Oporavak nedavno izbrisanog Google računa

Ako ste izbrisali svoj Google račun, možete ga oporaviti u roku od dva do tri tjedna. Ako se vaš račun obnovi, moći ćete se prijaviti na uobičajen način na Gmail, Google Play i druge Googleove proizvode.

  1. Slijedite upute za oporavak računa. Morat ćete odgovoriti na neka pitanja da biste potvrdili da je to vaš račun.
  2. Ako oporavite račun, izradite zaporku koju još niste upotrebljavali za taj račun. Saznajte kako izraditi snažnu zaporku.
I dalje ne možete pristupiti računu? Razmislite o ponovnoj izradi izgubljenog računa.