Styra vilka uppgifter som visas för andra i tjänster från Google

Du kan göra vissa uppgifter i Google-kontot privata eller synliga för alla. På det sättet kan du styra vem som får se uppgifter som ditt födelsedatum eller telefonnummer i Googles tjänster.

Välja vilken information som ska visas

Andra som använder Googles tjänster eller enheter där din Google-kontoprofil visas kan se ditt namn och din profilbild.
 1. Öppna Google-kontot.
 2. Klicka på Personliga uppgifter till vänster.
 3. Klicka på Om mig under Välj vad som visas för andra.
 4. Under varje uppgiftstyp kan du välja vem som ska kunna se dessa uppgifter.
 5. Välj något av följande:
  • Om du vill göra informationen privat klickar du på Bara du Privat. Tryck för att redigera för vem informationen visas.
  • Om du vill göra informationen synlig för vem som helst klickar du på Alla Personer.

Redigera personliga uppgifter

Lägga till, redigera eller ta bort personliga uppgifter

Obs! Vissa uppgifter går inte att ta bort från Google-kontot. Du kan till exempel redigera men inte ta bort ditt namn och födelsedatum.

 1. Öppna Google-kontot.
 2. Klicka på Personliga uppgifter till vänster.
 3. Klicka på Om mig under Välj vad som visas för andra.
 4. Ändra uppgifterna:
  • Lägga till: Klicka på Lägg till användare Lägg till vid varje kategori där du vill lägga till information.
  • Redigera: Klicka på uppgifterna du vill ändra och sedan på Redigera Redigera.
   • Tips! Om du har ändrat namn nyligen kan du behöva vänta innan du kan ändra det igen.
  • Ta bort: Klicka på uppgiften du vill ta bort och sedan på Ta bort Radera.
 5. Följ anvisningarna på skärmen.

Redigera personliga uppgifter

Tips! Om du vill ändra andra kontouppgifter, t.ex. lösenordet, öppnar du Google-kontot.

Se och hantera dina profiler i Googles tjänster

I vissa av Googles tjänster har du en profil som är synlig för andra som använder tjänsten. Du hittar profilerna för vissa tjänster i ditt Google-konto. 

 1. Öppna Google-kontot.
 2. Klicka på Personliga uppgifter till vänster.
 3. Scrolla till Dina profiler. Klicka sedan på Visa profiler.
 4. Välj en tjänst för att visa profilinformationen.
 5. Öppna tjänsten för att hantera profilinformationen.

Profilidentifiering

Obs! Profilupptäckt är inte tillgängligt för EDU-användare.

När personer söker efter dig med ditt telefonnummer eller din e-postadress i Googles produkter och tjänster avgör inställningarna för profilupptäckt vad de hittar. När du ställer in det bestämmer du om personer som du inte har interagerat med i Googles tjänster, men som har dina kontaktuppgifter, kan se din profilbild och ditt fullständiga eller förkortade namn. När du har interagerat med någon, till exempel genom att kommunicera i Google Chat eller dela ett album i Google Foto, ser personen vanligtvis det fullständiga namnet och profilbilden från ditt Google-konto.

Med profilupptäckt kan du välja att

 • antingen använda namnet från din vanliga profil eller en förkortad version
 • visa eller dölja din profilbild.

Hantera profilupptäckt

Obs! Om du vill låta andra hitta dig med ditt telefonnummer aktiverar du Låt andra hitta dig med hjälp av telefonnumret i inställningarna för telefonnummer.

 1. Öppna Google-kontot.
 2. Klicka på Personliga uppgifter till vänster.
 3. Klicka på Visa profiler under Dina profiler.
 4. Klicka på Inställningar för profilupptäckt under fotot och namnet.
 5. Aktivera profilupptäckt.
 6. Klicka på Ändra om du vill ändra hur namnet och fotot visas i profilen.

Mer om dina uppgifter

Vilken information kan visas?

Det här är några uppgifter som du kan visa eller dölja för andra som använder Googles tjänster:

 • Födelsedatum
 • Kön
 • Information om anställning, t.ex. din arbetsplats
 • Personliga kontaktuppgifter och kontaktuppgifter till arbetet
 • Platser där du har bott
 • Uppgifter om din utbildning

Följande uppgifter kan visas för andra som du kontaktar eller delar något med:

 • Namn
 • Smeknamn
 • Profilbild
 • Bakgrundsfoto
 • Ditt Google-kontos e-postadress

Tips! Namnet och profilbilden på sidan Om mig visas i de flesta av Googles tjänster. Om du använder ett annat namn eller en annan profilbild i vissa av Googles tjänster visas de fortfarande där.

Var kan denna information visas?

Uppgifter i Google-kontot som du gör synliga för alla visas på ett antal ställen:
 • I tjänster från Google där du kontaktar andra, som Google Chat och Gmail.
 • I tjänster från Google där du skapar innehåll, som Maps, Play och YouTube.

Vem som kan se dina uppgifter

 • Privat: visas endast för dig.
 • Alla: synlig för alla.
 • Personer som du interagerar med: synlig för personer du interagerar med, till exempel via chatt eller fotoalbum som delas i Google Foto.
 • Din organisation: synlig för alla i din organisation, till exempel jobbet eller skolan. 
 • Familj: synlig för alla i din familjegrupp.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny