ข้อความ "การยืนยันการนำ Gmail ออก"

คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากมีผู้ขอให้นำ Gmail ออกจากบัญชี Google ของคุณ อีเมลนี้จะขอให้คุณยืนยันการลบ Gmail ออกจากบัญชี Google โดยคลิกลิงก์ที่ให้ไว้

หากคุณไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงนี้หรือต้องการเก็บ Gmail ไว้ในบัญชี ก็ไม่ต้องทำเนินการใดๆ และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในบัญชีของคุณ

หากคุณเลือกลบ Gmail ออกจากบัญชี โปรดทราบว่าคุณจะลงชื่อสมัครใช้ Gmail ด้วยชื่อผู้ใช้เดียวกันนี้ไม่ได้ในอนาคต

หากยังลงชื่อเข้าใช้บัญชีได้ ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยให้บัญชี

หากลงชื่อเข้าใช้บัญชีไม่ได้ ให้ทำดังนี้

  1. ทำตามขั้นตอนเพื่อกู้คืนบัญชี
  2. รีเซ็ตรหัสผ่านเมื่อมีข้อความแจ้ง เลือกรหัสผ่านที่รัดกุมที่ยังไม่เคยใช้กับบัญชีนี้ ดูวิธีสร้างรหัสผ่านที่รัดกุม
hc_author_accounts

นิคเป็นผู้เชี่ยวชาญของ Accounts และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงหน้านี้ให้เขาที่ด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร