Kopiera innehåll från ditt skolkonto till ett annat konto

Om du använder ett Google-konto som du har fått via skolan kan du kopiera och överföra dina filer till ett annat Google-konto. Det är användbart om du vill

 • säkerhetskopiera dina filer då och då
 • behålla viktiga filer när du går ut skolan, byter skola eller lämnar skolan av någon annan anledning.

Om du inte har fått Google-kontot via skolan kan du ladda ned data i stället.

Om du får ett felmeddelande kanske skolan inte kan använda detta verktyg ännu. Försök igen om några veckor.

Det här kan du kopiera

Du kan kopiera och överföra följande typer av filer från skolkontot till ett annat Google-konto:

 • E-post i Gmail (inte kontakter, chattar eller uppgifter)
 • Dokument som du har ägarbehörighet till på Google Drive (utom filer i Google Foto på Drive)
 • Dokument på Min enhet

Originalfilerna blir kvar i skolkontot. Ändringar som du gör i kopiorna påverkar inte originalen.

Filer på Min enhet som inte kopieras

En fil på Min enhet kopieras inte om båda villkoren nedan är uppfyllda:

När kopieringen är klar får du ett e-postmeddelande där det står om det fanns filer på Min enhet som inte kopierades.

Kopiera och överföra filer

Varje gång du kopierar filer från skolkontot skapas en ny uppsättning kopior i ditt Google-konto.

Skapa ett konto

Skapa ett Google-konto om du inte redan har ett. Din nya e-postadress blir användarnamn@gmail.com.

Förbered filerna

Om du vill kopiera något som andra har delat med dig lägger du till filerna på Min enhet.

Starta kopieringen

 1. Öppna Överför innehållet i ditt skolkonto.
 2. Ange e-postadressen för Google-kontot dit du vill kopiera innehållet.
 3. Välj Hämta kod.
 4. Titta i Gmail-inkorgen i ditt Google-konto efter en e-postbekräftelse från Google. Välj Hämta bekräftelsekoden i e-postmeddelandet. En ny flik öppnas med en kod.
 5. Öppna sidan Överför innehållet på nytt i skolkontot. Ange koden och välj sedan Verifiera.
 6. Välj det innehåll du vill kopiera och sedan Starta överföringen.

Mer information om kopieringen

 • Kopieringen görs oftast inom några timmar, men det kan ta upp till en vecka.
 • De kopierade filerna kan visas i omgångar på ditt Google-konto under kopieringsprocessen.
 • När kopieringen av filerna är klar får du ett e-postmeddelande till din Gmail-adress.
Visa kopierade filer

Filerna du kopierade visas i Gmail eller på Google Drive när du har loggat in med Google-kontot.

 • Gmail: Det kopierade innehållet får en etikett med skolkontots namn och datumet då du började kopieringen.
 • Drive: Det kopierade innehållet finns i en mapp märkt med skolkontots namn och datumet då du började kopieringen.
Vad ändras i kopierade filer?

Några viktiga saker ändras i filer som kopieras från Google Drive:

 • Du blir automatiskt filägare till alla kopierade filer. (Originalfilernas ägare ändras inte.)
 • De kopierade filerna delas inte med andra. (Du kan alltid välja att dela dem.)
 • Kommentarer kopieras, men inte versionshistoriken.
Visa överföringshistoriken

Så här visar du information om innehåll du har kopierat de senaste 30 dagarna:

 1. Öppna Överför innehållet.
 2. Välj Hantera överföringshistorik.

Ladda ned filer som inte har kopierats

Om du vill spara innehåll från andra produkter från Google kan du ladda ned data.

Du kan till exempel ladda ned Gmail-kontakter, YouTube-videoklipp och fotoalbum i Google Foto.

Åtgärda problem

Felmeddelande på sidan Överför innehållet

Om du ser ett felmeddelande på sidan Överför innehållet kanske din skola inte har aktiverat den här funktionen. Fråga administratören om du vill veta mer.

Jag ser inte sidan Överför innehållet

Alternativet Överför innehållet är endast tillgängligt för Google-konton via en skola. Kontrollera att du är inloggad på ditt skolkonto.

Bekräftelsekoden fungerar inte

Om du inte kan hämta bekräftelsekoden eller koden inte fungerar kan det bero på något av följande:

 • Koden har upphört att gälla. Koder sluta fungera efter 24 timmar.
 • Koden har redan använts. Det går bara att använda en viss kod vid ett tillfälle. Du måste använda en ny kod varje gång du kopierar filer.
 • Koden har ersatts. Om du begär en kod fler än en gång fungerar bara den senaste. Försök igen och se till att du har angett den senaste koden.
 • E-postbekräftelsen vidarebefordrades. Om e-postbekräftelsen vidarebefordrats till ett annat konto fungerar det inte att välja Hämta bekräftelsekoden. Logga in på det Google-konto dit meddelandet skickades och försök igen.

Tips! Om du vill hämta en ny kod väljer du Skicka om kod på sidan Överför innehållet.

Det går inte att kopiera filer

Om du har problem med att kopiera filer kan det bero på något av följande:

Otillräckligt lagringsutrymme

 1. Logga in på det Google-konto dit du vill kopiera innehållet.
 2. Kontrollera ditt lagringsutrymme.
 3. Om du inte har tillräckligt med lagringsutrymme kan du rensa lagringsutrymmet eller köpa mer lagringsutrymme.

Tips! Om du redan tidigare har kopierat innehållet kan du skapa mer utrymme genom att ta bort gamla kopior.

Begränsade inställningar

Filägaren kan ha begränsat filens inställningar. Det kan också hända att skolan inte tillåter att filer delas med externa konton.

Ta bort kopierade filer

De kopierade filerna är grupperade med etiketter i Gmail och mappar på Drive, så att du kan enkelt ta bort dem.

Läs mer om hur du raderar e-postmeddelanden i Gmail och raderar mappar på Drive.

Ändra filägare

Om du har ägarbehörighet till en fil på Google Drive kan du överföra ägarbehörigheten.

Om du till exempel snart går ut skolan och har ägarbehörighet till en elevförenings dokument kanske du vill överföra ägarbehörigheten till en annan elev.