Ukladanie, správa a ochrana hesiel

Správca hesiel Google zjednodušuje používanie silného a jedinečného hesla pre všetky internetové účty. Pri jeho používaní sa heslá ukladajú do vášho účtu Google.

Môžete pomocou neho:

 • vytvárať a ukladať silné a jedinečné heslá, ktoré si nemusíte pamätať;
 • chrániť všetky svoje heslá integrovaným zabezpečením;
 • automaticky dopĺňať heslá zo svojho účtu Google.

Ako Správca hesiel Google zlepšuje vaše zabezpečenie na internete

Bezpečnejší spôsob správy hesiel

Ukradnuté heslá sú jedným z najbežnejších spôsobov napadnutia účtov.

Správca hesiel Google môže chrániť váš účet nasledujúcimi spôsobmi:

 • Pomáha vám s návrhom silných a jedinečných hesiel, aby v prípade ukradnutia jedného hesla nedošlo k napadnutiu viacerých účtov.
 • Upozorňuje vás na nebezpečné heslá. Ak niekto zverejní vaše uložené heslá na internete, Správca hesiel Google vám pomôže zmeniť všetky nebezpečné heslá.
 • Pomáha vám s blokovaním neoprávneného prístupu. Heslá sa ukladajú chránené a šifrované integrovaným zabezpečením od Googlu. Ak si budete chcieť pozrieť heslá, budete sa musieť znova prihlásiť.

Tip: Ak chcete zvýšiť zabezpečenie svojich uložených hesiel, môžete pridať údaje na obnovenie a zapnúť dvojstupňové overenie.

Používanie Správcu hesiel Google

V aplikáciách pre Android

Začíname

Tip: Tento postup sa môže vo vašom zariadení líšiť. V aplikácii Nastavenia môžete tiež vyhľadať výraz „služba automatického dopĺňania“ a na toto nastavenie prejsť priamo.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Posuňte sa nadol a klepnite na Systém a potom Jazyky a vstup.
 3. Klepnite na Rozšírené a potom Služba automatického dopĺňania a potom Služba automatického dopĺňania.
 4. Klepnite na Google a potom OK.
 5. Klepnite na Späť Späť a potom Nastavenia Nastavenia.
 6. Uistite sa, že je zapnutá možnosť Použiť automatické dopĺňanie od Googlu.
 7. Skontrolujte, či je v sekcii Účet uvedený ten účet, ktorý chcete použiť.

Vytváranie a ukladanie silných hesiel

Pri vytváraní nového účtu v aplikácii môže Android pre vás navrhnúť silné heslo a tiež ho uložiť.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom klepnite na pole na vytvorenie hesla. 
 2. Nad klávesnicou klepnite na Heslá Heslá a potom Generovať heslo a uložte si ho do účtu Google.
 3. Zadajte svoje používateľské meno a kliknite na Uložiť heslo.

Prihlásenie uloženým heslom

Ak ste si v minulosti uložili heslo pre aplikáciu, Android vám pomôže prihlásiť sa.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu, do ktorej sa chcete prihlásiť. Možno budete musieť prejsť na prihlasovaciu stránku tejto aplikácie.
 2. Klepnite na pole pre používateľské meno a vyberte alebo zadajte svoje používateľské meno.
 3. Klepnite na pole pre heslo.
 4. Vpravo nad klávesnicou klepnite na Heslá Heslá a potom Vyberte uložené heslo.
  • Ak sa možnosť Heslá Heslá nezobrazí, pridržte pole pre heslo. Potom klepnite na Automatické dopĺňaniea potom Vyberte uložené heslo.
 5. Klepnite na názov aplikácie, do ktorej sa chcete prihlásiť.

 V Chrome

Vytváranie a ukladanie silných hesiel

Pri vytváraní nového účtu na webe môže Chrome pre vás navrhnúť silné a jedinečné heslo. Ak použijete navrhované heslo, automaticky sa uloží.

Ak zadáte na webe nové heslo, Chrome sa vás môže spýtať, či ho chcete uložiť. Výzvu potvrďte kliknutím na Uložiť.

 • Ak chcete zobraziť zadané heslo: vyberte Zobraziť ukážku Ukážka.
 • Ak je na stránke viac hesiel: vyberte šípku nadol . Vyberte heslo, ktoré chcete uložiť.
 • Ak je vaše používateľské meno prázdne alebo nesprávne: vyberte textové pole vedľa položky Používateľské meno. Zadajte používateľské meno, ktoré chcete uložiť.
 • Ak chcete uložiť iné heslo: vyberte textové pole vedľa položky Heslo. Zadajte heslo, ktoré chcete uložiť.

Ak vám Chrome neponúka ukladanie hesiel

Uloženie hesla, ak sa výzva nezobrazí automaticky

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom spustite Chrome Chrome .
 2. Zadajte svoje údaje na webe, pre ktorý chcete uložiť heslo.
 3. Napravo od panela s adresou kliknite na Heslá Heslá a potom Uložiť.

