ใช้บัญชี Google ใน iPhone หรือ iPad

คุณใช้บัญชี Google ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้หลายวิธี

ลงชื่อเข้าใช้ Safari

คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ในเบราว์เซอร์ Safari ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ การลงชื่อเข้าใช้ Safari ช่วยให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ปรับเปลี่ยนประสบการณ์ในแบบของคุณได้มากขึ้นเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ Google บนเว็บ
 • ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์และแอปด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว
 • ควบคุมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้มากขึ้น

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ ระบบจะนำส่วนควบคุมกิจกรรมและค่าที่กำหนดเองของโฆษณาของบัญชี Google ไปใช้กับ Safari โดยอัตโนมัติ

ลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติ

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้แอป Google หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Google ด้วยบัญชี Google ระบบจะลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณใน Safari โดยอัตโนมัติ วิธีนี้ช่วยให้คุณไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีในอุปกรณ์อีกครั้ง

หากไม่ต้องการลงชื่อเข้าใช้ Safari ด้วยบัญชี Google ก็ออกจากระบบได้ทุกเมื่อ

ตรวจสอบว่าลงชื่อเข้าใช้อยู่หรือไม่

หากต้องการตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ Safari ด้วยบัญชี Google อยู่หรือไม่ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอป Safari ใน iPhone หรือ iPad
 2. ไปที่ www.google.com
 3. ที่ด้านบนขวา มองหารูปโปรไฟล์ของคุณ หากมองเห็น แสดงว่าคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว หากไม่เห็น แสดงว่าคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้หรือสลับบัญชี

หากต้องการลงชื่อเข้าใช้ Safari ด้วยบัญชี Google ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอป Safari ใน iPhone หรือ iPad
 2. ไปที่ www.google.com
 3. แตะรูปโปรไฟล์ของคุณ หรือลงชื่อเข้าใช้
 4. ทำตามขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้

หมายเหตุ: คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ Google อื่นได้ แต่อาจมีขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้ที่แตกต่างกัน

ออกจากระบบและนำบัญชีออก

หากต้องการออกจากระบบและนำบัญชี Google ออกจาก Safari ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอป Safari ใน iPhone หรือ iPad
 2. ไปที่ www.google.com
 3. หากต้องการออกจากระบบ ให้แตะรูปโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน จากนั้น ออกจากระบบ (หากคุณเห็นตัวเลือกให้ "ลงชื่อเข้าใช้" แทนรูปโปรไฟล์ แสดงว่าคุณออกจากระบบแล้ว)
 4. หากต้องการนำบัญชีออก ให้ตรวจสอบว่าคุณออกจากระบบแล้ว แตะลงชื่อเข้าใช้ จากนั้น ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีอื่น จากนั้น นำออก
 5. เลือกบัญชีที่ต้องการนำออก แล้วเลือกเสร็จสิ้น

คุณสามารถเพิ่มบัญชี Google กลับเข้าไปใน Safari ได้ทุกเมื่อ

หมายเหตุ: หากไม่มีบัญชี Google ในแอป Google แอปใดเลย อุปกรณ์จะออกจากระบบ

ลงชื่อเข้าใช้แอป Google

ดาวน์โหลดแอปของผลิตภัณฑ์ Google ที่คุณชื่นชอบ เช่น Gmail หรือ YouTube เพื่อใช้แอปเหล่านั้นบน iPhone หรือ iPad

ขั้นแรก ดาวน์โหลดแอปที่คุณต้องการ

 1. ใน iPhone หรือ iPad ให้เปิด App Store
 2. ค้นหาและดาวน์โหลดแอปที่ต้องการ โปรดตรวจสอบว่าเป็นแอปของ Google Inc.

