Använda ett Google-konto på en iPhone eller iPad

Du kan använda ditt Google-konto på en mobil enhet på några olika sätt.

Logga in i Safari

Du kan logga in med Google-kontot i Safari, webbläsaren som finns förinstallerad på enheten. Om du loggar in i Safari får du

 • en mer personligt anpassad upplevelse när du använder Googles produkter på webben
 • möjlighet att logga in på webbplatser och i appar med ett enda tryck
 • bättre kontroll över sekretessinställningarna.

När du är inloggad tillämpas Google-kontots aktivitetsinställningar och annonsinställningar automatiskt i Safari.

Logga in automatiskt

När du loggar in med Google-kontot i en app från Google eller en tredje part loggas du automatiskt in med Google-kontot även i Safari. På det sättet behöver du inte logga in på kontot flera gånger på enheten.

Om du inte vill vara inloggad i Safari med ditt Google-konto kan du logga ut när som helst.

Kontrollera om du är inloggad eller inte

Så här ser du om du är inloggad i Safari med Google-kontot:

 1. Öppna Safari-appen på din iPhone eller iPad.
 2. Besök www.google.com.
 3. Kolla om din profilbild visas uppe till höger. I så fall är du redan inloggad. I annat fall är du inte inloggad.
Logga in eller byta konto

Så här loggar du in i Safari med ditt Google-konto:

 1. Öppna Safari-appen på din iPhone eller iPad.
 2. Besök www.google.com.
 3. Tryck på profilbilden eller på Logga in.
 4. Följ anvisningarna för att logga in.

Obs! Du kan logga in i andra produkter från Google på webben, men inloggningen kanske inte går till på precis samma sätt.

Logga ut från och ta bort konton

Så här loggar du ut eller tar bort ett Google-konto från Safari:

 1. Öppna Safari-appen på din iPhone eller iPad.
 2. Besök www.google.com.
 3. Om du vill logga ut trycker du på profilbilden uppe till höger följt av Logga ut. (Om det står Logga in i stället där profilbilden ska visas är du redan utloggad.)
 4. Om du vill ta bort ett konto kontrollerar du först att du är utloggad. Tryck på Logga in följt av Logga in med ett annat konto följt av Ta bort.
 5. Välj kontot som ska tas bort och tryck på Klar.

Du kan lägga till Google-kontot i Safari igen när som helst.

Obs! Om det inte finns något Google-konto i någon av Google-apparna loggas du ut från enheten. 

Logga in i appar från Google

Ladda ned dina favoritprodukter från Google, t.ex. Gmail eller YouTube, som appar du kan använda på iPhone eller iPad.

Ladda först ned appen du vill ha

 1. Öppna App Store på din iPhone eller iPad.
 2. Sök efter och ladda ned appen du vill ha. Kontrollera att den kommer från Google Inc.

Logga sedan in med ditt Google-konto

Hur inloggningen går till skiljer sig från produkt till produkt. Här följer anvisningar om hur du lägger till, byter och tar bort konton i några populära appar från Google.

Google Sök-appen

Lägga till eller byta konto

Så här loggar du in i Google-appen med ditt Google-konto:

 1. Öppna Google-appen på en iPhone eller iPad.
 2. Lägg till Google-kontot.
  • Första gången du lägger till ett konto: Tryck på Logga in.
  • Lägga till ett konto till: Tryck på profilbilden uppe till vänster. Tryck på kontot som redan är inloggat.
 3. Välj kontot du vill använda. (Om det inte finns i listan väljer du Lägg till konto och följer inloggningsanvisningarna.)

Logga ut från och ta bort kontot

Så här loggar du ut från och tar bort Google-kontot från Google-appen:

 1. Öppna Google-appen på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på profilbilden uppe till vänster. Tryck på kontot som redan är inloggat.
 3. Nu kan du göra följande:
  • Ta bort kontot: Välj Hantera. Tryck på Ta bort bredvid kontot som ska tas bort följt av Ta bort. Tryck på Tillbaka Tillbaka.
 4. Välj Klar uppe till höger.

Obs! Om det inte finns något Google-konto i någon av Google-apparna loggas du ut från enheten.

Gmail-appen

Lägga till konton

Så här loggar du in i Gmail-appen med Google-kontot:

 1. Öppna Gmail-appen på en iPhone eller iPad.
 2. Om det är första gången du lägger till ett konto loggar du in när du blir ombedd att göra det. Om du vill lägga till fler konton följer du anvisningarna nedan.
 3. Välj menyn Meny. Tryck på kontot som är inloggat följt av Hantera konton.
 4. Välj vilka konton som ska läggas till. (Om kontot inte finns i listan väljer du Lägg till konto och följer inloggningsanvisningarna.)
  • Ställ reglaget i läget På vid de konton som ska läggas till.
  • Vid konton som inte ska läggas till ska reglaget stå i läget Av.
 5. Välj Klar uppe till vänster.

Du kan bara se e-posten i ett konto i taget.

Byta konto

Så här använder du Gmail-appen med ett annat Google-konto:

 1. Öppna Gmail-appen på en iPhone eller iPad.
 2. Välj menyn Meny.
 3. Tryck på kontot som är inloggat och sedan på kontot som du vill logga in på.

Ta bort kontot

Så här tar du bort Google-kontot från Gmail-appen:

 1. Öppna Gmail-appen på en iPhone eller iPad.
 2. Välj menyn Meny. Tryck på kontot som är inloggat följt av Hantera konton följt av Redigera.
 3. Tryck på Ta bort bredvid kontot som ska tas bort. Bekräfta valet om du uppmanas till det.
 4. Välj Klar uppe till vänster.
YouTube-appen

Lägga till eller byta konto

Så här loggar du in i YouTube-appen med Google-kontot:

 1. Öppna YouTube-appen Logotyp för YouTube på iPhone eller iPad.
 2. Tryck på profilbilden uppe till höger.
  • Första gången du lägger till ett konto: Tryck på Logga in.
  • Lägg till ett annat konto: Tryck på Byt konto.
 3. Välj kontot du vill använda. (Om det inte finns i listan väljer du Lägg till konto och följer inloggningsanvisningarna.)

Logga ut från kontot

Så här loggar du ut från och tar bort Google-kontot från YouTube-appen:

 1. Öppna YouTube-appen Logotyp för YouTube på iPhone eller iPad.
 2. Tryck på profilbilden uppe till höger.​
 3. Tryck på Byt konto följt av Använd YouTube utloggad.

Obs! Om det inte finns något Google-konto i någon av Google-apparna loggas du ut från enheten.

Synkronisera kontot med appar från Apple

Du kan synkronisera innehåll i vissa av Googles produkter med motsvarande appar som finns på iPhone och iPad. Du kan till exempel göra följande saker:

 • Läsa e-post från Gmail i appen Mail
 • Se händelser i Google Kalender i appen Kalender
Synkronisera Google-kontot med appar från Apple

Så här synkroniserar du innehåll i Google-kontot med appar från Apple på enheten:

 1. Öppna appen Inställningar på din iPhone eller iPad.
 2. Välj Lösenord och konton  följt av  Lägg till konto följt av Google.
 3. Ange e-postadress och lösenord enligt anvisningarna. (Om du använder tvåstegsverifiering och inte har det senaste operativsystemet på din iPhone eller iPad anger du ett applösenord i stället för det vanliga lösenordet.)
 4. Välj innehållet som du vill lägga till. Välj sedan Spara.

Uppgifterna i det valda Google-kontot synkroniseras med din iPhone eller iPad. Öppna den aktuella appen så ser du innehållet.

Ändra vad som synkroniseras eller ta bort kontot

Du kan ändra vilka uppgifter i Google-kontot som ska synkroniseras med appar från Apple på enheten. Du kan också ta bort Google-kontot från Apples appar när som helst. Då upphör synkroniseringen.

Gör så här om du vill ändra vad som synkroniseras eller ta bort Google-kontot:

 1. Öppna appen Inställningar på din iPhone eller iPad.
 2. Välj E-post, Kontakter eller Kalender.
 3. Välj kontot som du vill ändra eller ta bort.
 4. Gör de önskade ändringarna.
  • Ändra vilket innehåll som synkroniseras: Ställ reglaget i läget På vid innehåll som ska synkroniseras. Vid innehåll som inte ska synkroniseras ska reglaget stå i läget Av.
  • Ta bort kontot: Välj Radera konto.

Logga in i andra appar

Du kan logga in i vissa appar och på vissa webbplatser som inte kommer från Google med Google-kontot.

Viktigt! När du loggar in med Google-kontot i en produkt från tredje part loggas du alltid även in i Safari automatiskt.