Ukladanie, správa a ochrana hesiel

Správca hesiel od Googlu zjednodušuje používanie silného a jedinečného hesla pre všetky internetové účty. Pri používaní správcu hesiel od Googlu sa heslá ukladajú do účtu Google.

Pomocou správcu hesiel od Googlu môžete:

 • vytvárať a ukladať silné a jedinečné heslá, ktoré si nemusíte pamätať;
 • chrániť všetky svoje heslá pomocou vstavaného zabezpečenia;
 • automaticky dopĺňať heslá z účtu Google.

Ako správca hesiel od Googlu zlepšuje vaše zabezpečenie na internete

Bezpečnejší spôsob správy hesiel

Ukradnuté heslá sú jedným z najbežnejších spôsobov napadnutia účtov.

Správca hesiel od Googlu môže chrániť váš účet nasledujúcimi spôsobmi:

 • Pomáha vám s návrhom silných a jedinečných hesiel, aby v prípade ukradnutia jedného hesla nedošlo k napadnutiu viacerých účtov.
 • Upozorňuje vás na nebezpečné heslá. Ak sú vaše uložené heslá zverejnené na internete, nie sú bezpečné a správca hesiel od Googlu vám ich pomôže zmeniť.
 • Pomáha vám s blokovaním neoprávneného prístupu. Heslá sa ukladajú chránené a šifrované vstavaným zabezpečením od Googlu. Ak si budete chcieť pozrieť heslá, bude sa musieť znova prihlásiť.

Tip: Ak chcete zvýšiť zabezpečenie svojich uložených hesiel, môžete pridať informácie na obnoveniezapnúť dvojstupňové overenie.

Používanie správcu hesiel od Googlu

V aplikáciách pre Android

Začíname

Tip: Tento postup sa môže vo vašom zariadení líšiť. V aplikácii Nastavenia môžete tiež vyhľadať výraz „služba automatického dopĺňania“ a na toto nastavenie prejsť priamo.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Posuňte sa nadol a klepnite na Systém a potom Jazyky a vstup.
 3. Klepnite na Rozšírené a potom Služba automatického dopĺňania a potom Služba automatického dopĺňania.
 4. Klepnite na Google a potom OK.
 5. Klepnite na Späť Späť a potom Nastavenia Nastavenia.
 6. Uistite sa, že je zapnutá možnosť Použiť automatické dopĺňanie od Googlu.
 7. Skontrolujte, či je v sekcii Účet uvedený ten účet, ktorý chcete použiť.

Vytváranie a ukladanie silných hesiel

Pri vytváraní nového účtu v aplikácii môže Android pre vás navrhnúť silné heslo a tiež ho uložiť.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom klepnite na pole na vytvorenie hesla.
 2. Nad klávesnicou klepnite na Heslá Heslá a potom Generovať heslo a uložte si ho do účtu Google.
 3. Zadajte svoje používateľské meno a kliknite na Uložiť heslo.

Prihlásenie uloženým heslom

Ak ste si v minulosti uložili heslo pre aplikáciu, Android vám pomôže prihlásiť sa.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu, do ktorej sa chcete prihlásiť. Možno budete musieť prejsť na prihlasovaciu stránku tejto aplikácie.
 2. Klepnite na pole pre používateľské meno a vyberte alebo zadajte svoje používateľské meno.
 3. Klepnite na pole pre heslo.
 4. Vpravo nad klávesnicou klepnite na Heslá Heslá a potom Vyberte uložené heslo.
  • Ak sa možnosť Heslá Heslá nezobrazí, pridržte pole pre heslo. Potom klepnite na Automatické dopĺňaniea potom Vyberte uložené heslo.
 5. Klepnite na názov aplikácie, do ktorej sa chcete prihlásiť.

V Chrome

Vytváranie a ukladanie silných hesiel

Pri vytváraní nového účtu na webe môže Chrome pre vás navrhnúť silné a jedinečné heslo. Ak použijete navrhované heslo, automaticky sa uloží.

Ak zadáte na webe nové heslo, Chrome sa vás môže spýtať, či ho chcete uložiť. Výzvu potvrďte kliknutím na Uložiť.

 • Ak chcete zobraziť zadané heslo: vyberte Zobraziť ukážku Ukážka.
 • Ak je na stránke viac hesiel: vyberte šípku nadol . Vyberte heslo, ktoré chcete uložiť.
 • Ak je vaše používateľské meno prázdne alebo nesprávne: vyberte textové pole vedľa položky Používateľské meno. Zadajte používateľské meno, ktoré chcete uložiť.
 • Ak chcete uložiť iné heslo: vyberte textové pole vedľa položky Heslo. Zadajte heslo, ktoré chcete uložiť.

