Lưu, quản lý và bảo vệ mật khẩu của bạn

Trình quản lý mật khẩu giúp bạn dễ dàng sử dụng một mật khẩu mạnh và duy nhất cho mọi tài khoản của bạn trên mạng. Khi bạn sử dụng Trình quản lý mật khẩu, các mật khẩu sẽ được lưu trong Tài khoản Google của bạn.

Bạn có thể sử dụng Trình quản lý mật khẩu để:

 • Tạo và lưu các mật khẩu mạnh và duy nhất mà bạn không cần phải nhớ.
 • Bảo vệ tất cả mật khẩu bạn đã lưu bằng tính năng bảo mật tích hợp sẵn.
 • Tự động điền mật khẩu từ Tài khoản Google của bạn.

Cách Trình quản lý mật khẩu có thể cải thiện khả năng bảo mật trực tuyến cho tài khoản của bạn

Cách quản lý mật khẩu an toàn hơn

Đánh cắp mật khẩu là một trong những cách phổ biến nhất khiến tài khoản bị xâm phạm.

Để bảo vệ các tài khoản của bạn, Trình quản lý mật khẩu có thể:

 • Đề xuất mật khẩu mạnh và duy nhất để tránh nhiều tài khoản bị xâm phạm do một mật khẩu bị đánh cắp.
 • Thông báo cho bạn về những mật khẩu không an toàn. Nếu mật khẩu bạn đã lưu bị lộ trên Internet, Trình quản lý mật khẩu có thể giúp bạn thay đổi mọi mật khẩu không an toàn.
 • Giúp chặn hành vi truy cập trái phép. Mật khẩu của bạn được lưu trữ sau lớp bảo mật tích hợp sẵn của Google bằng công nghệ mã hoá. Để xem mật khẩu, bạn cần đăng nhập lại.

Mẹo: Để tăng cường bảo mật cho mật khẩu đã lưu, bạn có thể thêm thông tin khôi phụcbật tính năng Xác minh 2 bước.

Sử dụng Trình quản lý mật khẩu của Google

Đối với ứng dụng Android

Bắt đầu

Lưu ý: Các bước sau có thể khác nhau tùy theo thiết bị bạn đang dùng. Bạn cũng có thể tìm “dịch vụ tự động điền” trong ứng dụng cài đặt để chuyển thẳng đến phần cài đặt này.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt.
 2. Di chuyển xuống rồi nhấn vào Hệ thống sau đó Ngôn ngữ và phương thức nhập.
 3. Nhấn vào Nâng cao sau đó Dịch vụ tự động điền sau đó Dịch vụ tự động điền.
 4. Nhấn vào Google sau đó OK.
 5. Nhấn vào biểu tượng Quay lại Quay lại sau đó Nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt
 6. Nhớ bật chế độ Sử dụng tính năng Tự động điền bằng Google.
 7. Xác nhận rằng tài khoản được liệt kê trong phần "Tài khoản" là tài khoản bạn muốn sử dụng.

Tạo và lưu mật khẩu mạnh

Khi bạn tạo tài khoản mới trên một ứng dụng, Android có thể đề xuất và lưu một mật khẩu mạnh.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy nhấn vào trường tạo mật khẩu. 
 2. Ngay phía trên bàn phím, hãy nhấn vào biểu tượng Mật khẩu Mật khẩu sau đó Tạo mật khẩu và lưu vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Điền tên người dùng của bạn rồi nhấp vào Lưu mật khẩu.

Đăng nhập bằng một mật khẩu đã lưu

Nếu trước đây bạn đã lưu mật khẩu cho một ứng dụng, Android có thể giúp bạn đăng nhập trong những lần tiếp theo.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng mà bạn muốn đăng nhập. Bạn có thể cần truy cập vào trang đăng nhập của ứng dụng.
 2. Nhấn vào trường tên người dùng rồi chọn hoặc nhập tên người dùng của bạn.
 3. Nhấn vào trường mật khẩu.
 4. Ở bên phải, phía trên bàn phím, hãy nhấn vào biểu tượng Mật khẩu Mật khẩu sau đó Chọn một mật khẩu đã lưu.
  • Nếu biểu tượng Mật khẩu Mật khẩu không xuất hiện, hãy nhấn và giữ trường mật khẩu. Sau đó, hãy nhấn vào Tự động điền sau đó Chọn một mật khẩu đã lưu.
 5. Nhấn vào tên của ứng dụng bạn muốn đăng nhập.

 Đối với Chrome

Tạo và lưu mật khẩu mạnh

Khi bạn tạo tài khoản mới trên một trang web, Chrome có thể đề xuất một mật khẩu mạnh và duy nhất. Nếu bạn sử dụng mật khẩu đề xuất, mật khẩu đó sẽ tự động được lưu.

Khi bạn nhập mật khẩu mới vào một trang web, Chrome có thể hỏi xem bạn có muốn lưu mật khẩu đó không. Để chấp nhận, hãy nhấp vào Lưu.

 • Để xem mật khẩu đã nhập: Chọn biểu tượng Xem trước Xem trước.
 • Nếu có nhiều mật khẩu trên trang này: Chọn biểu tượng Mũi tên xuống . Sau đó, hãy chọn mật khẩu mà bạn muốn Chrome lưu.
 • Nếu tên người dùng của bạn trống hoặc không chính xác: Chọn hộp văn bản bên cạnh "Tên người dùng". Sau đó, hãy nhập tên người dùng mà bạn muốn Chrome lưu.
 • Nếu bạn muốn lưu một mật khẩu khác: Chọn hộp văn bản bên cạnh "Mật khẩu". Sau đó, hãy nhập mật khẩu mà bạn muốn Chrome lưu.

