Styra vilka uppgifter som visas för andra i tjänster från Google

Du kan göra vissa uppgifter i Google-kontot privata eller synliga för alla. På det sättet kan du styra vem som får se uppgifter som ditt födelsedatum eller telefonnummer i Googles tjänster.

Lägga till, redigera eller ta bort personliga uppgifter

 1. Öppna Google-kontot.
 2. Klicka på Personliga uppgifter till vänster.
 3. Klicka på Öppna Om mig under Välj vad som visas för andra.
 4. Ändra uppgifterna:
  • Lägga till: Klicka på Lägg till användare Lägg till vid varje kategori där du vill lägga till information.
  • Redigera: Klicka på uppgifterna du vill ändra och sedan på Redigera Redigera
   • Tips! Om du har ändrat namn nyligen kan du behöva vänta innan du kan ändra det igen.
  • Ta bort: Klicka på uppgiften du vill ta bort och sedan på Ta bort Radera.
 5. Följ anvisningarna på skärmen.
Tips! Om du vill ändra andra kontouppgifter, t.ex. lösenordet, öppnar du Google-kontot.

Välja vilken information som ska visas

Andra som använder Googles tjänster kan se ditt namn och din profilbild. Det kan t.ex. vara när du kontaktar någon eller delar något.
Tips! Du kan välja om andra uppgifter du lägger till ska vara privata eller synliga för alla.
 1. Öppna Google-kontot.
 2. Klicka på Personliga uppgifter till vänster.
 3. Klicka på Öppna Om mig under Välj vad som visas för andra.
 4. Under varje uppgiftstyp kan du välja vem som ska kunna se dessa uppgifter.
 5. Välj något av följande:
  • Om du vill göra informationen privat klickar du på Bara du Privat. Tryck för att redigera för vem informationen visas
  • Om du vill göra informationen synlig för vem som helst klickar du på Alla Personer.

Mer om dina uppgifter

Vilken information kan visas?

Det här är några uppgifter som du kan visa eller dölja för andra som använder Googles tjänster:

 • Födelsedatum
 • Kön
 • Information om anställning, t.ex. din arbetsplats
 • Personliga kontaktuppgifter och kontaktuppgifter till arbetet
 • Platser där du har bott
 • Uppgifter om din utbildning

Följande uppgifter kan visas för andra som du kontaktar eller delar något med:

 • Namn
 • Smeknamn
 • Profilbild
 • Bakgrundsfoto
 • Ditt Google-kontos e-postadress

Tips! Namnet och profilbilden på sidan Om mig visas i de flesta av Googles tjänster. Om du använder ett annat namn eller en annan profilbild i vissa av Googles tjänster visas de fortfarande där.

Var kan denna information visas?

Uppgifter i Google-kontot som du gör synliga för alla visas på ett antal ställen:
 • I tjänster från Google där du kontaktar andra, t.ex. Hangouts och Gmail.
 • I tjänster från Google där du skapar innehåll, t.ex. Maps, Play och YouTube.