บล็อกหรือเลิกบล็อกบัญชีของผู้ใช้

หากต้องการหลีกเลี่ยงการโต้ตอบที่ไม่พึงประสงค์ คุณบล็อกผู้ใช้รายอื่นในผลิตภัณฑ์บางอย่างของ Google อย่างเช่น Google Chat และ Photos ได้ โดยจะเป็นการบล็อกบัญชี Google ที่เจาะจง

หากต้องการบล็อกบัญชีของผู้ใช้คนอื่นๆ ให้ใช้การดำเนินการ "บล็อก" ในผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งต่อไปนี้

ใช้ Google Chat เพื่อบล็อกบัญชี

เมื่อบล็อกบุคคลใน Google Chat (chat.google.com) บัญชีของบุคคลนั้นจะถูกบล็อกในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในหน้านี้

ดูวิธีบล็อกผู้ใช้ใน Google Chat

ใช้ Google Photos เพื่อบล็อกบัญชี

เมื่อบล็อกบุคคลใน Google Photos บัญชีของบุคคลนั้นจะถูกบล็อกในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในหน้านี้

ดูวิธีบล็อกผู้ใช้ใน Google Photos

ใช้ Google Maps เพื่อบล็อกบัญชี

บล็อกโปรไฟล์ผู้ใช้

คุณใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อบล็อกไม่ให้บุคคลค้นหาโปรไฟล์ของคุณใน Maps ได้ Google Maps จะไม่แจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบว่าคุณบล็อกไว้ เมื่อบล็อกโปรไฟล์ผู้ใช้ใน Google Maps บัญชีของบุคคลนั้นจะถูกบล็อกในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในหน้านี้

สำคัญ: บุคคลที่คุณบล็อกอาจยังเห็นการมีส่วนร่วมของคุณใน Google Maps แต่จะไม่เห็นการมีส่วนร่วมนั้นในโปรไฟล์ของคุณ นอกจากนี้ หากผู้ใช้ที่บล็อกไว้ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่คุณบล็อก ผู้ใช้จะเห็นการมีส่วนร่วมของคุณได้ด้วย

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 2. ไปที่โปรไฟล์ผู้ใช้ที่คุณต้องการบล็อก คุณจะพบโปรไฟล์ผู้ใช้ได้ในที่ต่อไปนี้
  • ที่ด้านบนของโพสต์หรือรีวิวโดยผู้ใช้รายนั้น
  • ในแท็บ "กำลังติดตาม" หากคุณกำลังติดตามผู้ใช้เหล่านั้น
  • ในแท็บ "ผู้ติดตาม" หากผู้ใช้เหล่านั้นติดตามคุณอยู่
  • ในส่วน "สำหรับคุณ" แตะรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้เหล่านั้น
 3. ข้างชื่อของบุคคลดังกล่าว ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น บล็อกผู้ใช้

เคล็ดลับ: หากคุณติดตามบุคคลอื่นอยู่และไม่ต้องการเห็นเนื้อหาของบุคคลนั้นอีกต่อไป คุณใช้วิธีเลิกติดตามแทนการบล็อกได้

บล็อกคำขอตำแหน่ง

เมื่อบล็อกคำขอตำแหน่งใน Google Maps บัญชีของบุคคลนั้นจะถูกบล็อกในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในหน้านี้

ดูวิธีแชร์ข้อมูลตำแหน่งและบล็อกคำขอตำแหน่งใน Google Maps

ใช้ YouTube เพื่อบล็อกบัญชี

เมื่อบล็อกบุคคลใน YouTube บัญชีของบุคคลนั้นจะถูกบล็อกในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในหน้านี้

คุณบล็อกบุคคลใน YouTube ได้ผ่านทางแชทสดหรือกล่องการแจ้งเตือน หากมีคนพูดถึงช่องของคุณหรือแชร์เนื้อหาของคุณผ่านโพสต์

ใช้ Google Pay India เพื่อบล็อกบัญชี

เมื่อบล็อกบุคคลใน Google Pay India บัญชีของบุคคลนั้นจะถูกบล็อกในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในหน้านี้

ดูวิธีบล็อกบุคคลใน Google Pay India

ใช้ไดรฟ์เพื่อบล็อกบัญชี

เมื่อบล็อกบุคคลใน Google ไดรฟ์จากคอมพิวเตอร์ บัญชีของบุคคลนั้นจะถูกบล็อกในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในหน้านี้

ดูวิธีบล็อกผู้ใช้ในไดรฟ์

ใช้โปรแกรมอัดเสียงเพื่อบล็อกบัญชี

เมื่อบล็อกบุคคลในโปรแกรมอัดเสียง บัญชีของบุคคลนั้นจะถูกบล็อกในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในหน้านี้

ดูวิธีบล็อกผู้ใช้ในโปรแกรมอัดเสียง

ใช้ Meet เพื่อบล็อกบัญชี

เมื่อคุณบล็อกบุคคลใดก็ตามใน Meet บัญชีของบุคคลนั้นจะถูกบล็อกในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในหน้านี้

ดูวิธีบล็อกผู้ใช้ใน Meet

ดูบัญชีที่ถูกบล็อกหรือเลิกบล็อกผู้ใช้

 1. ในคอมพิวเตอร์ ทางด้านขวาบน ให้คลิกรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ จากนั้น จัดการบัญชี Google
 2. คลิกผู้คนและการแชร์
 3. ในส่วน "รายชื่อติดต่อ" ให้คลิกถูกบล็อก
 4. คุณจะเห็นรายการบัญชีที่ได้บล็อกไว้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google หากต้องการเลิกบล็อกบุคคล ให้เลือก "นำออก" นำออก ข้างชื่อบุคคลนั้น 

เคล็ดลับ: รายชื่อ "ผู้ใช้ที่ถูกบล็อก" ไม่ครอบคลุมกรณีต่อไปนี้

 • บัญชีที่ถูกบล็อกผ่านช่องหรือแชทสดของ YouTube
 • อีเมลที่ถูกบล็อก
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณบล็อกด้วยแอปโทรศัพท์ในโทรศัพท์ Android หรือ iPhone

บล็อกอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์

นอกจากการบล็อกบัญชี Google ของผู้ใช้แล้ว คุณอาจมีตัวเลือกในการบล็อกหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลของผู้อื่นด้วย การบล็อกเหล่านี้ไม่ได้บล็อกผู้ใช้ในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ของ Google ที่แสดงในหน้านี้ ตัวอย่างเช่น คุณจะดำเนินการต่อไปนี้ได้

อีเมลที่ถูกบล็อกใน Gmail และหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกบล็อกในแอปโทรศัพท์จะไม่ปรากฏในส่วน "ผู้ใช้ที่ถูกบล็อก" ของบัญชี และไม่มีผลกับบางผลิตภัณฑ์ของ Google

หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกบล็อกใน Google Fi, Google Voice หรือ Google Meet จะปรากฏในส่วน "ผู้ใช้ที่ถูกบล็อก" ของบัญชี โดยจะมีผลกับ Google Fi, Google Voice และ Google Meet แต่ไม่มีผลกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ยินดีต้อนรับสู่บัญชี Google

เราพบว่าคุณมีบัญชี Google ใหม่ ดูวิธีปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานรายการตรวจสอบบัญชี Google

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก