Khôi phục Tài khoản Google

Nếu đã xóa Tài khoản Google, bạn có một khoảng thời gian ngắn để tìm cách khôi phục tài khoản đó. Để biết bạn có thể khôi phục tài khoản của mình hay không, hãy làm theo các bước bên dưới:

  1. Truy cập trang hỗ trợ mật khẩu.
  2. Chọn Tôi đang gặp sự cố khác khi đăng nhập.
  3. Thực hiện theo các bước trên màn hình để xác minh danh tính của bạn.

Lưu ý: Bạn có thể không khôi phục được tài khoản của mình nếu bạn đã liên kết địa chỉ email khác như Hotmail hoặc Yahoo với Tài khoản Google của mình.

hc_author_kelly

Kaley là thành viên của nhóm hỗ trợ tài khoản đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Vui lòng cung cấp đề xuất về cách cải thiện bài viết của cô ấy ở phía dưới.

Bài viết này có hữu ích không?