Ako ovládať, ktoré informácie o vás vidia ostatní v službách Googlu

Niektoré údaje môžete vo svojom účte Google nastaviť ako súkromné alebo sprístupniť všetkým. Týmto spôsobom môžete ovládať, kto vidí v službách Googlu informácie, ako sú váš dátum narodenia alebo telefónne číslo.

Ako vybrať údaje na zobrazenie

Ostatní ľudia, ktorí používajú služby alebo zariadenia Googlu, kde sa zobrazuje profil vášho účtu Google, si môžu pozrieť vaše meno a profilovú fotku.
 1. Prejdite do svojho účtu Google.
 2. Vľavo kliknite na Osobné údaje.
 3. V sekcii Čo uvidia ostatní kliknite na Prejsť do sekcie O mne.
 4. Pod typom údajov môžete vybrať, komu sa vaše údaje aktuálne zobrazujú.
 5. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  • Ak chcete údaje nastaviť ako súkromné, kliknite na Iba vy Súkromné informácie, klepnutím upravte, komu sa zobrazia.
  • Ak chcete informácie sprístupniť všetkým, kliknite na Ktokoľvek Ľudia.

Upraviť osobné údaje

Ako pridať, upraviť alebo odstrániť osobné údaje

Dôležité: Niektoré informácie z vášho účtu Google nie je možné odstrániť. Môžete napríklad upraviť svoje meno a dátum narodenia, ale nemôžete ich odstrániť.

 1. Prejdite do svojho účtu Google.
 2. Vľavo kliknite na Osobné údaje.
 3. V sekcii Čo uvidia ostatní kliknite na Prejsť do sekcie O mne.
 4. Zmeňte svoje údaje:
  • Pridanie: v prípade každej kategórie, do ktorej chcete pridať informácie, kliknite na Pridať používateľa Pridať.
  • Úprava: kliknite na informácie, ktoré chcete zmeniť, a potom na Upraviť Upraviť.
   • Tip: Ak ste si nedávno zmenili meno, možno bude potrebné pred jeho opätovnou zmenou určitý čas počkať.
  • Odstránenie: kliknite na informácie, ktoré chcete vymazať, a potom na Odstrániť Odstrániť.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Upraviť osobné údaje

Tip: Ak si chcete zmeniť iné údaje účtu, napríklad heslo, prejdite do svojho účtu Google.

Zobrazenie a správa profilov v službách Googlu

V niektorých službách Googlu máte profil, ktorý je viditeľný pre ich ostatných používateľov. Svoje profily niektorých služieb nájdete vo svojom účte Google. 

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. Vľavo kliknite na Osobné údaje.
 3. Posuňte sa na Vaše profily. Potom kliknite na Zobraziť profily.
 4. Výberom služby si zobrazte svoje profilové údaje.
 5. Ak ich chcete spravovať, prejdite do príslušnej služby.

Objaviteľnosť profilu

Dôležité: Objaviteľnosť profilu nie je k dispozícii pre používateľov EDU.

Keď vás ľudia vyhľadávaniu podľa telefónneho čísla alebo e‑mailovej adresy v produktoch a službách Googlu, objaviteľnosť profilu pomôže určiť, čo nájdu. Pri jej nastavení vyberáte, či vašu profilovú fotku a celé alebo skrátené meno uvidia ľudia s vašimi kontaktnými údajmi, s ktorými ste v službách Googlu neinteragovali. Po interakcii, napríklad počas komunikácie v službe Google Chat alebo zdieľania albumu vo Fotkách Google, príslušná osoba zvyčajne uvidí vaše celé meno aj profilovú fotku z vášho účtu Google.

Objaviteľnosť profilu vám umožňuje:

 • zvoliť, či chcete používať svoje meno z hlavného profilu alebo jeho skrátenú verziu;
 • zobraziť alebo skryť svoju profilovú fotku.

Správa objaviteľnosti profilu

Dôležité: Ak chcete umožniť ľuďom nájsť vás podľa telefónneho čísla, zapnite Umožniť ľuďom nájsť vás podľa telefónneho čísla v svojich nastaveniach telefónneho čísla.

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. Vľavo kliknite na Osobné údaje.
 3. V sekcii Vaše profily kliknite na Zobraziť profily.
 4. Pod svojou fotkou a menom kliknite na Nastavenia objaviteľnosti profilu.
 5. Zapnite Objaviteľnosť profilu.
 6. Ak chcete upraviť, ako sa vaše meno a fotka zobrazujú v profile, kliknite na Zmeniť.

Ďalšie podrobnosti o vašich informáciách

Aké údaje je možné zobraziť

Nižšie sú uvedené informácie, ktoré môžete zobraziť ostatným ľuďom používajúcim služby Googlu alebo ich pred nimi skryť:

 • dátum narodenia;
 • pohlavie;
 • informácie o zamestnaní, napríklad kde pracujete;
 • osobné a pracovné kontaktné údaje;
 • miesta vášho pobytu;
 • informácie o vzdelaní.

Ľuďom, ktorých kontaktujete alebo s ktorými zdieľate obsah, môžete zobraziť nasledujúce informácie:

 • meno;
 • prezývka;
 • profilová fotka;
 • titulná fotka;
 • váš e‑mail účtu Google.

Tip: Meno a profilová fotka z vašej stránky O mne sa budú zobrazovať vo väčšine služieb Googlu. Ak v niektorých službách Googlu používate iné meno alebo profilovú fotku, naďalej ich tam uvidíte.

Kde sa môžu tieto údaje zobraziť

Údaje vo vašom účte Google, ktoré sprístupníte všetkým, sa dajú nájsť na niekoľkých miestach:
 • v službách Googlu, kde kontaktujete iných ľudí, ako sú Google Chat a Gmail;
 • v službách Googlu, kde vytvárate obsah, ako sú Mapy, Play a YouTube.

Kto si môže zobraziť vaše informácie

 • Súkromné: viditeľné iba pre vás.
 • Všetci: viditeľné pre všetkých.
 • Ľudia, s ktorými komunikujete: viditeľné pre ľudí, s ktorými komunikujete, napríklad četom a prostredníctvom fotoalbumov zdieľaných vo Fotkách Google.
 • Vaša organizácia: viditeľné pre všetkých vo vašej organizácii, napríklad v práci alebo škole. 
 • Rodina: viditeľné pre všetkých členov rodinnej skupiny.

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka