Ako ovládať, ktoré informácie o vás vidia ostatní v službách Googlu

Niektoré údaje môžete vo svojom účte Google nastaviť ako súkromné alebo sprístupniť všetkým. Týmto spôsobom môžete ovládať, kto vidí v službách Googlu informácie, ako sú váš dátum narodenia alebo telefónne číslo.

Ako pridať, upraviť alebo odstrániť osobné údaje

 1. Prejdite do svojho účtu Google.
 2. Vľavo kliknite na Osobné údaje.
 3. V časti Čo uvidia ostatní kliknite na Prejsť do časti O mne.
 4. Zmeňte svoje údaje:
  • Pridanie: V prípade každej kategórie, do ktorej chcete pridať údaje, kliknite na Pridať používateľaPridať. 
  • Úprava: Kliknite na údaje, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na Upraviť Upraviť
   • Tip: Ak ste si nedávno zmenili meno, možno bude potrebné pred jeho opätovnou zmenou určitý čas počkať.
  • Odstránenie: Kliknite na údaje, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na Odstrániť Odstrániť.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Tip: Ak si chcete zmeniť iné údaje účtu, napríklad heslo, prejdite do svojho účtu Google.

Ako vybrať údaje na zobrazenie

Vaše meno a profilovú fotku môžu vidieť ostatní používatelia služieb Googlu, v ktorých sa zobrazuje váš hlavný profil účtu Google, a to aj pri komunikácii či zdieľaní obsahu.
Tip: V prípade ďalších údajov, ktoré pridáte, môžete nastaviť, či budú súkromné alebo sprístupnené všetkým.
 1. Prejdite do svojho účtu Google.
 2. Vľavo kliknite na Osobné údaje.
 3. V časti Čo uvidia ostatní kliknite na Prejsť do časti O mne.
 4. Pod typom údajov môžete vybrať, komu sa vaše údaje aktuálne zobrazujú.
 5. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  • Ak chcete údaje nastaviť ako súkromné, kliknite na Iba vy Súkromné informácie, klepnutím upravte, komu sa zobrazia
  • Ak chcete údaje sprístupniť všetkým, kliknite na Ktokoľvek Ľudia.

Zobrazenie a správa profilov v službách Googlu

V niektorých službách Googlu máte profil, ktorý je viditeľný pre ich ostatných používateľov. Svoje profily niektorých služieb nájdete vo svojom účte Google.

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. Vľavo kliknite na Osobné údaje.
 3. Posuňte zobrazenie na Vaše profily. Potom klepnite na Zobraziť profily.
 4. Výberom služby si zobrazte svoje profilové údaje.
 5. Ak ich chcete spravovať, prejdite do príslušnej služby.

Ďalšie podrobnosti o vašich údajoch

Aké údaje je možné zobraziť

Nižšie sú uvedené informácie, ktoré môžete zobraziť ostatným ľuďom používajúcim služby Googlu alebo ich pred nimi skryť:

 • dátum narodenia;
 • pohlavie;
 • informácie o zamestnaní, napríklad kde pracujete;
 • osobné a pracovné kontaktné údaje;
 • miesta vášho pobytu;
 • informácie o vzdelaní.

Ľuďom, ktorých kontaktujete alebo s ktorými zdieľate obsah, môžete zobraziť nasledujúce informácie:

 • meno;
 • prezývka;
 • profilová fotka;
 • titulná fotka;
 • váš e‑mail účtu Google.

Tip: Meno a profilová fotka z vašej stránky O mne sa budú zobrazovať vo väčšine služieb Googlu. Ak v niektorých službách Googlu používate iné meno alebo profilovú fotku, naďalej ich tam uvidíte.

Kde sa môžu tieto údaje zobraziť

Údaje vo vašom účte Google, ktoré sprístupníte všetkým, sa dajú nájsť na niekoľkých miestach:
 • v službách Googlu, kde kontaktujete iných ľudí, ako sú Google Chat a Gmail;
 • v službách Googlu, kde vytvárate obsah, ako sú Mapy, Play a YouTube.

Kto si môže zobraziť vaše informácie

 • Súkromné: viditeľné iba pre vás.
 • Všetci: viditeľné pre všetkých.
 • Ľudia, s ktorými komunikujete: viditeľné pre ľudí, s ktorými komunikujete, napríklad četom a prostredníctvom fotoalbumov zdieľaných vo Fotkách Google.
 • Vaša organizácia: viditeľné pre všetkých vo vašej organizácii, napríklad v práci alebo škole. 
 • Rodina: viditeľné pre všetkých členov rodinnej skupiny.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
70975
false
false