ถัดไป ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google

ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้ของแต่ละผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกัน แอปต่อไปนี้คือตัวอย่างแอป Google ยอดนิยมพร้อมวิธีเพิ่ม เปลี่ยน หรือนำบัญชีออก

แอป Google Search

เพิ่มหรือเปลี่ยนบัญชี

หากต้องการลงชื่อเข้าใช้แอป Google ด้วยบัญชี Google ของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอป Google ใน iPhone หรือ iPad
 2. เพิ่มบัญชี Google ของคุณ
  • หากต้องการเพิ่มบัญชีเป็นครั้งแรก ให้แตะลงชื่อเข้าใช้
  • ในการเพิ่มบัญชีอีก: ที่ด้านบนซ้าย แตะรูปโปรไฟล์ของคุณ แล้วแตะบัญชีที่ลงชื่อเข้าใช้ไว้แล้ว
 3. เลือกบัญชีที่คุณต้องการใช้ (หากไม่อยู่ในรายการ ให้เลือกเพิ่มบัญชี แล้วทำตามขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้)

ออกจากระบบและนำบัญชีออก

หากต้องการออกจากระบบและนำบัญชี Google ออกจากแอป Google ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอป Google ใน iPhone หรือ iPad
 2. ที่ด้านบนซ้าย ให้แตะรูปโปรไฟล์ของคุณ แล้วแตะบัญชีที่ลงชื่อเข้าใช้อยู่
 3. จากที่นี่ คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้
  • นำบัญชีออก: เลือกจัดการ ข้างบัญชีที่ต้องการนำออก ให้แตะนำออก จากนั้น นำออก แล้วแตะ "กลับ" กลับ
 4. ที่ด้านบนขวา ให้เลือกเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: หากไม่มีบัญชี Google ในแอป Google แอปใดเลย อุปกรณ์จะออกจากระบบ

แอป Gmail

เพิ่มบัญชี

หากต้องการลงชื่อเข้าใช้แอป Gmail ด้วยบัญชี Google ของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอป Gmail ใน iPhone หรือ iPad
 2. ในการเพิ่มบัญชีของคุณครั้งแรก ให้ลงชื่อเข้าใช้เมื่อระบบขอ ในการเพิ่มบัญชีอื่น ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง
 3. เลือก "เมนู" เมนู แตะบัญชีที่ลงชื่อเข้าใช้อยู่ จากนั้น จัดการบัญชี
 4. เลือกบัญชีที่ต้องการเพิ่ม (หากบัญชีไม่อยู่ในรายการ ให้เลือกเพิ่มบัญชี แล้วทำตามขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้)
  • เปิดสวิตช์ที่อยู่ข้างบัญชีที่ต้องการเพิ่ม
  • ปิดสวิตช์ที่อยู่ข้างบัญชีที่ไม่ต้องการเพิ่ม
 5. ที่ด้านบนซ้าย เลือกเสร็จสิ้น

โปรดทราบว่าคุณสามารถดูอีเมลได้ทีละบัญชี

เปลี่ยนบัญชี

หากต้องการใช้แอป Gmail ด้วยบัญชี Google อื่น ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอป Gmail ใน iPhone หรือ iPad
 2. เลือก "เมนู" เมนู
 3. แตะบัญชีที่ลงชื่อเข้าใช้ไว้แล้ว จากนั้นแตะบัญชีที่คุณต้องการเปลี่ยนไปใช้

นำบัญชีออก

หากต้องการนำบัญชี Google ของคุณออกจากแอป Gmail ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอป Gmail ใน iPhone หรือ iPad
 2. เลือก "เมนู" เมนู แตะบัญชีที่ลงชื่อเข้าใช้อยู่ จากนั้น จัดการบัญชี จากนั้น แก้ไข
 3. ข้างบัญชีที่ต้องการนำออก ให้แตะนำออก ยืนยันการเลือกของคุณ หากระบบขอ
 4. ที่ด้านบนซ้าย เลือกเสร็จสิ้น
แอป YouTube

