Återställa ett Google-konto

Om du har raderat ett Google-konto kan du försöka återställa det inom en kort tidsperiod. Kontrollera om det går att återställa kontot genom att följa anvisningarna nedan.

  1. Besök sidan för lösenordshjälp.
  2. Välj Jag har andra problem med att logga in.
  3. Verifiera din identitet genom att följa stegen på skärmen.

Obs! Det kan hända att det inte går att återställa ett Google-konto om det har länkats till en annan e-postadress, till exempel från Hotmail eller Yahoo.