Συγχώνευση λογαριασμών

Προς το παρόν δεν είναι δυνατή η συγχώνευση ξεχωριστών Λογαριασμών Google. Ωστόσο, εάν θέλετε να μεταφέρετε τα δεδομένα σας από έναν λογαριασμό σε άλλον, αυτό μπορεί να γίνει ανά προϊόν. Εναλλακτικά, εάν θέλετε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε ένα νέο προϊόν, δεν είστε υποχρεωμένοι να δημιουργήσετε νέο Λογαριασμό Google. Συνδεθείτε με τον υπάρχοντα Λογαριασμό σας Google και επισκεφτείτε αυτήν τη λίστα προϊόντων για να ξεκινήσετε.

Εάν δεν έχετε το Gmail, μπορείτε να το προσθέσετε στον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή.

Εάν έχετε ήδη εγγραφεί στο Gmail και δεν το προσθέσατε στον υπάρχοντα λογαριασμό σας, θα έχετε δύο ξεχωριστούς λογαριασμούς.

Σημείωση: Εάν προσθέτετε μια νέα διεύθυνση Gmail στον Λογαριασμό σας Google, δεν μπορείτε να επιλέξετε ένα υπάρχον όνομα χρήστη Gmail (ακόμη κι αν διαγράψετε τον άλλο λογαριασμό με το Gmail, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά το όνομα χρήστη στο Gmail).

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
3005391010398506070
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
70975