Ak Heslá Heslá nevidíte, odstráňte svoje heslo a skúste sa prihlásiť znova.

Spustenie alebo zastavenie ukladania hesiel

Chrome predvolene ponúka uloženie hesla. Ukladanie hesiel môžete zapnúť alebo vypnúť vo svojom účte Google alebo v Chrome:

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom spustite Chrome Chrome.
 2. Vpravo hore klepnite na Viac Viac.
 3. Klepnite na Nastavenia Nastavenia a potom Heslá
 4. Zapnite alebo vypnite Ukladať heslá.

Prihlásenie uloženým heslom

Ak ste si pri predchádzajúcej návšteve webu uložili heslo, Chrome vám môže pomôcť prihlásiť sa. 

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom spustite Chrome Chrome.
 2. Prejdite na web, ktorý ste už predtým navštívili.
 3. Na webe prejdite na prihlasovací formulár.
 • Ak ste si na webe uložili jedno používateľské meno a heslo: Chrome môže prihlasovací formulár vyplniť automaticky.
 • Ak ste si uložili viac ako jedno používateľské meno a heslo: vyberte pole pre používateľské meno a zvoľte prihlasovacie údaje, ktoré chcete použiť.
 • Ak Chrome neponúka vaše uložené heslo: klepnite na Heslá Heslá a zobrazia sa všetky možné heslá.

Tip: Ak chcete rýchlejšie prechádzať do Správcu hesiel Google, prejdite do jeho nastavení a pridajte si odkaz na plochu. 

Správa a zabezpečenie hesiel

Zobrazenie, odstránenie a exportovanie uložených hesiel

Heslá sa ukladajú do vášho účtu Google.

Ak si chcete zobraziť zoznam účtov s uloženými heslami, prejdite na passwords.google.com alebo si pozrite heslá v Chrome. Ak si chcete pozrieť heslá, musíte sa znova prihlásiť.

 • Zobrazenie hesla: vyberte účet a potom Zobraziť ukážku Ukážka.
 • Odstránenie hesla: vyberte účet a potom Odstrániť.
 • Exportovanie hesiel: vyberte Nastavenia Nastavenia a potomExportovať heslá.

Tip: Ak používate prístupovú frázu synchronizácie, môžete si svoje heslá pozrieť v nastaveniach Chromu.

Kontrola nebezpečných hesiel

Všetky svoje uložené heslá môžete skontrolovať naraz a zistiť tak, či:

 • sú zverejnené na internete,
 • boli prezradené pri porušení ochrany údajov,
 • sú potenciálne slabé a dajú sa ľahko uhádnuť,
 • sa používajú vo viacerých účtoch.

Ak chcete skontrolovať uložené heslá, prejdite na kontrolu hesiel.

Ďalšie informácie o kontrole hesiel

Zmena nastavení Správcu hesiel
 1. Prejdite na passwords.google.com.
 2. Vpravo hore vyberte Nastavenia Nastavenia.
 3. Tu môžete spravovať svoje nastavenia.
  • Ponúkať ukladanie hesiel: určuje, či sa bude ponúkať ukladanie hesiel v Androide a Chrome.
  • Správa ponúkania hesiel na konkrétnych weboch alebo v konkrétnych aplikáciách: môžete nastaviť, aby sa heslá konkrétnych webov a aplikácií nikdy neukladali. Keď sa zobrazí výzva na uloženie hesla, vyberte Nikdy. Ak sa neskôr rozhodnete, že chcete určité heslo uložiť, vyberte vedľa názvu príslušného webu alebo aplikácie Odstrániť Odstrániť.
  • Automaticky prihlasovať: na weboch a v aplikáciách sa môžete automaticky prihlasovať pomocou uložených údajov. Ak chcete, aby sa pred prihlásením zobrazovala výzva na potvrdenie, môžete automatické prihlasovanie vypnúť.
  • Upozornenia na heslá: môžete dostávať upozornenia, keď sa vaše uložené heslá nájdu na internete.
  • Šifrovanie v zariadení: zašifrujte si heslá vo svojom zariadení pred ich uložením do Správcu hesiel Google. Ako šifrovať heslá vo vašom zariadení Táto funkcia nie je k dispozícii pre používateľov služby Workspace.

Ako Správca hesiel Google spracúva vaše údaje

Správca hesiel Google zhromažďuje určité informácie na účely poskytovania služieb vo vašom zariadení. Niektoré tieto funkcie používajú Služby Google Play. Správca hesiel Google napríklad zhromažďuje tieto informácie na účely analytiky a riešenia problémov:

 • zobrazenia stránok a klepnutia v aplikácii,
 • denníky pádov,
 • diagnostika.

Údaje sú pri prenose šifrované.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
70975