Nếu Chrome không đề xuất lưu mật khẩu

Hãy lưu mật khẩu nếu Chrome không yêu cầu bạn lưu mật khẩu tự động

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome .
 2. Nhập thông tin của bạn vào trang web mà bạn muốn lưu mật khẩu.
 3. Ở bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấp vào biểu tượng Mật khẩu Mật khẩu sau đó Lưu.

Nếu bạn không nhìn thấy biểu tượng Mật khẩu Mật khẩu , hãy xóa mật khẩu của bạn rồi thử đăng nhập lại.

Bắt đầu hoặc ngừng lưu mật khẩu

Theo mặc định, Chrome sẽ đề xuất lưu mật khẩu của bạn. Bạn có thể bật hoặc tắt chế độ lưu mật khẩu trong Tài khoản Google hoặc trong Chrome:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm.
 3. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Mật khẩu
 4. Bật hoặc tắt chế độ Lưu mật khẩu.

Đăng nhập bằng một mật khẩu đã lưu

Nếu bạn đã lưu mật khẩu khi truy cập một trang web lần trước, thì Chrome có thể giúp bạn đăng nhập trong những lần tiếp theo. 

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Truy cập vào trang web mà trước đây bạn đã truy cập.
 3. Chuyển đến biểu mẫu đăng nhập của trang web đó.
 • Nếu bạn đã lưu một tên người dùng và mật khẩu cho trang web đó: Chrome có thể tự động điền vào biểu mẫu đăng nhập.
 • Nếu bạn đã lưu nhiều tên người dùng và mật khẩu: Chọn trường tên người dùng rồi chọn thông tin đăng nhập mà bạn muốn sử dụng.
 • Nếu Chrome không đề xuất mật khẩu mà bạn đã lưu: Nhấn vào biểu tượng Mật khẩu Mật khẩu để xem các mật khẩu có thể sử dụng.

Mẹo: Để truy cập Trình quản lý mật khẩu nhanh hơn, hãy chuyển đến phần cài đặt trình quản lý mật khẩu rồi thêm lối tắt vào màn hình chính. 

Quản lý và bảo mật mật khẩu của bạn

Xem, xoá hoặc xuất mật khẩu đã lưu

Mật khẩu của bạn được lưu trong Tài khoản Google.

Để xem danh sách các tài khoản có mật khẩu được lưu, hãy truy cập vào passwords.google.comhoặcxem mật khẩu trong Chrome. Để xem mật khẩu, bạn cần đăng nhập lại.

 • Để xem mật khẩu: Chọn một tài khoản sau đó Xem trước Xem trước.
 • Để xoá mật khẩu: Chọn một tài khoản sau đó Xoá.
 • Để xuất mật khẩu: Chọn biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đóXuất mật khẩu.

Mẹo: Nếu sử dụng cụm mật khẩu đồng bộ hoá, bạn có thể xem mật khẩu của bạn trong phần cài đặt của Chrome.

Kiểm tra xem có mật khẩu nào không an toàn không

Bạn có thể cùng lúc kiểm tra tất cả mật khẩu mình đã lưu để xem các mật khẩu đó:

 • Có bị lộ trên Internet không
 • Có bị lộ trong một sự cố rò rỉ dữ liệu không
 • Có yếu và dễ đoán không
 • Có được dùng trên nhiều tài khoản không

Để kiểm tra các mật khẩu bạn đã lưu, hãy chuyển đến phần Kiểm tra mật khẩu.

Tìm hiểu thêm về tính năng Kiểm tra mật khẩu.

Thay đổi các chế độ cài đặt của Trình quản lý mật khẩu
 1. Truy cập vào passwords.google.com.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Tại đây, bạn có thể quản lý các chế độ cài đặt của mình.
  • Đề xuất lưu mật khẩu: Quản lý chế độ đề xuất lưu mật khẩu trên Android và Chrome.
  • Quản lý các đề xuất đối với mật khẩu cho các trang web hoặc ứng dụng cụ thể: Bạn có thể chọn không bao giờ lưu mật khẩu cho các trang web cụ thể. Khi bạn được nhắc lưu mật khẩu, hãy chọn Không bao giờ. Nếu sau đó bạn quyết định lưu mật khẩu này, hãy chọn biểu tượng Xoá Xóa bên cạnh tên của trang web hoặc ứng dụng đó.
  • Tự động đăng nhập: Bạn có thể tự động đăng nhập vào các trang web và ứng dụng bằng thông tin bạn đã lưu. Bạn có thể tắt tính năng Tự động đăng nhập nếu muốn xác nhận trước khi đăng nhập.
  • Cảnh báo mật khẩu: Google có thể thông báo cho bạn khi phát hiện thấy mật khẩu bạn lưu bị lộ trên mạng.
  • Phương thức mã hoá trên thiết bị: Mã hoá mật khẩu của bạn trên thiết bị trước khi lưu vào Trình quản lý mật khẩu. Tìm hiểu cách mã hoá mật khẩu trên thiết bị. Người dùng Workspace không sử dụng được tính năng này.

Cách Trình quản lý mật khẩu xử lý dữ liệu của bạn

Trình quản lý mật khẩu thu thập một số thông tin để thực hiện các dịch vụ trên thiết bị của bạn. Một số chức năng trong số này sử dụng các dịch vụ của Google Play. Ví dụ: Trình quản lý mật khẩu thu thập thông tin này để phân tích và khắc phục sự cố:

 • Lượt xem trang và lượt nhấn trong ứng dụng
 • Nhật ký sự cố
 • Thông tin chẩn đoán

Dữ liệu được mã hoá trong quá trình chuyển dữ liệu.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
70975
false