Контролиране на информацията, която другите хора виждат за вас в услугите на Google

Можете да направите част от информацията в профила си в Google частна или обществена, както и да я споделите с определени хора. По този начин контролирате кой вижда съответните данни (например рождената ви дата и телефонния ви номер) в услугите на Google.

Изберете каква информация да споделяте

Името и снимката ви (ако решите да добавите такава) могат да се виждат от други хора, които използват услугите на Google, включително когато общувате или споделяте съдържание. 

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението „Настройки“ и след това Google Профил в Google.
 2. В горната част докоснете Лични данни.
 3. Под „Изберете какво да виждат другите хора“ докоснете Към „Всичко за мен“.
 4. Докоснете иконата до даден тип информация. Иконата показва кой понастоящем вижда тези данни.
 5. Изберете с кого да се споделя информацията или посочете Частно.

Добавяне, редактиране или изтриване на лична информация

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението „Настройки“ и след това Google Профил в Google.
 2. В горната част докоснете Лични данни.
 3. Под „Изберете какво да виждат другите хора“ докоснете Към „Всичко за мен“.
 4. Променете информацията си:
  • Добавяне: Докоснете Добавяне долу вдясно.
  • Редактиране: Докоснете Редактиране до даден тип информация. Забележка: Ако наскоро сте променили името си, може да се наложи да изчакате, преди да го промените отново.
  • Изтриване: Докоснете иконата за редактиране Редактиране до даден тип данни и след това – Премахване до конкретната информация.
 5. Изпълнете стъпките на екрана.

За да промените друга информация за профила, като например паролата си, отворете профила си в Google.

Повече подробности за информацията ви

Каква информация може да се споделя

Ето част от информацията, която можете да направите видима или скрита за другите хора, които използват услугите на Google:

 • датата ви на раждане;
 • пола ви;
 • информация за работата, като например къде работите;
 • лична и служебна информация за връзка;
 • посетените от вас места;
 • информация за образованието.

Следната информация може да е видима за хората, с които се свързвате или споделяте съдържание:

 • името ви;
 • псевдоним;
 • снимката на потребителския профил;
 • основната снимка;
 • имейл адресът ви.

Името и снимката на страницата „Всичко за мен“ ще се показват в повечето услуги на Google. Ако сте избрали друго име или снимка на потребителския профил в определени наши услуги, ще продължите да ги виждате там.

Къде се показва тази информация

Информацията, която сте добавили към профила си в Google, може да се показва на няколко места:

 • в наши услуги, като например Hangouts и Gmail, в които можете да се свързвате с други хора;
 • в наши услуги, като например Google Play и YouTube, когато споделяте съдържание;

Визуализиране на начина, по който информацията ви се показва на другите хора

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението „Настройки“ и след това Google Профил в Google.
 2. В горната част докоснете Лични данни.
 3. Под „Изберете какво да виждат другите хора“ докоснете Към „Всичко за мен“.
 4. Горе вляво докоснете иконата за меню Меню и след това Визуализация.

Другите хора, които преглеждат информацията ви, може да виждат съдържание, различно от показаното тук. Това зависи от:

 • с кого каква информация сте споделили;
 • каква информация за вас показва приложението.