bị đăng xuất.

Ứng dụng Gmail

Thêm tài khoản

Cách đăng nhập vào ứng dụng Gmail bằng Tài khoản Google:

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail .
 2. Để thêm tài khoản của bạn lần đầu tiên, hãy đăng nhập khi được hỏi. Để thêm một tài khoản khác, hãy làm theo các bước dưới đây.
 3. Chọn biểu tượng Trình đơn Trình đơn. Nhấn vào tài khoản bạn đã đăng nhập sau đó Quản lý tài khoản.
 4. Chọn tài khoản cần thêm. (Nếu tài khoản không có trong danh sách, hãy chọn Thêm tài khoản và làm theo các bước đăng nhập.)
  • Bên cạnh tài khoản bạn muốn thêm, chuyển nút gạt sang vị trí bật.
  • Bên cạnh tài khoản bạn không muốn thêm, chuyển nút gạt sang vị trí tắt.
 5. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn Xong.

Bạn chỉ có thể thấy thư cho một tài khoản tại một thời điểm.

Chuyển đổi tài khoản

Để sử dụng ứng dụng Gmail với một Tài khoản Google khác:

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail .
 2. Chọn biểu tượng Trình đơn Trình đơn.
 3. Nhấn vào tài khoản đã đăng nhập, sau đó nhấn vào tài khoản mà bạn muốn chuyển sang.

Gỡ bỏ tài khoản

Để gỡ bỏ Tài khoản Google khỏi ứng dụng Gmail:

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail .
 2. Chọn biểu tượng Trình đơn Trình đơn. Nhấn vào tài khoản bạn đã đăng nhập sau đó Quản lý tài khoản sau đó Chỉnh sửa.
 3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn gỡ bỏ, hãy nhấn vào Xoá. Xác nhận lựa chọn của bạn nếu được hỏi.
 4. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn Xong.
Ứng dụng YouTube

Thêm hoặc chuyển đổi tài khoản

Để đăng nhập vào ứng dụng YouTube bằng Tài khoản Google:

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng YouTube Logo sản phẩm YouTube.
 2. Ở phía trên cùng bên phải, nhấn vào ảnh hồ sơ.
  • Để thêm một tài khoản lần đầu tiên: Nhấn vào Đăng nhập.
  • Để thêm tài khoản khác: Nhấn vào Chuyển đổi tài khoản.
 3. Chọn tài khoản bạn muốn sử dụng. (Nếu không thấy tài khoản trong danh sách, hãy chọn Thêm tài khoản và làm theo các bước đăng nhập.)

Đăng xuất khỏi tài khoản

Để đăng xuất và gỡ bỏ Tài khoản Google khỏi ứng dụng YouTube, hãy làm như sau:

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng YouTube Logo sản phẩm YouTube.
 2. Ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ.​
 3. Nhấn vào Chuyển đổi tài khoản sau đó Sử dụng YouTube khi đã đăng xuất.

Lưu ý: Nếu không có Tài khoản Google trên bất kỳ ứng dụng nào của Google, thiết bị của bạn sẽ bị đăng xuất.

Cập nhật ứng dụng của bạn

Lưu ý quan trọng: Để tăng cường bảo vệ người dùng, Google không còn cho phép người dùng đăng nhập vào một số phiên bản của các ứng dụng của Google dành cho iOS được phát hành trước năm 2020. Phiên bản cập nhật của các ứng dụng này an toàn hơn. 

Để cập nhật các ứng dụng của Google trên iOS, trước tiên, hãy đảm bảo thiết bị của bạn có phiên bản iOS mới nhất. Sau đó, hãy cập nhật ứng dụng của bạn trong App Store.

Mẹo: Nếu bạn vẫn không thể đăng nhập vào các ứng dụng của Google trên iOS, hãy thử đăng nhập vào Tài khoản Google hoặc Gmail trong trình duyệt của bạn. 

Đồng bộ hoá tài khoản của bạn với các ứng dụng của Apple

Bạn có thể đồng bộ hoá nội dung của bạn trong một số sản phẩm của Google với các ứng dụng tương ứng có sẵn trên iPhone hoặc iPad của bạn. Ví dụ như bạn có thể:

 • Nhận email của bạn từ Gmail trong ứng dụng Mail (Thư)
 • Xem sự kiện trên Lịch Google của bạn trong ứng dụng Calendar (Lịch)
Đồng bộ hoá Tài khoản Google của bạn với các ứng dụng của Apple

Để đồng bộ hoá nội dung trong Tài khoản Google với các ứng dụng của Apple trên thiết bị của bạn:

 1. Trên iPhone hoặc iPad của bạn, hãy mở ứng dụng Settings (Cài đặt).
 2. Nhấn vào Contacts (Danh bạ). Bạn có thể cần phải di chuyển xuống.
 3. Nhấn vào Add account (Thêm tài khoản). Nếu bạn đã đồng bộ hoá Tài khoản Google với thiết bị của mình, hãy nhấn vào Accounts (Tài khoản).
 4. Nhấn vào Add account sau đó Google (Thêm tài khoản > Google).
 5. Làm theo hướng dẫn để đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 6. Chọn những ứng dụng của Google mà bạn muốn đồng bộ hoá với thiết bị của bạn. Bạn có thể cập nhật các chế độ cài đặt này bất kỳ lúc nào.
 7. Nhấn vào Save (Lưu).

Dữ liệu mà bạn chọn trong Tài khoản Google sẽ đồng bộ hoá với iPhone hoặc iPad của bạn. Để xem nội dung của bạn, hãy mở ứng dụng tương ứng.

Thay đổi nội dung đồng bộ hoá hoặc gỡ bỏ tài khoản

Bạn có thể thay đổi loại nội dung trong Tài khoản Google sẽ đồng bộ hoá với các ứng dụng của Apple trên thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể gỡ bỏ Tài khoản Google của mình khỏi các ứng dụng của Apple bất cứ lúc nào. Khi đó, quá trình đồng bộ hoá sẽ dừng lại.

Cách thay đổi nội dung đồng bộ hoá hoặc gỡ bỏ Tài khoản Google:

 1. Trên iPhone hoặc iPad của bạn, hãy mở ứng dụng Settings (Cài đặt).
 2. Chọn Mail, Contacts hoặc Calendars (Thư, Danh bạ hoặc Lịch)
 3. Chọn tài khoản mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ.
 4. Thực hiện các thay đổi bạn muốn.
  • Để thay đổi nội dung đồng bộ hoá: Bên cạnh nội dung mà bạn muốn đồng bộ hoá, chuyển nút gạt sang vị trí bật. Chuyển nút gạt sang vị trí tắt đối với nội dung bạn không muốn đồng bộ hoá.
  • Để gỡ bỏ tài khoản của bạn: Chọn Delete Account (Xoá tài khoản).

Đăng nhập vào các ứng dụng khác

Bạn có thể đăng nhập vào một số ứng dụng và trang web không phải của Google bằng Tài khoản Google của bạn.

Lưu ý quan trọng: Bất cứ khi nào bạn đăng nhập vào một ứng dụng bên thứ ba bằng Tài khoản Google, bạn cũng sẽ tự động đăng nhập vào Safari.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
70975