Контролиране на информацията, която другите хора виждат за вас в услугите на Google

Можете да направите част от информацията в профила си в Google частна или видима за всички. По този начин контролирате кой вижда съответните данни (например рождената ви дата и телефонния ви номер) в услугите на Google.

Избиране каква информация да се показва

Другите хора, които използват услугите ни или устройствата, на които се показва потребителският ви профил в Google, могат да проверят името и снимката на потребителския ви профил.
 1. Отворете профила си в Google.
 2. Кликнете върху Лични данни вляво.
 3. Под „Изберете какво да виждат другите хора“ кликнете върху Към „Всичко за мен“.
 4. Под даден тип информация можете да изберете кой да я вижда.
 5. Изберете едно от следните:
  • За да направите информацията частна, кликнете върху „Само вие“ Частно – докоснете, за да редактирате кой може да вижда тази информация.
  • За да направите информацията видима за всички, кликнете върху „Всички“ Хора.

Редактиране на личната информация

Добавяне, редактиране или премахване на лична информация

Важно: Част от информацията не може да бъде премахната от профила ви в Google. Например можете да редактирате името си и датата си на раждане, но не можете да ги премахнете.

 1. Отворете профила си в Google.
 2. Кликнете върху Лични данни вляво.
 3. Под „Изберете какво да виждат другите хора“ кликнете върху Към „Всичко за мен“.
 4. Променете информацията си:
  • Добавяне: За всяка категория, към която искате да добавите информация, кликнете върху Добавяне Добавяне на потребител.
  • Редактиране: Изберете информацията, която искате да промените, и кликнете върху иконата за редактиране Редактиране.
   • Съвет: Ако наскоро сте променили името си, може да се наложи да изчакате, преди да имате възможност да го редактирате отново.
  • Премахване: Изберете информацията, която искате да премахнете, и кликнете върху иконата на кошче Изтриване.
 5. Изпълнете стъпките на екрана.

Редактиране на личната информация

Съвет: Отворете профила си в Google, за да промените друга информация за него, като например паролата си.

Преглед и управление на потребителските ви профили в услугите на Google

В някои услуги на Google имате потребителски профил, който е видим за другите хора, използващи съответната услуга. В профила си в Google можете да намерите потребителските си профили за някои услуги.

 1. Отворете профила си в Google.
 2. Кликнете върху Лични данни вляво.
 3. Превъртете до „Вашите потребителски профили“. След това кликнете върху Вижте потребителските профили.
 4. Изберете дадена услуга, за да видите информацията за потребителския си профил.
 5. Отворете услугата, за да управлявате съответната информация.

Откриване на потребителския профил

Важно: Функцията за откриване на потребителския профил не е налице за потребителите на EDU.

Когато хората ви търсят в продуктите и услугите на Google чрез телефонния номер или имейл адреса ви, функцията за откриване на потребителския профил помага да се определи какво ще намерят. При настройването ѝ решавате дали хората, с които не сте взаимодействали в услугите на Google, но които разполагат с информация за връзка с вас, да виждат снимката на потребителския ви профил и пълното или съкратеното ви име. След като взаимодействате с даден човек, например докато общувате в Google Chat или като споделите албум в Google Снимки, той обикновено ще вижда пълното ви име и снимката на потребителския ви профил в Google.

Функцията за откриване на потребителския профил ви дава възможност:

 • да използвате името от основния си потребителски профил или съкратена версия на името си;
 • да покажете или скриете снимката на потребителския си профил.

Управление на откриването на потребителския профил

Важно: За да могат хората да ви намират чрез телефонен номер, включете опцията Разрешаване на хората да ви намират чрез телефонен номер в настройките за телефонния си номер.

 1. Отворете профила си в Google.
 2. Кликнете върху Лични данни вляво.
 3. Под „Вашите потребителски профили“ кликнете върху Преглед на потребителските профили.
 4. Под снимката и името си кликнете върху опцията за настройки на откриването на потребителския профил.
 5. Включете Откриване на потребителския профил.
 6. За да редактирате това как се показват името и снимката ви в потребителския профил, кликнете върху Промяна.

Повече подробности за информацията ви

Каква информация може да се показва

Ето част от информацията, която можете да направите видима или скрита за другите хора, които използват услугите на Google:

 • датата ви на раждане;
 • пола ви;
 • информация за работата, като например къде работите;
 • лична и служебна информация за връзка;
 • места, където сте живели;
 • информация за образованието.

Следната информация може да е видима за хората, с които се свързвате или споделяте съдържание:

 • името ви;
 • псевдоним;
 • снимка на потребителския профил;
 • основна снимка;
 • имейл адрес за профила ви в Google.

Съвет: Името и снимката на потребителския профил на страницата „Всичко за мен“ ще се показват в повечето услуги на Google. Ако използвате друго име или снимка на потребителския профил в определени наши услуги, ще продължите да ги виждате там.

Къде може да се показва тази информация

Информацията в профила ви в Google, която сте направили видима за всички, може да бъде намерена на следните места:
 • в наши услуги, в които можете да се свързвате с други хора, като например Google Chat и Gmail;
 • в наши услуги, в които създавате съдържание, като например Карти, Google Play и YouTube.

Кой може да вижда информацията ви

 • Частно: Вижда се само от вас.
 • Всички: Вижда се от всички хора.
 • Хората, с които взаимодействате: Вижда се от хората, с които взаимодействате, като например чрез Chat и фотоалбумите, споделени в Google Снимки.
 • Организацията ви: Вижда се от всички в организацията, като например работното място или учебното ви заведение.
 • Семейство: Вижда се от всички в семейната ви група.

Сродни ресурси

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню