Đăng nhập bằng điện thoại thay vì mật khẩu

Nếu không muốn nhập mật khẩu của mình mỗi lần đăng nhập vào Tài khoản Google, bạn có thể chọn nhận lời nhắc của Google trên điện thoại của mình. 

Lời nhắc của Google là thông báo đẩy giúp xác minh danh tính của bạn. Bật tùy chọn đăng nhập bằng điện thoại là một cách khác để chứng minh rằng bạn là chủ sở hữu tài khoản nếu bạn quên mật khẩu của mình.

Thiết lập điện thoại

Lưu ý quan trọng: Tính năng này không hoạt động nếu bạn đã bật tính năng xác minh 2 bước trên tài khoản của mình.

Để đăng nhập bằng điện thoại thay vì mật khẩu, bạn cần sử dụng một điện thoại Android có phương thức khoá màn hình.

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong trình đơn, hãy nhấn vào phần Bảo mật.
 3. Trong phần "Đăng nhập vào Google", hãy nhấn vào Sử dụng điện thoại để đăng nhập sau đóThiết lập.
  Bạn có thể cần đăng nhập.
 4. Làm theo các bước trên màn hình.
  1. Nếu điện thoại của bạn không có phương thức khóa màn hình, hãy nhấn vào Thêm phương thức khóa màn hình. Làm theo các bước trên màn hình.

Mẹo: Bạn sẽ nhận được lời nhắc trên mọi thiết bị đủ điều kiện mà bạn sử dụng để đăng nhập vào Tài khoản Google.

Đăng nhập bằng điện thoại

 1. Khi bạn đăng nhập vào Tài khoản Google, hãy nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn.
 2. Nhấn vào Tiếp theo. Bạn sẽ thấy lời nhắc kiểm tra điện thoại.
 3. Mở khóa điện thoại Android của bạn.
 4. Trên lời nhắc "Bạn đang cố gắng đăng nhập?", hãy nhấn vào .
  • Nếu điện thoại không ở gần bạn, bạn có thể chọn Sử dụng mật khẩu hoặc các tùy chọn khác trên màn hình đăng nhập.

Khắc phục sự cố

Phương thức khóa màn hình không bật

Để đăng nhập bằng điện thoại của mình, bạn cần bật phương thức khóa màn hình. Các chế độ cài đặt có thể khác nhau tuỳ thuộc vào dòng điện thoại Android của bạn.

Phương thức khóa màn hình giúp ngăn người khác mở khóa điện thoại của bạn và sử dụng điện thoại để đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.

Bạn có thể cần phải thực hiện thêm vài bước để đăng nhập

Nếu chúng tôi nhận thấy điều gì khác thường về cách bạn đăng nhập, chẳng hạn như vị trí của bạn, thì bạn có thể cần phải thực hiện thêm vài bước để xác minh danh tính của mình. Ví dụ: bạn có thể cần phải khớp một số trên màn hình máy tính với màn hình điện thoại của bạn.

Điện thoại của bạn không có trong danh sách

Nếu điện thoại của bạn không có trong phần "Điện thoại của bạn" trong quá trình thiết lập:

 1. Đảm bảo bạn đã cập nhật các dịch vụ của Google Play trên điện thoại Android bạn sử dụng.
 2. Bật khóa màn hình.
 3. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt.
 4. Nhấn vào Tài khoản sau đó Thêm tài khoản sau đó Google.
 5. Làm theo các bước trên màn hình để đăng nhập.
 6. Thử lại để thiết lập điện thoại của bạn.

Điện thoại không ở gần bạn hoặc bạn không thể sử dụng điện thoại

Trong một số trường hợp, bạn có thể cần phải sử dụng mật khẩu của mình để đăng nhập, chẳng hạn như khi:

 • Bạn không có điện thoại bên mình.
 • Điện thoại của bạn chưa được sạc pin.
 • Điện thoại của bạn không có kết nối mạng.

Trong những trường hợp này, hãy:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Nhấn vào Sử dụng mật khẩu hoặc các tùy chọn khác.
 3. Chọn một trong các tùy chọn và làm theo các bước trên màn hình.
Điện thoại của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp

Phương thức khoá màn hình giúp bảo vệ điện thoại của bạn trong trường hợp bị mất hoặc bị đánh cắp.

Mặc dù điện thoại của bạn có tính năng bảo mật này, nhưng bạn nên làm theo các bước để đăng xuất trên thiết bị mà bạn không sử dụng nữa.

Ngừng đăng nhập bằng điện thoại

 1. Chuyển đến phần bảo mật trong Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong phần "Đăng nhập vào Google", hãy nhấn vào Sử dụng điện thoại để đăng nhập. Bạn có thể cần phải sử dụng phương thức khóa màn hình của mình.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Tắt.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
70975
false
false