บล็อกหรือเลิกบล็อกผู้ใช้

ในการหลีกเลี่ยงการโต้ตอบที่ไม่ต้องการ คุณบล็อกผู้ใช้คนอื่นๆ ในผลิตภัณฑ์บางอย่างของ Google เช่น Hangouts หรือ Photos ได้ โดยจะเป็นการบล็อกบัญชี Google ที่เจาะจง

หากต้องการบล็อกบัญชีของผู้ใช้คนอื่นๆ ให้ใช้การดำเนินการ "บล็อก" ในผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งต่อไปนี้

ใช้ Hangouts เวอร์ชันคลาสสิกเพื่อบล็อกบัญชี

เมื่อบล็อกบุคคลใน Hangouts เวอร์ชันคลาสสิก (hangouts.google.com) บัญชีของบุคคลนั้นจะถูกบล็อกในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในหน้านี้

การบล็อกไม่มีผลกับ Hangouts On Air ดูวิธีบล็อกผู้ใช้ใน Hangouts

ใช้ Google Chat เพื่อบล็อกบัญชี

เมื่อบล็อกบุคคลใน Google Chat (chat.google.com) บัญชีของบุคคลนั้นจะถูกบล็อกในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในหน้านี้

ดูวิธีบล็อกผู้ใช้ใน Google Chat

ใช้ Google Photos เพื่อบล็อกบัญชี

เมื่อบล็อกบุคคลใน Google Photos บัญชีของบุคคลนั้นจะถูกบล็อกในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในหน้านี้

ดูวิธีบล็อกผู้ใช้ใน Google Photos

ใช้ Google Maps เพื่อบล็อกบัญชี

บล็อกโปรไฟล์ผู้ใช้

คุณใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อบล็อกไม่ให้บุคคลค้นหาโปรไฟล์ของคุณใน Maps ได้ Google Maps จะไม่แจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบว่าคุณบล็อกไว้ เมื่อบล็อกโปรไฟล์ผู้ใช้ใน Google Maps บัญชีของบุคคลนั้นจะถูกบล็อกในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในหน้านี้

สำคัญ: บุคคลที่คุณบล็อกอาจยังเห็นการมีส่วนร่วมของคุณใน Google Maps แต่จะไม่เห็นในโปรไฟล์ นอกจากนี้ หากผู้ใช้ที่บล็อกไว้ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่คุณบล็อก ผู้ใช้จะเห็นการมีส่วนร่วมของคุณได้ด้วย

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 2. ไปที่โปรไฟล์ผู้ใช้ที่คุณต้องการบล็อก คุณค้นหาโปรไฟล์ผู้ใช้ได้โดยทำดังนี้
  • ที่ด้านบนของโพสต์หรือรีวิวโดยผู้ใช้รายนั้น
  • ในแท็บ "กำลังติดตาม" หากคุณกำลังติดตามผู้ใช้เหล่านั้น
  • ในแท็บ "ผู้ติดตาม" หากผู้ใช้เหล่านั้นติดตามคุณอยู่
  • ในส่วน "สำหรับคุณ" แตะรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้เหล่านั้น
 3. ถัดจากชื่อของบุคคลดังกล่าว ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น บล็อกผู้ใช้

เคล็ดลับ: หากคุณติดตามบุคคลอื่นอยู่และไม่ต้องการเห็นเนื้อหาของบุคคลนั้นอีกต่อไป คุณใช้วิธีเลิกติดตามแทนการบล็อกได้

บล็อกคำขอตำแหน่ง

เมื่อบล็อกคำขอตำแหน่งใน Google Maps บัญชีของบุคคลนั้นจะถูกบล็อกในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในหน้านี้

ดูวิธีแชร์ข้อมูลตำแหน่งและบล็อกคำขอตำแหน่งใน Google Maps

ใช้ YouTube เพื่อบล็อกบัญชี

เมื่อบล็อกบุคคลใน YouTube บัญชีของบุคคลนั้นจะถูกบล็อกในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในหน้านี้

คุณบล็อกบุคคลใน YouTube ได้ผ่านทางแชทสดหรือกล่องการแจ้งเตือน หากมีผู้พูดถึงช่องของคุณหรือแชร์เนื้อหาของคุณผ่านโพสต์

เคล็ดลับ: หากต้องการใช้ @พูดถึง หรือแชร์เนื้อหาผ่านโพสต์ คุณต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย 1,000 คน

ใช้ Google Pay India เพื่อบล็อกบัญชี

เมื่อบล็อกบุคคลใน Google Pay India บัญชีของบุคคลนั้นจะถูกบล็อกในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในหน้านี้

ดูวิธีบล็อกบุคคลใน Google Pay India

ดูบัญชีที่ถูกบล็อกหรือเลิกบล็อกผู้ใช้

 1. ในคอมพิวเตอร์ ทางด้านขวาบน ให้คลิกรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ จากนั้น จัดการบัญชี Google
 2. คลิกผู้คนและการแชร์
 3. ในส่วน "รายชื่อติดต่อ" ให้คลิกถูกบล็อก
 4. คุณจะเห็นรายการบัญชีที่ได้บล็อกไว้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google หากต้องการเลิกบล็อกบุคคล ให้เลือก "นำออก" นำออก ข้างชื่อบุคคลนั้น 

เคล็ดลับ: รายชื่อ "ผู้ใช้ที่ถูกบล็อก" ไม่ครอบคลุมกรณีต่อไปนี้

 • บัญชีที่ถูกบล็อกผ่านช่องหรือแชทสดของ YouTube
 • อีเมลที่ถูกบล็อก
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณบล็อกด้วยแอปโทรศัพท์ในโทรศัพท์ Android หรือ iPhone

บล็อกอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์

นอกจากการบล็อกบัญชี Google ของผู้ใช้แล้ว คุณอาจมีตัวเลือกในการบล็อกหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลของผู้อื่นด้วย การบล็อกเหล่านี้ไม่ได้บล็อกผู้ใช้ในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ของ Google ที่แสดงในหน้านี้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ

อีเมลที่ถูกบล็อกใน Gmail และหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกบล็อกในแอปโทรศัพท์จะไม่ปรากฏในส่วน "ผู้ใช้ที่ถูกบล็อก" ของบัญชี และการบล็อกเหล่านี้ไม่มีผลกับผลิตภัณฑ์บางอย่างของ Google

หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกบล็อกใน Google Fi หรือ Google Voice จะปรากฏในส่วน "ผู้ใช้ที่ถูกบล็อก" ของบัญชี การบล็อกเหล่านี้จะมีผลกับ Google Fi และ Google Voice แต่ไม่มีผลกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร