บันทึก จัดการ และปกป้องรหัสผ่านของคุณ

เครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google ช่วยให้คุณใช้รหัสผ่านที่รัดกุมและไม่ซ้ำกันสําหรับบัญชีออนไลน์ทั้งหมดของคุณได้โดยไม่ต้องยุ่งยาก เมื่อใช้เครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google ระบบจะบันทึกรหัสผ่านไว้ในบัญชี Google

เครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google สามารถใช้ทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • สร้างและบันทึกรหัสผ่านที่รัดกุมและไม่ซ้ำกันซึ่งคุณไม่ต้องจำ
 • ปกป้องรหัสผ่านที่บันทึกไว้ทั้งหมดด้วยการรักษาความปลอดภัยในตัว
 • ป้อนรหัสผ่านโดยอัตโนมัติจากบัญชี Google

เครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google ช่วยปรับปรุงความปลอดภัยทางออนไลน์ได้อย่างไร

วิธีจัดการรหัสผ่านที่ปลอดภัยกว่า

การขโมยรหัสผ่านเป็นสาเหตุที่พบบ่อยของการบุกรุกบัญชี

คุณสามารถใช้เครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google ดําเนินการต่อไปนี้เพื่อช่วยปกป้องบัญชี

 • แนะนํารหัสผ่านที่รัดกุมและไม่ซ้ำกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกบัญชีหลายบัญชีด้วยรหัสผ่านที่ถูกขโมยเพียงรหัสเดียว
 • แจ้งเตือนเกี่ยวกับรหัสผ่านที่ไม่ปลอดภัย หากมีคนเผยแพร่รหัสผ่านที่คุณบันทึกไว้นั้นในอินเทอร์เน็ต เครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google จะช่วยคุณเปลี่ยนรหัสผ่านที่ไม่ปลอดภัยได้
 • ช่วยบล็อกสิทธิ์เข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ระบบเก็บรหัสผ่านของคุณไว้ในการรักษาความปลอดภัยในตัวของ Google โดยใช้การเข้ารหัส หากต้องการดูรหัสผ่าน คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้กับรหัสผ่านที่บันทึกไว้ ให้เพิ่มข้อมูลการกู้คืนและเปิดการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน

ใช้เครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google

สำหรับแอป Android

เริ่มต้นใช้งาน

เคล็ดลับ: ขั้นตอนเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ หรือคุณจะหา "บริการป้อนข้อความอัตโนมัติ" ในแอปการตั้งค่าเพื่อไปยังการตั้งค่านี้โดยตรงก็ได้เช่นกัน

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. เลื่อนลงแล้วแตะระบบ จากนั้น ภาษาและการป้อนข้อมูล
 3. แตะขั้นสูง จากนั้น บริการป้อนข้อความอัตโนมัติจากนั้น บริการป้อนข้อความอัตโนมัติ
 4. แตะ Googleจากนั้น ตกลง
 5. แตะกลับ กลับ จากนั้น แตะการตั้งค่า การตั้งค่า
 6. ตรวจสอบว่าเปิดใช้การป้อนข้อความอัตโนมัติด้วย Google แล้ว
 7. ตรวจสอบว่าบัญชีที่แสดงใต้ "บัญชี" คือบัญชีที่คุณต้องการใช้

สร้างและบันทึกรหัสผ่านที่รัดกุม

Android สามารถแนะนําและบันทึกรหัสผ่านที่รัดกุมเมื่อคุณสร้างบัญชีใหม่ในแอป

 1. แตะช่องสร้างรหัสผ่านในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android 
 2. เหนือแป้นพิมพ์ ให้แตะรหัสผ่าน รหัสผ่าน จากนั้น สร้างรหัสผ่านและบันทึกไว้ในบัญชี Google
 3. กรอกชื่อผู้ใช้แล้วคลิกบันทึกรหัสผ่าน

ลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านที่บันทึกไว้

หากเคยบันทึกรหัสผ่านสําหรับแอปไว้ Android จะช่วยคุณลงชื่อเข้าใช้ได้

 1. เปิดแอปที่ต้องการลงชื่อเข้าใช้ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android คุณอาจต้องไปที่หน้าลงชื่อเข้าใช้ของแอป
 2. แตะช่องชื่อผู้ใช้แล้วเลือกหรือพิมพ์ชื่อผู้ใช้
 3. แตะช่องรหัสผ่าน
 4. เหนือแป้นพิมพ์ทางด้านขวา ให้แตะรหัสผ่าน รหัสผ่าน จากนั้น เลือกรหัสผ่านที่บันทึกไว้
  • หากรหัสผ่าน รหัสผ่าน ไม่ปรากฏขึ้น ให้กดช่องรหัสผ่านค้างไว้ จากนั้นแตะป้อนข้อความอัตโนมัติจากนั้น เลือกรหัสผ่านที่บันทึกไว้
 5. แตะชื่อแอปที่ต้องการลงชื่อเข้าใช้

 สำหรับ Chrome

เริ่มต้นใช้งาน

สร้างและบันทึกรหัสผ่านที่รัดกุม

Chrome สามารถแนะนํารหัสผ่านที่รัดกุมและไม่ซ้ำกันให้ได้เมื่อคุณสร้างบัญชีใหม่ในเว็บไซต์ หากใช้รหัสผ่านที่แนะนํา ระบบจะบันทึกรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ

หากคุณป้อนรหัสผ่านใหม่ในเว็บไซต์ Chrome จะขอบันทึกรหัสผ่านได้ คลิกบันทึกเพื่อยอมรับ

 • หากต้องการดูรหัสผ่านที่ป้อน ให้เลือก "แสดงตัวอย่าง" พรีวิว
 • หากมีรหัสผ่านหลายรหัสในหน้าเว็บ ให้เลือกลูกศรลง แล้วเลือกรหัสผ่านที่ต้องการบันทึก
 • หากชื่อผู้ใช้ว่างเปล่าหรือไม่ถูกต้อง ให้เลือกกล่องข้อความข้าง "ชื่อผู้ใช้" ป้อนชื่อผู้ใช้ที่ต้องการบันทึก
 • หากต้องการบันทึกรหัสผ่านอื่น ให้เลือกกล่องข้อความข้าง "รหัสผ่าน" ป้อนรหัสผ่านที่ต้องการบันทึก

หาก Chrome ไม่เสนอให้บันทึกรหัสผ่าน

ให้บันทึกรหัสผ่านเองหากระบบไม่ขอให้บันทึกโดยอัตโนมัติ

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android 
 2. ป้อนข้อมูลในเว็บไซต์ที่คุณต้องการบันทึกรหัสผ่าน
 3. ที่ด้านขวาของแถบที่อยู่ ให้คลิกรหัสผ่าน รหัสผ่าน จากนั้น บันทึก

หากไม่เห็นรหัสผ่าน รหัสผ่าน ให้ลบรหัสผ่านแล้วลองลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

เริ่มหรือหยุดบันทึกรหัสผ่าน

Chrome จะเสนอให้บันทึกรหัสผ่านโดยค่าเริ่มต้น คุณเปิดหรือปิดการบันทึกรหัสผ่านในบัญชี Google หรือใน Chrome ได้โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม
 3. แตะการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น รหัสผ่าน 
 4. เปิดหรือปิดบันทึกรหัสผ่าน

ลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านที่บันทึกไว้

หากคุณบันทึกรหัสผ่านไว้กับเว็บไซต์ที่เคยเข้าชมมาก่อน Chrome จะช่วยคุณลงชื่อเข้าใช้ได้ 

 1. เปิด Chrome Chrome ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ไปที่เว็บไซต์ที่คุณเคยเข้าชมมาก่อน
 3. ไปที่แบบฟอร์มลงชื่อเข้าใช้ของเว็บไซต์
 • หากคุณบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสําหรับเว็บไซต์ไว้ชุดเดียว Chrome จะกรอกแบบฟอร์มลงชื่อเข้าใช้ให้โดยอัตโนมัติได้
 • หากคุณบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้มากกว่า 1 ชุด ให้เลือกช่องชื่อผู้ใช้และเลือกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ที่ต้องการ
 • หาก Chrome ไม่เสนอรหัสผ่านที่บันทึกไว้ ให้แตะ "รหัสผ่าน" รหัสผ่าน เพื่อดูรหัสผ่านที่อาจใช้ได้

