Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Khôi phục Tài khoản Google bị xóa gần đây

Nếu đã xóa Tài khoản Google, bạn có một khoảng thời gian ngắn để tìm cách khôi phục tài khoản đó. Sau đó, bạn có thể đăng nhập vào Gmail, Google Play và các sản phẩm khác của Google bằng tài khoản này.

Để biết liệu bạn có thể khôi phục tài khoản của mình hay không:

  1. Truy cập trang hỗ trợ mật khẩu.
  2. Chọn Tôi đang gặp sự cố khác khi đăng nhập.
  3. Làm theo các bước trên màn hình để xác minh danh tính và cố gắng khôi phục tài khoản của bạn.

Lưu ý: Bạn có thể không khôi phục được tài khoản của mình nếu bạn đã liên kết địa chỉ email khác như Hotmail hoặc Yahoo với Tài khoản Google của mình.

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.