Jak ovlivnit, co o vás vidí ostatní uživatelé ve službách Google

Určité údaje v účtu Google můžete nastavit jako soukromé, veřejné nebo je sdílet jen s určitými lidmi. Takto budete mít kontrolu nad tím, kdo ve službách Google uvidí informace, jako je vaše datum narození nebo telefonní číslo.

Výběr údajů ke sdílení

Vaše jméno a fotku (pokud nějakou přidáte) mohou zobrazit ostatní uživatelé služeb Google, a to i v případě, kdy spolu komunikujete nebo sdílíte obsah. 

 1. V účtu Google přejděte do sekce Něco o mně.
 2. Pod údaji nebo vedle údajů, které chcete nastavit, vyberte ikonu. Tato ikona udává, kdo aktuálně může tyto údaje zobrazit.
 3. Zvolte, s kým chcete tyto údaje sdílet, nebo vyberte možnost Soukromé.

Přidání, úprava a smazání osobních údajů

 1. V účtu Google přejděte do sekce Něco o mně.
 2. Změňte údaje:
  • Přidání: Vpravo dole klikněte na Přidat Přidat.
  • Úprava: Vedle typu údajů klikněte na Upravit UpravitPoznámka: Pokud jste si nedávno změnili jméno, před další změnou bude nejspíš nutné nějaký čas počkat.
  • Smazání: Vedle typu údajů klikněte na Upravit Upravit. Vedle požadované informace klikněte na Odstranit Odstranit.
 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li změnit jiné informace o účtu (např. heslo), přejděte do účtu Google.

Další podrobnosti o vašich údajích

Jaké údaje lze sdílet

Níže uvádíme údaje, které můžete zobrazovat ostatním uživatelům služeb Google, nebo je před nimi skrýt:

 • Datum narození
 • Gender
 • Informace o zaměstnání (např. kde pracujete)
 • Soukromé a pracovní kontaktní údaje
 • Místa, která jste navštívili
 • Informace o dosaženém vzdělání

Lidem, které kontaktujete nebo s nimi sdílíte obsah, se mohou zobrazovat následující údaje:

 • Vaše jméno
 • Přezdívka
 • Popis
 • Profilová fotka
 • Titulní fotka
 • Vaše e-mailová adresa

Poznámka: Jméno a fotka na stránce Něco o mně se budou zobrazovat ve většině služeb Google. Pokud v některých službách Google používáte jiné jméno nebo profilovou fotku, výše uvedenými změnami nebudou ovlivněny.

Kde se tyto údaje zobrazují

Údaje přidané do účtu Google se mohou zobrazovat na několika místech:

 • Ve službách Google jako Hangouts nebo Gmail, ve kterých můžete kontaktovat ostatní uživatele.
 • Ve službách Google jako Play nebo YouTube, když sdílíte obsah.
 • V profilu Google+ (pokud jste si jej vytvořili).

Zobrazení náhledu údajů, jak je uvidí ostatní uživatelé

 1. V účtu Google přejděte do sekce Něco o mně.
 2. Vlevo nahoře vyberte nabídku Nabídka a poté Náhled.

Uživatelé, kteří si vaše údaje budou prohlížet, mohou vidět jiný obsah, než jaký se zobrazí v náhledu. Co uvidí, závisí na následujících okolnostech:

 • S kým údaje sdílíte.
 • Jaké údaje o vás aplikace zobrazuje.