เคล็ดลับ: หากต้องการไปที่ Google เครื่องมือจัดการรหัสผ่านได้เร็วขึ้น ให้ไปที่การตั้งค่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่าน และเพิ่มทางลัดไว้ในหน้าจอหลัก 

จัดการและรักษาความปลอดภัยให้รหัสผ่าน

ดู ลบ หรือส่งออกรหัสผ่านที่บันทึกไว้

รหัสผ่านจะบันทึกอยู่ในบัญชี Google ของคุณ

ดูรายการบัญชีซึ่งมีรหัสผ่านที่บันทึกไว้ได้ที่ passwords.google.com หรือดูรหัสผ่านใน Chrome หากต้องการดูรหัสผ่าน คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

 • หากต้องการดูรหัสผ่าน ให้เลือกบัญชี จากนั้น แสดงตัวอย่าง พรีวิว
 • หากต้องการลบรหัสผ่าน ให้เลือกบัญชี จากนั้น ลบ
 • หากต้องการส่งออกรหัสผ่าน ให้เลือกการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น ส่งออกรหัสผ่าน

เคล็ดลับ: หากใช้รหัสผ่านสำหรับการซิงค์ คุณดูรหัสผ่านได้ในการตั้งค่าของ Chrome

ตรวจหารหัสผ่านที่ไม่ปลอดภัย

คุณสามารถตรวจสอบรหัสผ่านที่บันทึกไว้ทั้งหมดว่ามีลักษณะดังนี้หรือไม่

 • มีการเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต
 • รั่วไหลจากการละเมิดข้อมูล
 • อาจไม่รัดกุมและคาดเดาได้ง่าย
 • มีการใช้งานในหลายบัญชี

หากต้องการตรวจสอบรหัสผ่านที่บันทึกไว้ ให้ไปที่การตรวจสอบรหัสผ่าน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบรหัสผ่าน

เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่าน
 1. ไปที่ passwords.google.com
 2. เลือกการตั้งค่า การตั้งค่า ที่ด้านขวาบน
 3. คุณจะจัดการการตั้งค่าได้ในหน้านี้
  • เสนอให้บันทึกรหัสผ่าน: จัดการการเสนอให้บันทึกรหัสผ่านใน Android และ Chrome
  • จัดการการเสนอให้บันทึกรหัสผ่านสำหรับบางเว็บไซต์หรือแอป: คุณเลือกที่จะไม่บันทึกรหัสผ่านสําหรับบางเว็บไซต์ได้ เมื่อระบบแจ้งให้บันทึกรหัสผ่าน ให้เลือก "ไม่ต้องเลย" หากคุณตัดสินใจที่จะบันทึกรหัสผ่านนี้ในภายหลัง ให้เลือก "นําออก" นำออก ข้างชื่อเว็บไซต์หรือแอป
  • ลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติ: คุณลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์และแอปโดยอัตโนมัติได้โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้ คุณปิดการลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติได้หากต้องการยืนยันก่อนที่จะลงชื่อเข้าใช้
  • การแจ้งเตือนรหัสผ่าน: คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อระบบพบรหัสผ่านที่คุณบันทึกไว้ทางออนไลน์
  • การเข้ารหัสในอุปกรณ์: เข้ารหัสให้กับรหัสผ่านในอุปกรณ์ก่อนบันทึกลงในเครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google ดูวิธีเข้ารหัสให้กับรหัสผ่านในอุปกรณ์ ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ Workspace

วิธีที่เครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google จัดการข้อมูลของคุณ

เครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google จะรวบรวมข้อมูลบางอย่างเพื่อให้บริการในอุปกรณ์ บางส่วนของฟังก์ชันการทำงานนี้จะใช้บริการ Google Play ตัวอย่างเช่นเครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google จะเก็บข้อมูลนี้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา

 • การดูหน้าเว็บและการแตะในแอป
 • บันทึกข้อขัดข้อง
 • การวินิจฉัย

ระบบจะเข้ารหัสข้อมูลขณะส่ง

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
15769571621835126465
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
70975