Ak vám Chrome neponúka ukladanie hesiel

Uloženie hesla, ak sa výzva nezobrazí automaticky

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom spustite Chrome Chrome .
 2. Zadajte svoje údaje na webe, pre ktorý chcete uložiť heslo.
 3. Napravo od panela s adresou kliknite na Heslá Heslá a potom Uložiť.

Ak Heslá Heslá nevidíte, odstráňte svoje heslo a skúste sa prihlásiť znova.

Spustenie alebo zastavenie ukladania hesiel

Chrome predvolene ponúka uloženie hesla. Ukladanie hesiel môžete zapnúť alebo vypnúť vo svojom účte Google alebo v Chrome:

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom spustite Chrome Chrome.
 2. Vpravo hore klepnite na Viac Viac.
 3. Klepnite na Nastavenia Nastavenia a potom Heslá.
 4. Zapnite alebo vypnite Ukladať heslá.

Prihlásenie uloženým heslom

Ak ste si pri predchádzajúcej návšteve webu uložili heslo, Chrome vám môže pomôcť prihlásiť sa.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom spustite Chrome Chrome.
 2. Prejdite na web, ktorý ste už predtým navštívili.
 3. Na webe prejdite na prihlasovací formulár.
 • Ak ste si na webe uložili jedno používateľské meno a heslo: Chrome môže prihlasovací formulár vyplniť automaticky.
 • Ak ste si uložili viac ako jedno používateľské meno a heslo: vyberte pole pre používateľské meno a zvoľte prihlasovacie údaje, ktoré chcete použiť.
 • Ak Chrome neponúka vaše uložené heslo: klepnite na Heslá Heslá a zobrazia sa všetky možné heslá.

Prepnutie na správcu hesiel od Googlu

Heslá si môžete do účtu Google importovať z inej služby.

Správa a zabezpečenie hesiel

Zobrazenie, odstránenie a exportovanie uložených hesiel

 Heslá sa ukladajú do vášho účtu Google.

Ak chcete zobraziť zoznam účtov s uloženými heslami, prejdite na passwords.google.com alebo si pozrite heslá v Chrome. Ak si chcete pozrieť heslá, musíte sa znova prihlásiť.

 • Zobrazenie hesla: vyberte účet a potom Zobraziť ukážku Ukážka.
 • Odstránenie hesla: vyberte účet a potom Odstrániť.
 • Exportovanie hesiel: vyberte Nastavenia Nastavenia a potom Exportovať heslá.

Tip: Ak používate prístupovú frázu synchronizácie, môžete si svoje heslá pozrieť v nastaveniach Chromu.

Kontrola nebezpečných hesiel

Všetky svoje uložené heslá môžete skontrolovať naraz a zistiť tak, či:

 • sú zverejnené na internete,
 • boli odhalené pri porušení ochrany údajov,
 • sú potenciálne slabé a dajú sa ľahko uhádnuť,
 • sa používajú vo viacerých účtoch.

Ak chcete skontrolovať uložené heslá, prejdite na kontrolu hesiel.

Ďalšie informácie o kontrole hesiel

Zmena nastavení správcu hesiel

 1. Prejdite na passwords.google.com.
 2. Vpravo hore vyberte Nastavenia Nastavenia.
 3. Tu môžete spravovať svoje nastavenia.
  • Ponúkať ukladanie hesiel: určuje, či sa bude ponúkať ukladanie hesiel v Androide a Chrome.
  • Správa ponúkania hesiel na konkrétnych weboch alebo v konkrétnych aplikáciách: môžete nastaviť, aby sa heslá konkrétnych webov a aplikácií nikdy neukladali. Keď sa zobrazí výzva na uloženie hesla, vyberte Nikdy. Ak sa neskôr rozhodnete, že chcete určité heslo uložiť, vyberte vedľa názvu príslušného webu alebo aplikácie Odstrániť Odstrániť.
  • Automatické prihlásenie: na weboch a v aplikáciách sa môžete automaticky prihlasovať pomocou uložených údajov. Ak chcete, aby sa pred prihlásením zobrazovala výzva na potvrdenie, môžete automatické prihlasovanie vypnúť.
  • Upozornenia na heslá: môžete dostávať upozornenia, keď sa vaše uložené heslá nájdu na internete.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
70975
false