เพิ่มหรือเปลี่ยนบัญชี

หากต้องการลงชื่อเข้าใช้แอป YouTube ด้วยบัญชี Google ของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอป YouTube โลโก้ผลิตภัณฑ์ YouTube ใน iPhone หรือ iPad
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะรูปโปรไฟล์
  • หากต้องการเพิ่มบัญชีเป็นครั้งแรก ให้แตะลงชื่อเข้าใช้
  • หากต้องการเพิ่มอีกบัญชี ให้แตะเปลี่ยนบัญชี
 3. เลือกบัญชีที่คุณต้องการใช้ (หากไม่อยู่ในรายการ ให้เลือกเพิ่มบัญชี แล้วทำตามขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้)

ออกจากระบบบัญชีของคุณ

หากต้องการออกจากระบบและนำบัญชี Google ออกจากแอป YouTube ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอป YouTube โลโก้ผลิตภัณฑ์ YouTube ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะรูปโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน​
 3. แตะสลับบัญชี จากนั้น ใช้ YouTube แบบไม่ลงชื่อเข้าใช้

หมายเหตุ: หากไม่มีบัญชี Google ในแอป Google แอปใดเลย อุปกรณ์จะออกจากระบบ

ซิงค์บัญชีกับแอป Apple

คุณสามารถซิงค์เนื้อหาของคุณในผลิตภัณฑ์ Google บางรายการกับแอปที่เกี่ยวข้องที่มีบน iPhone หรือ iPad ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ

 • รับอีเมลจาก Gmail ในแอป "อีเมล"
 • ดูกิจกรรมบน Google ปฏิทินในแอป "ปฏิทิน"
ซิงค์บัญชี Google กับแอป Apple

หากต้องการซิงค์เนื้อหาจากบัญชี Google กับแอป Apple บนอุปกรณ์ของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอปการตั้งค่าใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะรายชื่อติดต่อ คุณอาจต้องเลื่อนลง
 3. แตะเพิ่มบัญชี หากคุณซิงค์บัญชี Google กับอุปกรณ์แล้ว ให้แตะบัญชี
 4. แตะเพิ่มบัญชี จากนั้น Google
 5. ทําตามวิธีการเพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 6. เลือกแอป Google ที่จะซิงค์กับอุปกรณ์ คุณอัปเดตการตั้งค่าเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ
 7. แตะบันทึก

ข้อมูลบัญชี Google ที่คุณเลือกจะซิงค์กับ iPhone หรือ iPad หากต้องการดูเนื้อหา ให้เปิดแอปที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนเนื้อหาที่ซิงค์หรือนำบัญชีออก

คุณสามารถเปลี่ยนเนื้อหาจากบัญชี Google ที่ซิงค์กับแอป Apple บนอุปกรณ์ของคุณได้ คุณยังสามารถนำบัญชี Google ของคุณออกจากแอป Apple ได้ทุกเมื่อ ซึ่งระบบจะหยุดการซิงค์

หากต้องการเปลี่ยนเนื้อหาที่ซิงค์หรือนำบัญชี Google ออก ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอปการตั้งค่าใน iPhone หรือ iPad
 2. เลือกอีเมล รายชื่อติดต่อ ปฏิทิน
 3. เลือกบัญชีที่คุณต้องการแก้ไขหรือนำออก
 4. ทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ
  • ในการเปลี่ยนเนื้อหาที่จะซิงค์: เปิดสวิตช์ที่อยู่ข้างเนื้อหาที่ต้องการซิงค์ หรือปิดสวิตช์ที่อยู่ข้างเนื้อหาที่ไม่ต้องการซิงค์
  • ในการนำบัญชีของคุณออก: เลือกลบบัญชี

ลงชื่อเข้าใช้แอปอื่นๆ

คุณลงชื่อเข้าใช้แอปและเว็บไซต์ต่างๆ ที่ไม่ใช่ของ Google ด้วยบัญชี Google ได้

สำคัญ: เมื่อลงชื่อเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามด้วยบัญชี Google คุณจะลงชื่อเข้าใช้ Safari โดยอัตโนมัติด้วย

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
70975
false
false