Използване на профила ви в Google на iPhone или iPad

Можете да използвате профила си в Google на мобилното си устройство по няколко различни начина.

Вход в Safari

Можете да влезете в профила си в Google от Safari – браузърa, който е предварително инсталиран на устройството ви. Влизането в Safari дава възможност за следното:

 • по-персонализирана работа при използване на продуктите на Google в мрежата;
 • вход в уебсайтове и приложения само с едно докосване;
 • по-голям контрол над настройките ви за поверителност.

Когато влезете в профила си в Google, настроените за него контроли за активността и предпочитания за реклами автоматично се прилагат към Safari.

Автоматично влизане в профила

Когато чрез профила си в Google влезете в наше приложение или продукт на трета страна, автоматично влизате в този профил в Safari. Така не е нужно да го правите отново на устройството си.

Ако не искате да сте влезли в Safari с профила си в Google, можете да излезете по всяко време.

Проверка дали сте влезли в профила си

За да разберете дали сте влезли в Safari с профила си в Google:

 1. Отворете приложението Safari на своя iPhone или iPad.
 2. Посетете www.google.com.
 3. Горе вдясно потърсете изображението на потребителския си профил. Ако го виждате, вече сте влезли в профила си, а в противен случай – не сте.
Вход или превключване между профили

За да влезете в Safari с профила си в Google:

 1. Отворете приложението Safari на своя iPhone или iPad.
 2. Посетете www.google.com.
 3. Докоснете изображението на потребителския си профил или Вход.
 4. Изпълнете стъпките за влизане.

Забележка: Можете да влезете в профила си от сайтовете на други продукти на Google, но е възможно стъпките за вход да са различни.

Изход и премахване на профили

За да излезете от профила си в Google и да го премахнете от Safari:

 1. Отворете приложението Safari на своя iPhone или iPad.
 2. Посетете www.google.com.
 3. За да излезете, докоснете изображението на потребителския си профил горе вдясно и след това Изход. (Ако вместо изображението виждате опцията „Вход“, вече сте излезли от профила си.)
 4. За да премахнете даден профил, трябва да сте излезли от него. Докоснете Вход и след това Вход с друг профил и след това Премахване.
 5. Изберете профила, който искате да премахнете, и докоснете Готово.

По всяко време можете отново да добавите профила си в Google към Safari.

Забележка: Ако не използвате профил в Google с никое от приложенията ни, ще излезете от профила си на устройството си. 

Вход в приложения от Google

Изтеглете приложенията за любимите си продукти на Google, като например Gmail или YouTube, за да ги използвате на своя iPhone или iPad.

Първо, изтеглете желаното от вас приложение

 1. Отворете App Store на своя iPhone или iPad.
 2. Намерете и изтеглете желаното от вас приложение. Уверете се, че е от Google Inc.

След това влезте с профила си в Google

Процесът на вход се различава при отделните продукти. Ето няколко популярни приложения от Google и инструкции за това, как да добавяте профили, да ги премахвате или да превключвате между тях.

Приложение Google Търсене

Добавяне на профили или превключване между тях

За да влезете в приложението Google с профила си в Google:

 1. Отворете приложението Google на своя iPhone или iPad.
 2. Добавете профила си в Google.
  • За да добавите профил за първи път: Докоснете Вход.
  • За да добавите друг профил: Горе вляво докоснете изображението на потребителския си профил. Докоснете профила, в който вече сте влезли.
 3. Изберете профила, който искате да използвате. (Ако не е посочен, изберете Добавяне на профил и изпълнете стъпките за вход.)

Премахване на профила ви и изход от него

За да излезете от профила си в Google и да го премахнете от приложението Google:

 1. Отворете приложението Google на своя iPhone или iPad.
 2. Горе вляво докоснете изображението на потребителския си профил. Докоснете профила, в който сте влезли.
 3. Оттук можете:
  • Да премахнете профила си: Изберете Управление. До профила, който искате да премахнете, докоснете Премахване и след това Премахване. Докоснете стрелката за връщане назад Назад.
 4. Горе вдясно изберете Готово.

Забележка: Ако не използвате профил в Google с никое от приложенията ни, ще излезете от профила си на устройството си.

Приложение Gmail

Добавяне на профили

За да влезете в приложението Gmail с профила си в Google:

 1. Отворете приложението Gmail на своя iPhone или iPad.
 2. За да добавите профила си за първи път, при подкана влезте в него. За да добавите друг профил, изпълнете стъпките по-долу.
 3. Изберете иконата за меню Меню. Докоснете профила, в който сте влезли и след това Управление на профилите.
 4. Изберете кои профили да добавите. (Ако даден профил не е посочен, изберете Добавяне на профил и изпълнете стъпките за вход.)
  • Включете превключвателя до всеки профил, който искате да добавите.
  • Изключете превключвателя до профилите, които не искате да добавите.
 5. Горе вляво изберете Готово.

Не можете да виждате едновременно пощата за няколко профила.

Превключване между профили

За да използвате приложението Gmail с друг профил в Google:

 1. Отворете приложението Gmail на своя iPhone или iPad.
 2. Изберете иконата за меню Меню.
 3. Докоснете профила, в който сте влезли, и изберете този, към който искате да превключите.

Премахване на профила ви

За да премахнете профила си в Google от приложението Gmail:

 1. Отворете приложението Gmail на своя iPhone или iPad.
 2. Изберете иконата за меню Меню. Докоснете профила, в който сте влезли и след това Управление на профилите и след това Редактиране.
 3. Докоснете Премахване до профила, който искате да премахнете. При подкана потвърдете избора си.
 4. Горе вляво изберете Готово.
Приложение YouTube

Добавяне на профили или превключване между тях

За да влезете в приложението YouTube с профила си в Google:

 1. Отворете приложението YouTube Лого на YouTube на своя iPhone или iPad.
 2. Горе вдясно докоснете изображението на потребителския профил.
  • За да добавите профил за първи път: Докоснете Вход.
  • За да добавите друг профил: Докоснете Превключване между профили.
 3. Изберете профила, който искате да използвате. (Ако не е посочен, изберете Добавяне на профил и изпълнете стъпките за вход.)

Изход от профила ви

За да излезете от профила си в Google и да го премахнете от приложението YouTube:

 1. Отворете приложението YouTube Лого на YouTube на своя iPhone или iPad.
 2. Горе вдясно докоснете изображението на потребителския профил.​
 3. Докоснете Превключване между профили и след това опцията за използване на YouTube без профил.

Забележка: Ако не използвате профил в Google с никое от приложенията ни, ще излезете от профила си на устройството си.

Синхронизиране на профила ви с приложенията от Apple

Можете да синхронизирате съдържанието си в някои продукти на Google със съответстващите им приложения, които са предварително инсталирани на вашия iPhone или iPad. В състояние сте например да направите следното:

 • да получавате имейлите си от Gmail в приложението Mail
 • да преглеждате събитията си от Google Календар в приложението Calendar.
Синхронизиране на профила ви в Google с приложенията от Apple

За да синхронизирате съдържание от профила си в Google с приложенията от Apple на устройството си:

 1. Отворете приложението Settings на своя iPhone или iPad.
 2. Изберете Passwords & Accounts  и след това  Add Account и след това Google.
 3. Изпълнете стъпките, за да въведете имейл адреса и паролата си. (Ако не разполагате с най-новата операционна система за своя iPhone или iPad и използвате потвърждаването в две стъпки, въведете парола за достъп през приложение вместо обичайната за профила си.)
 4. Изберете съдържанието, което искате да добавите, и докоснете Save.

Избраните от вас данни от профила ви в Google ще се синхронизират с вашия iPhone или iPad. За да видите съдържанието си, отворете съответното приложение.

Промяна на настройките за синхронизиране или премахване на профила ви

Можете да изберете какво съдържание от профила ви в Google да се синхронизира с приложенията от Apple на устройството ви. В състояние сте също да премахнете този профил от тях по всяко време, с което ще спрете синхронизирането.

За да промените настройките за синхронизиране или да премахнете профила си в Google:

 1. Отворете приложението Settings на своя iPhone или iPad.
 2. Изберете Mail, Contacts, Calendars.
 3. Изберете профила, който искате да редактирате или премахнете.
 4. Извършете желаните промени.
  • За да изберете какво съдържание да се синхронизира: Включете съответния превключвател до желаното съдържание. Изключете го за съдържанието, което не искате да се синхронизира.
  • За да премахнете профила си: Изберете Delete Account.

Вход в други приложения

С профила си в Google можете да влизате в някои приложения и уебсайтове, които не ни принадлежат.

Важно: Всеки път, когато влезете в продукт на трета страна с профила си в Google, автоматично влизате и в Safari.