Kiểm soát thông tin người khác nhìn thấy về bạn trên các dịch vụ của Google

Bạn có thể đặt một số thông tin trên Tài khoản Google của mình ở chế độ riêng tư, công khai hoặc chia sẻ với những người nhất định. Bằng cách đó, bạn kiểm soát người nào xem được thông tin như ngày sinh và số điện thoại của bạn trên các dịch vụ của Google.

Chọn loại thông tin bạn chia sẻ

Những người khác sử dụng dịch vụ của Google có thể thấy tên và ảnh của bạn (nếu bạn chọn thêm ảnh), kể cả khi bạn giao tiếp hoặc chia sẻ nội dung. 

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào mục Thông tin cá nhân.
 3. Trong bảng Chọn thông tin những người khác sẽ thấy, hãy nhấp vào Chuyển đến trang Giới thiệu về bản thân.
 4. Chọn biểu tượng bên dưới hoặc bên cạnh một loại thông tin. Biểu tượng này cho biết hiện có những người nào xem được thông tin này.
 5. Chọn người để chia sẻ thông tin này hoặc nhấp vào Riêng tư.

Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào mục Thông tin cá nhân.
 3. Trong bảng Chọn thông tin những người khác sẽ thấy, hãy nhấp vào Chuyển đến trang Giới thiệu về bản thân.
 4. Thay đổi thông tin của bạn:
  • Thêm: Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
  • Chỉnh sửa: Bên cạnh một loại thông tin, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửaLưu ý: Nếu gần đây bạn đã thay đổi tên của mình, bạn có thể phải đợi trước khi đổi lại tên.
  • Xóa: Bên cạnh một loại thông tin, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa. Bên cạnh thông tin cụ thể, nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.
 5. Làm theo các bước trên màn hình.

Để thay đổi một số thông tin khác trong tài khoản như mật khẩu của bạn, hãy truy cập Tài khoản Google.

Chi tiết khác về thông tin của bạn

Bạn có thể chia sẻ thông tin nào

Đây là một số thông tin bạn có thể hiển thị hoặc ẩn với những người khác sử dụng dịch vụ của Google:

 • Ngày sinh của bạn
 • Giới tính của bạn
 • Thông tin việc làm, như nơi bạn làm việc
 • Thông tin liên hệ cá nhân và công việc
 • Địa điểm bạn đã ghé thăm
 • Thông tin học vấn

Các thông tin sau đây có thể được hiển thị cho người mà bạn liên hệ hoặc chia sẻ:

 • Tên của bạn
 • Biệt hiệu
 • Ảnh hồ sơ
 • Ảnh bìa
 • Địa chỉ email của bạn

Lưu ý: Tên và ảnh trên trang "Giới thiệu về bản thân" của bạn sẽ hiển thị trong hầu hết các dịch vụ của Google. Nếu bạn sử dụng một tên hoặc ảnh hồ sơ khác trong một số dịch vụ nhất định của Google, bạn vẫn sẽ thấy chúng ở đó.

Những nơi mà thông tin này hiển thị

Thông tin bạn thêm vào Tài khoản Google của mình có thể hiển thị ở vài nơi:

 • Trên các dịch vụ của Google như Hangouts và Gmail mà qua đó bạn có thể liên hệ với người khác
 • Trên các dịch vụ của Google như Play và YouTube khi bạn chia sẻ nội dung

Xem thông tin của bạn hiển thị như thế nào với những người khác

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào mục Thông tin cá nhân.
 3. Trong bảng Chọn thông tin những người khác sẽ thấy, hãy nhấp vào Chuyển đến trang Giới thiệu về bản thân.
 4. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Xem trước.

Những người khác đang xem thông tin của bạn có thể thấy nội dung khác với những gì hiển thị ở đây. Những gì họ thấy có thể phụ thuộc vào:

 • Bạn đã chia sẻ thông tin nào và chia sẻ với ai
 • Ứng dụng hiển thị thông tin gì về bạn
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?