การรวมบัญชี

การรวมบัญชี Google 2 บัญชีเข้าด้วยกันยังทำไม่ได้ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หากต้องการโอนข้อมูลจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง คุณอาจทำได้ภายในแต่ละผลิตภัณฑ์เดียวกัน หรือหากคุณต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชี Google เพิ่มอีก ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ที่มีอยู่และไปที่รายการผลิตภัณฑ์เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

หากไม่มี Gmail คุณจะเพิ่ม Gmail ลงในบัญชีได้ตลอดเวลา

หากคุณสมัครเข้าใช้ Gmail และไม่ได้เพิ่มไปยังบัญชีของคุณ คุณจะมีบัญชี 2 บัญชีแยกกัน

หมายเหตุ: หากคุณเพิ่มที่อยู่ Gmail ใหม่ลงในบัญชี Google คุณจะเลือกชื่อผู้ใช้ Gmail ที่มีอยู่ไม่ได้ (แม้ว่าคุณจะลบบัญชีอื่นที่มี Gmail แต่คุณจะนำชื่อผู้ใช้ Gmail นั้นกลับมาใช้อีกไม่ได้)

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก