ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโทรศัพท์แทนรหัสผ่าน

หากไม่ต้องการป้อนรหัสผ่านทุกครั้งที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google คุณรับ Google Prompt ที่ส่งไปยังโทรศัพท์แทนได้ 

Google Prompt คือข้อความ Push ที่ช่วยยืนยันตัวตนของคุณ การเปิดตัวเลือกในการลงชื่อเข้าใช้ด้วยโทรศัพท์เป็นการเพิ่มวิธียืนยันบัญชีอีกวิธีหนึ่งหากคุณลืมรหัสผ่าน

ตั้งค่าโทรศัพท์

คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วยโทรศัพท์แทนรหัสผ่าน

 1. ไปที่บัญชี Google
 2. แตะความปลอดภัยในแผงการนำทาง
 3. ในส่วน "การลงชื่อเข้าใช้ Google" ให้แตะใช้โทรศัพท์เพื่อลงชื่อเข้าใช้ จากนั้น ตั้งค่า
  คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้
 4. ทำตามขั้นตอนในหน้าจอ
  • หากยังไม่ได้เปิด Touch ID ให้เปิดก่อน แล้วทำตามขั้นตอนในหน้าจอ

เคล็ดลับ: คุณจะได้รับข้อความแจ้งในอุปกรณ์ที่มีสิทธิ์ซึ่งลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ

ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโทรศัพท์

 1. เมื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ให้ป้อนอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์
 2. แตะถัดไปเพื่อรับการช่วยเตือนให้ตรวจสอบโทรศัพท์
 3. ใน iPhone ให้แตะการแจ้งเตือนที่ด้านบน
 4. ในส่วน "กำลังพยายามลงชื่อเข้าใช้ใช่ไหม" ให้แตะใช่
  • หากโทรศัพท์ไม่ได้อยู่ใกล้ตัว ให้แตะใช้รหัสผ่านหรือตัวเลือกอื่นๆ ในหน้าจอลงชื่อเข้าใช้

แก้ปัญหา

คุณอาจต้องทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อลงชื่อเข้าใช้

หากเราพบว่าลักษณะการลงชื่อเข้าใช้แตกต่างไปจากเดิม เช่น ตำแหน่ง คุณอาจต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตน  เช่น ป้อนตัวเลขที่ปรากฏในหน้าจอคอมพิวเตอร์กับหน้าจอโทรศัพท์ให้ตรงกัน 

โทรศัพท์ไม่แสดงในรายการ

หากโทรศัพท์ไม่ปรากฏในส่วน "โทรศัพท์ของคุณ" ในขั้นตอนการตั้งค่า ให้ตรวจสอบดังนี้

 1. iPhone 5s ขึ้นไปที่เปิด Touch ID อยู่
 2. ตรวจสอบว่าคุณมีแอป Smart Lock แอป Google แอป Google หรือแอป Gmail จาก App Store
 3. เปิดแอป Google หรือแอป Gmail จากนั้น ลงชื่อเข้าใช้
 4. ลองตั้งค่าโทรศัพท์อีกครั้ง

โทรศัพท์ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวหรือใช้งานไม่ได้

บางครั้งคุณอาจต้องใช้รหัสผ่านเพื่อลงชื่อเข้าใช้ เช่นในกรณีต่อไปนี้

 • ไม่มีโทรศัพท์อยู่กับตัว
 • ไม่ได้ชาร์จโทรศัพท์
 • โทรศัพท์ออฟไลน์อยู่

ในกรณีเช่นนี้ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 2. แตะใช้รหัสผ่านหรือตัวเลือกอื่นๆ
 3. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งแล้วทำตามขั้นตอนในหน้าจอ

ไม่ได้เปิดใช้ Touch ID

คุณต้องเปิดใช้ Touch ID ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google Prompt แทนรหัสผ่าน 

 1. เปิดการตั้งค่าใน iPhone
 2. เลือก Touch ID และรหัสผ่าน
 3. ใส่รหัสผ่าน
 4. แตะเพิ่มลายนิ้วมือ แล้วทำตามวิธีการในหน้าจอ

โทรศัพท์สูญหาย

Touch ID จะช่วยปกป้องบัญชี Google ในกรณีที่โทรศัพท์สูญหายหรือถูกขโมย เนื่องจากไม่มีใครปลดล็อกโทรศัพท์เพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณได้

แม้ว่าโทรศัพท์จะมี Touch ID แต่เราขอแนะนำให้ออกจากระบบในอุปกรณ์ที่คุณไม่ได้ใช้แล้ว

หยุดการลงชื่อเข้าใช้ด้วยโทรศัพท์

 1. ไปที่ส่วนความปลอดภัยของบัญชี Google
 2. ในส่วน "การลงชื่อเข้าใช้ Google" ให้แตะใช้โทรศัพท์เพื่อลงชื่อเข้าใช้ 
 3. แตะปิดที่ด้านบน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
iPhone และ iPad Android

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
70975
false