จัดการรหัสผ่านที่บันทึกไว้ในบัญชี Google

 

ในการดูรหัสผ่านที่ได้บันทึกไว้ ให้ไปที่ passwords.google.com ซึ่งจะมีรายการบัญชีพร้อมรหัสผ่านที่บันทึกไว้

  • หากต้องการดูรหัสผ่าน ให้เลือก "แสดงตัวอย่าง" ดูตัวอย่าง
  • หากต้องการลบรหัสผ่าน ให้เลือก "ลบ" ลบ

หมายเหตุ: หากคุณใช้รหัสผ่านสำหรับการซิงค์ คุณจะไม่เห็นรหัสผ่านของคุณผ่านหน้านี้ แต่คุณสามารถดูรหัสผ่านในการตั้งค่าของ Chrome ได้

โดยค่าเริ่มต้น Chrome จะเข้ารหัสรหัสผ่านที่ซิงค์ด้วยคีย์ที่เก็บไว้ในบัญชี Google ของคุณ คุณเลือกที่จะเข้ารหัสข้อมูลที่ซิงค์ทั้งหมดด้วยรหัสผ่านสำหรับการซิงค์ที่แยกต่างหากแทนได้

ดูวิธีตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านสำหรับการซิงค์

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร