Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính

Thực hiện quy trình Kiểm tra bảo mật mới. Tăng cường bảo mật cho Tài khoản Google của bạn với quy trình kiểm tra trong 2 phút.

Quản lý địa chỉ email của bạn

Chọn địa chỉ email bạn sử dụng để làm những việc như đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn, vào lại tài khoản của bạn nếu bạn bị mất quyền truy cập và nhận thông tin từ Google.

Email Tài khoản Google

Đây là địa chỉ email chính cho Tài khoản Google của bạn. Địa chỉ email này được đặt làm email chính của bạn khi bạn tạo một Tài khoản Google, nhưng bạn có thể chọn một email chính khác nếu muốn.

Để thay đổi email Tài khoản Google của bạn:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân & bảo mật", chọn Thông tin cá nhân của bạn tiếp đến Email  tiếp đến Email Tài khoản Google.
 3. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng Gmail, nó không thể thay đổi tên người dùng Gmail của bạn. Tìm hiểu thêm về việc thay đổi tên người dùng.

Địa chỉ email khác

Email Giới thiệu về bản thân

Các địa chỉ email này là từ trang "Giới thiệu về bản thân" của bạn. Bạn có thể kiểm soát những ai nhìn thấy địa chỉ email này trên các sản phẩm của Google như Drive, Ảnh và Google+.

Để thêm hoặc chỉnh sửa email Giới thiệu về bản thân:

 1. Đăng nhập vào Giới thiệu về bản thân.
 2. Trong mục "Thông tin liên hệ cá nhân" hoặc "Thông tin liên hệ công việc", chọn Chỉnh sửa Chỉnh sửa. (Nếu bạn không thấy mục tương ứng, đi đến góc dưới bên phải, sau đó chọn Thêm Thêm.)
 3. Ở mục "Email", thêm, chỉnh sửa hoặc xóa địa chỉ email của bạn.
 4. Chọn OK.

Tìm hiểu thêm về kiểm soát thông tin người khác nhìn thấy về bạn trên sản phẩm của Google.

Email thay thế

Bạn có thể thêm một địa chỉ email không phải Gmail vào tài khoản của bạn và sử dụng nó để đăng nhập, khôi phục mật khẩu của bạn và các mục đích khác.

Thêm địa chỉ email thay thế đầu tiên

 1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân và bảo mật", chọn Thông tin cá nhân của bạn.
 3. Chọn Email tiếp đến Nâng cao.
 4. Bên cạnh "Email thay thế," chọn Thêm email thay thế. Nhập địa chỉ email mà bạn sở hữu và chọn Thêm.

Thêm địa chỉ email thay thế khác

 1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân và bảo mật", chọn Thông tin cá nhân của bạn.
 3. Chọn Email tiếp đến Email thay thế.
 4. Chọn Thêm email khác. Nhập địa chỉ email mà bạn sở hữu và chọn Thêm.

Tìm hiểu thêm về các yêu cầu đối với email thay thế và cách sử dụng các email này.

Email phục hồi

Thêm một địa chỉ email khôi phục để vào lại tài khoản của bạn một cách nhanh chóng và an toàn nếu bạn quên mật khẩu hoặc bị chặn truy cập.

Thêm hoặc chỉnh sửa email khôi phục

 1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
 2. Trong mục "Thông tin cá nhân và bảo mật", chọn Thông tin cá nhân của bạn tiếp đến Email.
 3. Chọn Email khôi phục.
 4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Tìm hiểu thêm về các tùy chọn khôi phục tài khoản.

Địa chỉ liên hệ email

Google thông báo qua địa chỉ email liên hệ của bạn khi có thông tin quan trọng mà bạn cần phải biết về tài khoản Google của mình hoặc các sản phẩm bạn sử dụng, chẳng hạn như YouTube. Theo mặc định, Google sử dụng email Tài khoản Google để liên lạc với bạn trừ khi bạn thêm một email liên hệ.

Địa chỉ email này có thể từ bất kỳ nhà cung cấp email nào, nhưng đó phải là tài khoản bạn kiểm tra thường xuyên.

Để thêm email liên hệ:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
 2. Trong mục "Thông tin cá nhân và bảo mật", chọn Thông tin cá nhân của bạn tiếp đến Email.
 3. Chọn Nâng cao, sau đó Email liên hệ.
 4. Thêm địa chỉ email liên hệ của bạn.
 5. Kiểm tra hộp thư của bạn để tìm email xác minh và chọn Xác minh.

Lưu ý: Một số sản phẩm của Google vẫn sử dụng email Tài khoản Google của bạn ngay cả khi bạn thêm một email liên hệ.

Khi nào chúng tôi sẽ gửi email cho bạn

Chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email của bạn để liên lạc với bạn trong những tình huống nhất định. Ví dụ, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi chúng tôi cần phải:

 • Giúp bạn truy cập vào tài khoản khi bạn không thể đăng nhập hoặc quên mật khẩu.
 • Gửi cho bạn thông tin quan trọng liên quan tới bảo mật về tài khoản của bạn, như khi có hoạt động bất thường với địa chỉ email của bạn.
 • Gửi cho bạn thông tin cập nhật về tài khoản của bạn, như khi bạn sắp hết không gian lưu trữ hoặc khi chúng tôi đã thực hiện thay đổi chính sách.
 • Cung cấp giấy biên nhận mua hàng trên Play Store của bạn.
 • Gửi cho bạn thông tin cập nhật về các sản phẩm và dịch vụ của Google mà bạn đã yêu cầu được nhận.
hc_author_accounts

Nick là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho anh ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.