Styra vilka uppgifter som visas för andra i tjänster från Google

Du kan göra vissa uppgifter i Google-kontot privata eller synliga för alla. På det sättet kan du styra vem som får se uppgifter som ditt födelsedatum eller telefonnummer i Googles tjänster.

Välja vilken information som ska visas

Ditt namn och din profilbild visas för andra i Google-tjänster där huvudprofilen för Google-kontot visas, bland annat när du kommunicerar eller delar innehåll.
 1. Öppna Google-kontot.
 2. Klicka på Personliga uppgifter till vänster.
 3. Klicka på Öppna Om mig under Välj vad som visas för andra.
 4. Under varje uppgiftstyp kan du välja vem som ska kunna se dessa uppgifter.
 5. Välj något av följande:
  • Om du vill göra informationen privat klickar du på Bara du Privat. Tryck för att redigera för vem informationen visas
  • Om du vill göra informationen synlig för vem som helst klickar du på Alla Personer.

Lägga till, redigera eller ta bort personliga uppgifter

Obs! Vissa uppgifter går inte att ta bort från Google-kontot. Du kan till exempel redigera men inte ta bort ditt namn och födelsedatum.

 1. Öppna Google-kontot.
 2. Klicka på Personliga uppgifter till vänster.
 3. Klicka på Öppna Om mig under Välj vad som visas för andra.
 4. Ändra uppgifterna:
  • Lägga till: Klicka på Lägg till användare Lägg till vid varje kategori där du vill lägga till information.
  • Redigera: Klicka på uppgifterna du vill ändra och sedan på Redigera Redigera
   • Tips! Om du har ändrat namn nyligen kan du behöva vänta innan du kan ändra det igen.
  • Ta bort: Klicka på uppgiften du vill ta bort och sedan på Ta bort Radera.
 5. Följ anvisningarna på skärmen.
Tips! Om du vill ändra andra kontouppgifter, t.ex. lösenordet, öppnar du Google-kontot.

Se och hantera dina profiler i Googles tjänster

I vissa av Googles tjänster har du en profil som är synlig för andra som använder tjänsten. Du hittar profilerna för vissa tjänster i ditt Google-konto.

 1. Öppna Google-kontot.
 2. Klicka på Personliga uppgifter till vänster.
 3. Scrolla till Dina profiler. Tryck sedan på Visa profiler.
 4. Välj en tjänst för att visa profilinformationen.
 5. Öppna tjänsten för att hantera profilinformationen.

Mer om dina uppgifter

Vilken information kan visas?

Det här är några uppgifter som du kan visa eller dölja för andra som använder Googles tjänster:

 • Födelsedatum
 • Kön
 • Information om anställning, t.ex. din arbetsplats
 • Personliga kontaktuppgifter och kontaktuppgifter till arbetet
 • Platser där du har bott
 • Uppgifter om din utbildning

Följande uppgifter kan visas för andra som du kontaktar eller delar något med:

 • Namn
 • Smeknamn
 • Profilbild
 • Bakgrundsfoto
 • Ditt Google-kontos e-postadress

Tips! Namnet och profilbilden på sidan Om mig visas i de flesta av Googles tjänster. Om du använder ett annat namn eller en annan profilbild i vissa av Googles tjänster visas de fortfarande där.

Var kan denna information visas?

Uppgifter i Google-kontot som du gör synliga för alla visas på ett antal ställen:
 • I tjänster från Google där du kontaktar andra, som Google Chat och Gmail.
 • I tjänster från Google där du skapar innehåll, som Maps, Play och YouTube.

Vem som kan se dina uppgifter

 • Privat: visas endast för dig.
 • Alla: synlig för alla.
 • Personer som du interagerar med: synlig för personer du interagerar med, till exempel via chatt eller fotoalbum som delas i Google Foto.
 • Din organisation: synlig för alla i din organisation, till exempel jobbet eller skolan. 
 • Familj: synlig för alla i din familjegrupp.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
false
true
true
70975
false
false